ועדת הכספים אישרה את רפורמת הניוד החופשי בתחום הפנסיוני

תחילת הרפורמה נדחתה ל-1 באוקטובר, אז יתאפשר מעבר חופשי מקופות גמל לקרנות פנסיה * לב הרפורמה - מעבר חופשי בין ביטוחי חיים - יתאפשר רק מינואר 2009

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום (ב') את רפורמת הניוד החופשי בתחום הפנסיוני. הניוד יאפשר העברת כספים בין המכשירים והשחקנים הפנסיוניים השונים - קופות גמל, קרנות פנסיה וביטוח מנהלים - מאחד לשני ללא מגבלה, ללא קנסות ומבלי שהדבר ייחשב אירוע מס.

עם זאת, תחילת יישום הרפורמה נדחתה בשלושה חודשים, ל-1 באוקטובר 2008. אז יתאפשר, בשלב ראשון, מעבר חופשי מקופות הגמל לקרנות הפנסיה. עיקר הרפורמה - שהוא מעבר חופשי גם מביטוחי החיים של חברות הביטוח - יתאפשר רק מינואר 2009.

זאת, כפי שסוכם לאחרונה בין המפקח על הביטוח באוצר, ידין ענתבי, ויו"ר ועדת הכספים, ח"כ סטס מיסז'ניקוב (ישראל ביתנו). העיכוב הקל בתחילת יישום הניוד החופשי נבע מבקשת הבנקים, שטענו כי אינם ערוכים לרפורמה וביקשו לדחות את יישומה בחצי שנה.

"הבנקים עושים 97% מתפעול קופות הגמל ואנו לא ערוכים לשינויים שהוכנסו לאחרונה לתחום", אמר בועז רדאי מבנק הפועלים, שהסביר כי לבנקים יש בעיה תפעולית בנושא. הוא הוסיף כי "צריך לזכור שלבנקים יש דווקא אינטרס שזה יהיה כמה שיותר מהר, כי אנחנו מרוויחים מזה". נציגי בנק לאומי ודיסקונט הצטרפו לדעתו של רדאי.

שר האוצר, רוני בר-און, בירך על החלטת ועדת הכספים: "תקנות הניוד מהוות נדבך מרכזי בשכלול שוק החיסכון לפנסיה ובכוחן להגדיל את הכוח הצרכני של החוסכים לגיל פרישה. התחרות תוביל להתייעלות במוצרים הפנסיוניים ולשיפור בשירות שיקבלו הצרכנים".

ענתבי אמר כי "האפשרות לניוד פנסיוני יחד עם ייעוץ פנסיוני זמין... ירחיבו את אפשרויות הבחירה של החוסכים ויאפשרו לכל אחד מאתנו להתאים את סוג המוצר הפנסיוני לטעמיו ולצרכיו המשתנים".

כיום ישנה אפשרות למעבר חופשי בין קופות הגמל לבין עצמן ובין קרנות הפנסיה לבין עצמן. תקנות הניוד החופשי שניסח האוצר אינן מאפשרות העברת כספים מאפיק קצבתי לאפיק הוני, ולפיכך מעתה יתאפשר מעבר בין שני המכשירים רק בכיוון אחד - מקופות הגמל ההוניות לקרנות הפנסיה הקצבתיות. עם זאת, מי שינצל את הניוד החופשי יידרש לעשות לעצמו כיסוי ביטוחי חדש ובתנאי חיתום חדשים שלא יישמרו לו מהביטוח שאותו עזב.

כמו כן, לאחרונה שונה השוק הפנסיוני בישראל כשהחל מינואר 2008 הפכו כל קופות הגמל, קרנות הפנסיה, וביטוחי החיים למכשירים קצבתיים בהגדרה, שמחולקים לפי קופות שמשלמות קצבה וקופות שאינן משלמות קצבה. במוצרים החדשים לא תהיה מגבלת ניוד מקופה משלמת לקופה שאינה משלמת, לאור זאת שהכסף יינתן לחוסכים עם פרישתם רק בקופה משלמת.

טיוטות תקנות הניוד פורסמו לראשונה ביולי 2006 והוגשו לאישור ועדת הכספים בנובמבר האחרון. מבחינת האוצר הרפורמה תגביר את התחרות בשוק ותאפשר לתקן טעויות עבר. מנגד, בחברות הביטוח חוששים כי ניוד חופשי מלא יפגע ברווחיותן, התלויה במידה רבה בפוליסות ביטוח החיים הוותיקות. זאת, מכיוון שהרפורמה תאפשר למפיצים הפנסיוניים, ובראשם הבנקים, להעביר סכומי כסף גדולים מניהול חברות הביטוח.

שאלות ותשובות

מהו "ניוד" של חיסכון פנסיוני?

הניוד הינו האפשרות להעביר את כספי החיסכון לפנסיה שצברנו במוצר אחד למוצר אחר בשוק החיסכון הפנסיוני, וזאת ללא צורך בתשלום מס בעת העברת הכספים בין מוצרים.

מה השתנה?

לפני אישור התקנות החדשות אפשר היה לנייד את כספי החיסכון הפנסיוני באופן מוגבל ובין מכשירים המיועדים לאותה מטרה בלבד. כלומר, רק בין מוצרי הון (חיסכון שמתקבל כסכום חד-פעמי) לבין עצמם ורק בין מוצרי קצבה (חיסכון שמתקבל כתשלום חודשי) לבין עצמם. כעת, בנוסף לאפשרות זו אפשר להעביר כספים ממוצרי הון למוצרי קצבה, אך לא להיפך.

האם המעבר ממוצר פנסיוני אחד לאחר כרוך בתשלום?

העברת כספי החיסכון הפנסיוני אינה כרוכה בתשלום, כך שמי ששוקל להעביר כספים שצבר ממוצר חיסכון פנסיוני אחד לאחר, או מגוף מנהל אחד לאחר, אינו צריך לקחת בחשבון שיקולים הנובעים מעלות המעבר עצמו.

האם אשלם קנס משיכה כשאני מעביר את החיסכון הפנסיוני שלי?

במעבר מקרן פנסיה / קופת גמל, הסכום המועבר שווה לסכום החיסכון שצברת עד אותו יום. כלומר, אין הפחתה של כספי החיסכון עקב הבקשה להעברת כספים. במעבר מפוליסת ביטוח, חברת הביטוח רשאית לנכות מהסכום המועבר קנס בהתאם לתנאי הפוליסה. קנסות משיכה (קבלת הכספים לפי ערכי פדיון) קיימים רק בחלק מפוליסות הביטוח.

באילו פוליסות ביטוח קיימים קנסות משיכה?

פוליסות ביטוח שהונפקו לפני שנת 2004 עשויות להכיל קנסות משיכה לתקופה של עד 10 שנים ממועד הנפקת הפוליסה; פוליסות ביטוח שהונפקו בשנים 2004-2006 מכילות קנסות משיכה לתקופה של עד 5 שנים ממועד הנפקת הפוליסה; ופוליסות שהונפקו החל משנת 2007 אינן מכילות קנסות משיכה כלל.

באיזו תדירות יתאפשר המעבר?

בהתאם להוראות החדשות, אפשר להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת. יחד עם זאת, יש לזכור כי כשמדובר במוצרי חיסכון פנסיוני מומלץ לבחון את ביצועי הגוף המנהל ואת השירות שהוא נותן לאורך זמן.

מה עלי לעשות כדי להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי?

מי שרוצה להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלו צריך לפנות לגוף המנהל החדש אליו הוא מעוניין לעבור, ולבקש טופס בקשת העברה. הגוף המנהל החדש יבדוק אם הלקוח עומד בתנאים הנדרשים, ולאחר מכן יחתום כי הוא מתחייב בהתחייבות בלתי חוזרת לקבל את הכספים של הלקוח המבקש לעבור, וכי הוא מתחייב לשאת באחריות הביטוחית לגביו.

האם הגוף המנהל של המוצר אליו אני רוצה לעבור מחויב לקבל אותי?

לא. בדומה להצטרפות רגילה לחיסכון במוצר פנסיוני, גם הצטרפות במסגרת העברת כספים כרוכה בהסכמת הגוף המנהל. הגוף המנהל החדש יבדוק האם אתה עומד בתנאי ההצטרפות, בדומה לבדיקה שהוא מבצע לגבי כל מצטרף חדש, ובנוסף הוא רשאי לערוך חיתום, ובהתאם לכך לקבוע סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים להם תהיה זכאי במסגרת המוצר החדש.

למה מתכוון הגוף המנהל בשימושו במונח "התחייבות בלתי חוזרת"?

הכוונה היא שההחלטה של הגוף המנהל לקבל את הלקוח אליו, היא סופית ומחייבת. כאשר לקוח פונה לגוף מנהל ומבקש להעביר אליו כספים מוטלת על הגוף המנהל החדש החובה לבדוק כי הלקוח עומד בכללי ההצטרפות למוצר הפנסיוני אליו החוסך מבקש להצטרף. בנוסף, אם המוצר כולל גם כיסויים ביטוחיים למקרה מוות או נכות והגוף המנהל מעוניין להטיל סייגים לגבי הכיסויים הביטוחיים הללו, עליו להסביר ללקוח מהם הסייגים שיחולו עליו כבר בעת מתן טופס בקשת ההעברה. הסיבה להתחייבות הבלתי חוזרת היא מניעת מצב של חוסר ודאות מצד הלקוח לגבי הגוף האחראי על החיסכון הפנסיוני שלו ולגבי היקף הכיסוי הביטוחי.

האם אני יכול להתחרט ולבטל בקשה שהוגשה?

נקבעה תקופת חרטה של 18 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה, בה אפשר לחתום על הודעת ביטול הבקשה ולהעבירה לגוף המנהל של הקופה המקבלת. במקרה כזה תבוטל הבקשה שהוגשה.

האם אני חייב להעביר את כל כספי החיסכון הפנסיוני שלי או שאפשר להעביר רק את חלקם?

אין חובה להעביר את כל הכספים. מי שמעוניין לפצל את כספי החיסכון הפנסיוני שצבר בין כמה גופים מנהלים או כמה מוצרי חיסכון פנסיוני יכול לעשות זאת.

האם המעביד שלי יכול להחליט להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שלי למוצר או לגוף מנהל אחר?

לא. ההחלטה על המוצר הפנסיוני ועל הגוף המנהל נתונה ללקוח עצמו ולא לאף גורם אחר. רק הלקוח עצמו יכול לחתום על טופס בקשה להעברת כספים.

אני עובד שכיר, האם אני צריך את הסכמת המעביד להעברת כספי החיסכון הפנסיוני שלי?

בחירת המוצר הפנסיוני או הגוף המנהל לחיסכון הפנסיוני היא של הלקוח בלבד, ולפיכך לא נדרשת הסכמת המעביד גם בעת העברת כספים לגוף או למוצר חדש.

החיסכון הפנסיוני שלי הוא בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי, האם יייתכן שיעבירו את החיסכון הפנסיוני שלי מבלי שאדע?

לא. בכל הקשור להעברת כספי חיסכון פנסיוני ההוראות מחייבות חתימה אישית של כל אחד ואחד, והדבר נכון גם לגבי מי שהצטרפותם לחיסכון הפנסיוני נעשתה במסגרת הסכם קיבוצי או כל הסכם אחר.

התחלתי לעבוד במקום עבודה חדש, האם אני חייב להעביר את החיסכון הפנסיוני שלי בעקבות שינוי מקום העבודה?

לא. כאמור, ההחלטה על המוצר הפנסיוני ועל הגוף המנהל נתונה ללקוח עצמו, ולכן אתה יכול לבחור לעבור או לא לעבור בהתאם לתנאים המוצעים לך ולהעדפותיך האישיות.

צרו איתנו קשר *5988