"המנהל המיוחד של חפציבה מחפש בעלי כיס עמוק כדי להאשימם במירמה של החברה"

עוה"ד של בנק ירושלים ומזרחי-טפחות משיבים לטענת המנהל על אחריות הבנקים למצבם של רוכשי הדירות, ומבקשים לפרק את הקבוצה

הבנקים משיבים מלחמה למנהל המיוחד של קבוצת חפציבה, עו"ד יצחק מלכו, שקבע בדו"ח שהגיש לבית המשפט כי ייתכן שלבנקים אחריות ממשית לכך שרוכשי דירות נותרו ללא ערבויות. בנק ירושלים טוען ש"אי-אפשר שלא להתרשם כי מדובר בנקיטת צעד פופוליסטי, שלא נועד אלא לרכישת אהדה ציבורית, כמו גם לנסות ולהפחיד את הבנקים כדי שייאותו להוציא הוצאות עתק".

בתגובה שהגישו למחוזי בירושלים עוה"ד יהודה רוה ואמיר שהם, בשם בנק ירושלים וחברות הביטוח מנורה וכלל, נאמר כי הקפאת ההליכים גורמת לנזק מצטבר של מיליוני שקלים לכלל הנושים, בשעה שלחפציבה אין כל נכס שיוצר להם אינטרס לשקם את הקבוצה.

הבנק טוען שהמנהל המיוחד לא נתבקש והוא אינו מוסמך לקבוע מהו היקף האחריות של הבנק כלפי רוכשי דירות, משום שמדובר באחריות של נושה נגד נושה אחר. לדבריו, רק בית משפט שידון בתביעה של רוכש דירה נגד בנק מוסמך לדון בכך.

"תמוה ביותר, הכיצד מצא לנכון המנהל המיוחד להציג רמיזות וסברות, הגם שהן כוללניות, בטרם נערכה פנייה אל הבנקים לבירור העובדות והנסיבות, פרט לעצם איסוף מסמכים?", תוהה הבנק.

עוה"ד רוה ושהם טוענים ש"המנהל המיוחד שם עצמו כתובע, ולאחריו שופט ולבסוף אף מוציא לפועל - והכל במעמד צד אחד. המנהל המיוחד ביקש לחפש תחת הפנס גורמים בעלי כיס מספיק עמוק, על-מנת שניתן יהיה לתלות בהם את האשם בפעולות המירמה של החברה ובתוצאותיהן".

עורכי הדין מבקשים לסיים לאלתר את הקפאת ההליכים ולפרק את קבוצת חפציבה. "בהיעדר כל הצעה קונקרטית, בהיעדר מתווה להסדר נושים, בנסיבות שבהן המנהל המיוחד עצמו מאשר שחלופה של רכישת החברה, אם קיימת, תארך עוד 'זמן בלתי מבוטל', אין כלל מקום לדיון קונקרטי בהצעת רכישה כאלטרנטיבה".

גם בנק מזרחי-טפחות מבקש מבית המשפט לסיים את הקפאת ההליכים באופן מיידי ולהורות על מינוי מפרק לקבוצה. באמצעות עו"ד דורון אריאל ממשרד קנטור-אלחנני-טל, מבקש הבנק להעניק את הסמכויות המלאות לכונסים שמינה בית המשפט כדי לממש את השעבודים של הנושים המובטחים.

לטענתו, דו"ח המנהל המיוחד אינו נושא בשורה והמשך ההקפאה מזיק גם לרוכשי הדירות. אף הוא תוקף את הדו"ח . "אין זה ראוי שבעל תפקיד יעלה האשמות כאלו באופן בלתי מחייב ובסגנון כזה, בלי ביסוס ראוי". (פש"ר 4202/07).

צרו איתנו קשר *5988