ועדת הכספים החליטה פה-אחד: ההטבות של קצב כנשיא לשעבר יישללו - אם יורשע

עד ההרשעה ימשיך קצב ליהנות מאחזקת דירת שרד וביתו הפרטי וכן שני עוזרים, רכב צמוד ונהג * הטבותיו הפנסיוניות, כולל שירותים רפואיים - לא ייפגעו

הטבותיו של הנשיא לשעבר, משה קצב, יישללו אם יורשע בבית המשפט בעבירה שיש עמה קלון. ועדת הכספים של הכנסת החליטה הבוקר (ב') פה-אחד לשלול את ההטבות הנלוות לנשיאים, ראשי ממשלות לשעבר, וכן לשרים ולשופטים, אם הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון במהלך כהונתם או אחריה. ההחלטה אינה חלה על הזכויות הפנסיוניות.

על-פי ההחלטה שהתקבלה, שלילת ההטבות תתבצע באופן אוטומטי מיד לאחר ההרשעה, אולם אם יוגש ערעור ובית המשפט יבטל את הקלון או שיזכה את הנאשם - יוחזרו לו הזכויות, אך לא באופן רטרואקטיבי. יו"ר הוועדה, ח"כ סטס מיסז'ניקוב, קרא לוועדת הכנסת ללכת בעקבות ועדת הכספים ולשלול גם מחברי כנסת שסרחו את ההטבות המוענקות להם.

מכיוון שעל-פי ההצעה יישללו הזכויות מנושא משרה רק לאחר שיוכרע העניין בבית משפט או שעסקת הטיעון בעניינו תאושר, ימשיך קצב, לפי שעה, ליהנות מהטבות נלוות, ובהן דירת שרד בירושלים, למשך שבע שנים מתום כהונתו. במשך תקופת הזכאות ינוהל ביתו הפרטי על חשבון המדינה וכן יקבל לשכה ושירותי משרד, כולל שני עוזרים ורכב צמוד עם נהג, לאותה תקופה. הטבות אלה פטורות ממס.

עם זאת, הוועדה קבעה כי אין מקום לשלול פנסיה, מתן שירותים רפואיים, אשפוז על חשבון המדינה ותשלומים עבור אחזקה ושימוש בטלפון נייד. בסך-הכל הפנסיה שקצב יהיה זכאי לה היא בשיעור 100% ממשכורתו (בהיותו גם שר לשעבר), ועומדת על 46,278 שקל נטו בחודש. הטבותיה של אשת הנשיא, גילה, לא ייפגעו.

עוד קבעה הוועדה היום, כי מראש ממשלה לשעבר שהורשע בעבירה שיש עימה קלון יישללו אחסון תחולת מעון, שירותי משרד, רכב צמוד ונהג, הוצאות טלפון, פרסומי ממשלה ותשלום מיוחד הניתן לפנים משורת הדין. את הזכות למימון הוצאות אבטחה בצאת ראש ממשלה לשעבר לחו"ל לא שללה הוועדה, בהתאם לדרישת שירותי הביטחון.

משר לשעבר שהורשע באותה עבירה ישללו כיסוי הוצאות מעבר מדירת שרד לשר ששהה בדירת שרד, הוצאות טלפון, פרסומי ממשלה ושירותים נוספים. מנושא משרה שיפוטית שהורשע יישללו שירותי משרד (לגבי נשיא בית משפט עליון ורב ראשי שכיהנו עשר שנים בלבד), הוצאות נסיעה מיוחדות והוצאות טלפון ופרסומי ממשלה.

בנוסף, החליטה הוועדה כי גם מאלמנה של איש ציבור שהורשע יישללו הטבות: מאלמנת נשיא לשעבר, שהורשע בקלון, תישלל דירת השרד, שירותי משרד, רכב צמוד ונהג, התקנת טלפון והחזקה. מאלמנת ראש ממשלה לשעבר שהורשע יישלל אחסון תחולת מעון ושירותי טלפון 30 יום לאחר פטירת ראש ממשלה לשעבר. לאלמנת שר לשעבר שהורשע יישללו הוצאות הטלפון אם התגוררה בדירת שרד, התשלום החד-פעמי לכיסוי הוצאות הדיור וכל הטבה נלוות. מאלמנת שופט לשעבר שהורשע יישללו שירותי טלפון והנחה בתשלום בעד החזקת הטלפון.

ההחלטה התקבלה בתום דיון בנושא, שנערך לבקשת ח"כ חיים אורון (מרצ), בעקבות פרשת הנשיא לשעבר משה קצב.

ח"כ אורון בירך על ההחלטה ואמר היום, כי "כל הניסיון להציג את ההחלטה כענישה אינו נכון. אנחנו לא עוסקים בענישה. ברגע שנשיא לשעבר פוגע בעילה לקבלת ההטבה - ההטבה פוקעת, ולכן צריך למנוע אותה ממנו".

ח"כ אבשלום וילן (מרצ) אמר, כי "היום נקבעו נורמות ציבוריות ראויות וכולי תקווה שוועדת הכנסת תחיל אותן גם על חברי כנסת ויושבי ראש הכנסת לדורותיהם", וח"כ אורית נוקד הוסיפה כי "לא מדובר בעונש, אלא בהחלטה מוסרית".

ח"כ ראובן ריבלין בירך על ההחלטה, אולם תקף את החלטתו של קצב לנסוע לפריז בטרם התקבלה החלטה בעניינו. "התקבלה ההחלטה העקרונית המתבקשת. ההטבות נתונות לנשיא כסמל לאומי, אשר חף מכל הרשעה וקלון. ראוי היה שקצב, כמי שנחלץ להגנת עצמו כסמל לאומי, היה משהה את חופשתו בחו"ל עד אשר יתקבלו החלטות הנוגעות אליו".

צרו איתנו קשר *5988