מקל בגלגלים של בר-און: מבקר המדינה הוציא צו הגנה לחשכ"ל ירון זליכה; המשמעות: לא ניתן לפטרו בשלב זה

בזמנו טענו גורמים במשרד האוצר, כי אם יוציא המבקר צו הגנה לזליכה - בכוונת האוצר לעתור לבג"ץ נגד המבקר * שר האוצר בר-און התכוון להביא ביום א' הקרוב את מינויו של החשכ"ל החדש, שוקי אורן, לאישור הממשלה - אך כעת לא יוכל לעשות כן

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, העניק הערב (ד') צו הגנה זמני לחשכ"ל היוצא, ירון זליכה.

המבקר מציין, כי לאחר איזון נאות בין הצורך להגן על מעמדו של העובד המתלונן ובין הצורך בשמירה על תפקודו הראוי של הגוף בו הוא עובד, ונוכח הצורך בהמשך בירור התלונה עד למיצויו, בירור שבמסגרתו יש צורך לקבל עוד מידע ומסמכים ולשמוע שורה ארוכה של ממלאי תפקידים בהווה ובעבר - הרי שהוא ראה לנכון לתת מו זמני שימנע את פיטוריו של זליכה.

המבקר קובע, כי הממשלה בזמנו לא קצבה את כהונתו של זליכה, ובנסיבות אלה הרשות המוסמכת צריכה לקצוב את כהונתו. מכאן שאין במועד שנקבע בחוזה ההעסקה שלו כדי להביא להפסקת כהונתו, ואין חובה למנות חשב כללי חדש.

לדבריו, זליכה הבהיר כי אינו מבקש להישאר בתפקידו לתקופה בלתי מוגבלת אלא רק לפרק זמן קצר נוסף - במטרה להשלים רפורמות משמעותיות בעבודת אגף החשב הכללי, שמטרתן שמירה על שקיפות ועל מינהל תקין, ניהול נכסי המדינה בצורה מסודרת ועל-פי חוק, ייעול פעילות האגף והעשרת הקופה הציבורית.

המבקר מציין כי לדברי שר האוצר, הטעם היחיד להפסקת כהונת זליכה, היא עמדתו העקרונית בדבר משטר של קדנציות והצורך ברענון, ומכאן עולה לכאורה כי שיקולים רלוונטיים נוספים לא נשקלו במלואם.

לדברי המבקר, שר האוצר קיבל את החלטתו בדבר הפסקת כהונתו של ד"ר זליכה ובדבר מינויו של חשב כללי חדש - מבלי שנשקלו מכלול השיקולים הנוגעים לעניין, ובכלל זה שיקולים של טובת המשרה וטובת הציבור במדינת ישראל - אותו משרתים הן החשב הכללי והן שר האוצר.

עוד עולה לכאורה, כי במועד שבו הודיע שר האוצר לזליכה על סיום כהונתו, כבר היתה החלטה זו מנויה וגמורה עימו, ולטענת זליכה לא ניתנה לו למעשה אפשרות נאותה למצות את זכות הטיעון שלו, לשטוח את טענותיו נגד הפסקת כהונתו, ולהסביר מדוע הוא מבקש להמשיך לכהן בתפקיד ומדוע המשך כהונתו לפרק זמן קצר נוסף ישרת את הציבור בישראל ויקדם את המטרות שלשמן פועל החשב הכללי.

לאור כל זאת, קובע המבקר, יש בנתונים בכדי לתמוך בטענת זליכה, מבלי לקבוע מסמרות בעניין - כי יש קשר סיבתי לכאורי, מתקבל על הדעת, בין מעשי החשיפה לבין הפגיעה הנטענת באופן המצדיק בירור המקרה לגופו, תוך הגנה על זליכה, עד למיצוי הבירור.

עוד הוא מציין, כי תכלית הצו הזמני היא להקפיא מצב קיים עד לבירור סופי של התלונה, ולמנוע מעשה בלתי הפיך הפוגע בעובד - אם יימצא בתום הבירור כי תלונתו מוצדקת. בנסיבות העניין, אין ספק כי הפסקת כהונתו של זליכה והבאת מינויו של חשב כללי חדש לאישור הממשלה קודם השלמת הבירור - יהוו מעשה בלתי הפיך הפוגע בעובד, וימנעו את תיקון המצב, אם בסופו של בירור תימצא התלונה מוצדקת.

המבקר אינו מקבל את טענות משרד האוצר בדבר פגיעה של זליכה ביחסי העבודה באוצר, ובדבר הפגיעה שתיגרם לכן בשל השארתו של זליכה בתפקידו. לאור זאת, הוציא המבקר צו זמני המקפיא את המצב, ומורה לשר האוצר רוני בר-און, להימנע מכל צעד שיש בו כדי לפגוע במעמדו, בסמכויותיו ובזכויותיו של זליכה, עד לסיום בירור התלונה בנציבות תלונות הציבור.

עם זאת, לינדנשטראוס מדגיש כי אין במתן צו זמני זה כדי להביע עמדה סופית בשאלת צדקתה או אי צדקתה של התלונה.

יצויין כי בזמנו טענו גורמים במשרד האוצר, כי אם יוציא המבקר צו הגנה לזליכה - בכוונת האוצר לעתור לבג"ץ נגד המבקר.

שר האוצר, רוני בר-און, התכוון להביא ביום א' הקרוב את מינויו של החשכ"ל החדש, שוקי אורן, לאישור הממשלה. כעת, כמובן, לא יוכל לעשות כן לאור הצו שהוציא לינדנשטראוס.