פטור חלקי מאגרה ליזם מתתיהו פיכמן בתביעה בסך 267 מיליון שקל נגד המדינה

טוען בתביעה כי המדינה הפרה התחייבות כלפיו להקים מיזם משותף עם הרשות הפלשתינית של מחסני ערובה באזור התעשייה ארז

בית המשפט המחוזי בת"א נעתר באופן חלקי לבקשתו של עו"ד אלון פלס, הנאמן בפשיטת רגל של היזם מתתיהו פיכמן, והעניק לו פטור חלקי מתשלום אגרה בתביעה בסך 267 מיליון שקל שהגיש נגד המדינה - הפטור הוא עד לסך של 60 מיליון שקל. נקבע כי עבור יתרת סכום התביעה (207 מיליון שקל) יש לשלם את האגרה בתוך כחודשיים, ולא יוגבל סכום התביעה ל-60 מיליון שקל.

פיכמן טען, בתביעה שהגיש ב-2004, כי המדינה הפרה התחייבות כלפיו להקים מיזם משותף עם הרשות הפלשתינית של מחסני ערובה באזור התעשייה ארז. חלקו של פיכמן במיזם היה 40%, ולדבריו הוא השקיע בפרויקט כ-20 מיליון שקל. לאחר קריסת הפרויקט, הוכרז פיכמן כפושט רגל וחובותיו לנושים מסתכמים בכ-45 מיליון שקל. פיכמן מציין כי רישיון עריכת הדין שלו נשלל, דבר שגרם להפסקת יכולתו להשתכר במקצועו, נכסיו מומשו והוא מובטל ונותר חסר כול.

המדינה התנגדה לבקשה לפטור מאגרה בנימוק כי לא הוכח שאין ביכולתו של פיכמן לשלם את סכום האגרה, וכי סיכויי התביעה קלושים. ואולם, השופט איתן אוריינשטיין השתכנע כי בקשת הפטור עומדת במבחן של היעדר יכולת כלכלית לשלם את האגרה וקבע כי לא ניתן לומר שהתביעה נעדרת כל סיכוי. בנוסף, ציין השופט, שקוימה החובה של הניסיון לגיוס הכספים לתשלום האגרה.

השופט קבע כי הוכח באופן חד משמעי כי פיכמן נותר מחוסר כול, אין לו בית, אין לו אמצעי קיום הולמים והוא מתקיים על תרומות. לדבריו, במצבו יש יותר מספק בנוגע ליכולתו לגייס מקורות חיצוניים למימון אגרת התביעה.

עם זאת, השתכנע השופט כי סכום התביעה בסך של כ-270 מיליון שקל אינו מבוסס דיו ואינו ועמד במבחן של הסיכויים לצורך הפטור מאגרה, ולכן העניק פטור חלקי עד לסך של 60 מיליון שקל. (ת.א. 2354/04).

צרו איתנו קשר *5988