שותפה בקסלמן תובעת 4 מיליון שקל מאבי ברגר והשותפים הבכירים: גזלו ממני אחוזי שותפות

לטענת רו"ח לינדה מסלם, אחראית על סניף הפירמה בבאר-שבע, חלקה בשותפות דולל באופן לא חוקי בכ-40%

רו"ח לינדה מסלם, שותפה במשרד רואי החשבון קסלמן וקסלמן ואחראית על סניף המשרד בבאר שבע, הגישה לבית המשפט המחוזי בת"א תביעה בסך 4 מיליון שקל נגד המשרד, העומד בראשו רו"ח אבי ברגר והשותפים הבכירים במשרד, המהווים את קבוצת השליטה: רו"ח אסף שמיר, מיכאל אלון טמיר, יוסף פילוס, אריה ויזלר, צבי יחזקאל וקלאודיו ירזה. לדבריה, בוצת השליטה מנהלת את השותפות ביד רמה תוך שלילת זכויות בסיסיות של שותפים אחרים.

לטענת התובעת, הנתבעים גזלו ממנה אחוזי שותפות וכפועל יוצא כספים בעבר וזכויות לעתיד שהיא זכאית להם. לדבריה, היא דוללה באופן לא חוקי בהיקף של כ-40%. להערכתה, היא היתה אמורה ליהנות מגידול באחוזיה בהיקף של לפחות כ-10%, כך שבסה"כ בממוצע היא קופחה בהיקף של כמיליון דולר.

התובעת מאשימה את הנתבעים בכך שהנהיגו בשותפות קסלמן וקסלמן יחס של אפס סובלנות לניסיונות של שותפים חדשים או זוטרים לעמוד על זכויותיהם. לדבריה, "הנתבעים הנהיגו שיטה של גזילת חלקי שותפות משותפים זוטרים, שרירותית, מקפחת, בלתי הוגנת, שנועדה לשירותם של שותפים מועדפים, אלו שהנתבעים ביקשו להנציח את מעמדם על חשבון עושק שותפיהם האחרים". לטענתה, יחס זה התבטא בפרט במניעת מידע מהשותפים באשר לחישוב זכויותיהם ופרטי הניהול הכספי של השותפים ומניעת ייצוג משפטי מהשותפים, למעט הנתבעים.

התובעת מציינת, באמצעות עו"ד עודד שטייף, כי כל שותף הזכאי לאחוזים ברווחי השותפות משלם מידי חודש במשך תקופה ארוכה פרו-רטה לאחזקותיו בגין אחוזים של שותפים שפרשו. לטענתה, לפי ההגיון האחוזים של אותו שותף פורש המוחזרים לשותפות, יחולקו בין השותפים, לפי החלק היחסי אותו שילם כל שותף בגין אחוזי השותף הפורש.

ואולם, לדברי התובעת, בפועל בהתאם להסכמי השותפות השותף המנהל ומקורביו לקחו את רכוש השותפות (דהיינו, האחוזים של השותפים הפורשים) השייך לכלל השותפים והעבירו אותו לפי ראות עיניהם לעצמם ולמי שנשא חן בעיניהם. בדרך זו, טוענת התובעת, לקחו הנתבעים מאחוזיה והעבירו אותם לעצמם ולאחרים. לטענתה, הנתבעים מחזיקים שלא כדין באחוזים בשותפות, שהיא שילמה עבורם וזכאית לקבלם.

התובעת מבקשת לחייב את המשרד לפתוח בפניה את הסכמי ההצטרפות והפרישה של שותפים בשנים 1998-2000, כך שחלקה בשותפות נכון לינואר 2008 ייקבע בהתאם לנתונים אלו; ואת הדו"חות כספיים לשנים 1998-2006.

לדבריה, כשותפה היא זכאית לגישה ישירה למסמכי השותפות שיש בהם להשפיע על זכויותיה. (ת.א. 2809/07).

צרו איתנו קשר *5988