המחוזי: פיצוי בגין הפקעת קרקע יחושב על בסיס ייעודה במועד ההפקעה

בית המשפט המחוזי בת"א החליט לקבל את עמדתה של חברת נתיבי איילון לפיה, יש לפסוק פיצויים בגין הפקעת קרקע על בסיס ייעודה החקלאי של הקרקע במועד ההפקעה ולא לפי ערכה הצפוי של הקרקע לאחר שינוי ייעודה.

בעלי זכויות חכירה במקרקעין באזור רמת השרון הגישו תביעה נגד נתיבי איילון לקבלת פיצוי נוסף בגין הפקעת המקרקעין לצורך הרחבת ציר האיילון, הקמת גשר הרב-מכר וסלילת דרכי גישה אליו.

המחלוקת בין התובעים לבין נתיבי איילון נסבה סביב השאלה מהו הבסיס הראוי לחישוב שיעור הפיצויים. התובעים טענו כי יש לפסוק להם פיצוי לפי ערכה הצפוי של הקרקע לאחר שינוי ייעודה ולא לפי ערכה במועד ההפקעה.

השופט ניסים ישעיה החליט לדחות את התביעה וקיבל את עמדת נתיבי איילון, לפיה יש לפסוק פיצויים על בסיס הייעוד החקלאי של הקרקע במועד ההפקעה. (ה.פ. 440/03).

צרו איתנו קשר *5988