הנקראות ביותר

תעודות סל: תחת מעקב

היקף ענף תעודות הסל בישראל עולה על 20 מיליארד שקל ■ מהן ההערכות? מהם הסיכונים? מה יהיו מנועי השינוי המרכזיים? להורדת הסקירה המלאה

לענף תעודות הסל יש עדיין פוטנציאל צמיחה גבוה מאוד במסגרת מהפכת המכשירים הפיננסיים בישראל, כך עולה מסקירה חדשה של גלובס מחקרים בשיתוף PwC קסלמן וקסלמן מה יצטרכו החברות המנפיקות לעשות כדי לממשו ואיך זה ישפיע על המשקיעים הפרטיים, המוסדיים, היועצים בבנקים וגופי הרגולציה

ענף תעודות הסל בישראל צמח במהירות עצומה בשנים האחרונות. ממצב של החזקות כמעט אפסיות לפני חמש שנים, מגלגל כיום הענף למעלה מ-22 מיליארד שקל. סקירה חדשה של גלובס מחקרים בשיתוף PwC קסלמן וקסלמן מראה, כי פוטנציאל הצמיחה של הענף עדיין גבוה מאוד. למעשה, ההערכות המושמעות על ידי מנהלים של חברות מנפיקות, על הכפלת השוק תוך מספר שנים, הן ריאליות, וייתכן אף שמדובר בהערכות חסר. יתר על כן, צמיחה זו תהיה קשורה למהפכה של ממש בתחום המכשירים הפיננסיים בישראל, אשר תוביל את המשקיעים הפרטיים, ואפילו את המוסדיים, לאופנים חדשים של בניית תיקים.
כדי לממש את הפוטנציאל הזה, החברות המנפיקות יצטרכו לשים דגש מיוחד, בשנים הקרובות, על מאמץ לגוון את מספרן ואופיין של התעודות שיוצעו לציבור, תוך הבחנה בין אותם מוצרים שנועדו לשוק של משקיעים פרטיים, לבין אלה שנועדו לשוק המוסדי.

הגיוון והתאמת המוצרים יתבססו על הצרכים והטעמים של המשקיעים השונים, ועליהם להיעשות תוך תהליך של העמקת אמון המשקיעים בתעודות הסל. לשם כך יהיה צורך בהגברת השקיפות בתשקיפים, במיוחד לגבי סיכונים הכרוכים במוצר, ולגבי מדיניות של החזרת דיבידנדים. במסגרת זו יצטרכו התאגידים ליטול על עצמם התחייבות מפורשת שיימצאו עושי שוק לתעודות, בכל תנאי ובכל מצב.

הרבה מהשינויים יונעו על ידי התחרות הגדולה הקיימת בענף, אשר מובילה להקטנת עלויות לצרכנים, תופעה אשר עשויה לגלוש לתחומים אחרים, בעיקר לקרנות הנאמנות.

הדברים מקבלים משנה תוקף על רקע הצפי להרחבת מגוון התעודות הקיימות, ויצירת מצב בו לא קיים גבול ברור בין תעודות סל לבין קרנות נאמנות, אלא רצף של מכשירים אשר ייבדלו זה מזה במידת הניהול הפעיל ושיקול הדעת של המנהל.

חלק ממהפכה גדולה

מסקנה נוספת של הסקירה היא, שהגידול המהיר בהשקעה בתעודות סל הוא חלק מתופעה רחבה יותר: מהפכת המכשירים הפיננסיים בישראל. הכוונה היא לעלייה הצפויה בחשיבותם של מכשירים, ובהם תעודות סל, קרנות נאמנות, קרנות מסוג ETF מחו"ל, שהן קרובות המשפחה של תעודות הסל הישראליות, ואף אג"ח מגובות נכסים - בתיק הנכסים של משקיעים פרטיים ומוסדיים.

הרחבת הגיוון בתעודות תהיה אף היא חלק ממהפכת המכשירים הפיננסיים. למעשה, תחת השם "תעודות סל" ניתן, כבר היום, למצוא מוצרים ומכשירים שונים זה מזה. אומנם כל תעודות הסל בישראל מבטיחות לעקוב אחרי מדד מסוים - ומדובר בהתחייבות שניתנת בתשקיף - אבל סוגי המדדים אינם הומוגניים.

לצד תעודות העוקבות אחרי מדדים של בורסות, בישראל ובחו"ל, ומעניקות לכל מניה משקל על פי ערך השוק שלה, ישנן גם תעודות העוקבות אחרי מדדים הבנויים על פי קריטריון אחר, בעיקר חלוקת דיבידנדים. תעודות מהסוג השני יבטאו, אם כן, שיקול דעת מסוים בבניית המדד.

כמו תופעות רבות הקשורות לענף תעודות הסל, המגמות של העתיד החלו להופיע בשנתיים האחרונות. תעודות העוקבות אחרי מדדים בעולם קיימות כבר היום, לצד תעודות ישראליות. בנוסף, אפשר למצוא תעודות העוקבות אחרי אג"ח, בישראל ובעולם, אחרי מגזרים מסוימים או אחרי סחורות. מגמה זו תלך ותעמיק בשנים הקרובות, כאשר לשוק יתחילו להיכנס גם קרנות נאמנות מחקות, אשר אף הן יעקבו אחרי מדדים, וגם קרנות זרות מסוג ETF, במיוחד הגדולות והנזילות ביותר שבהן.

המשמעות של מגמות אלה תהיה שהמשקיעים הפרטיים יצטרכו, בשנים הקרובות, להתאים את עצמם לתנאים של מהפכת המכשירים, אשר תרחיב מאוד את טווח האפשרויות של כל משקיע. בניית התיקים תיעשה עם אופק השקעה לטווח ארוך יותר, תתבסס על ראייה של אפיקי השקעה, ולא ניירות ערך בודדים, ופריסת הנכסים ביניהם תיעשה על פי העדפות לגבי סיכון.

באמצעות מכשירים שונים, יוכל המשקיע הפרטי לבחור האם לשאוף לתשואת השוק - תוך צמצום הסיכונים לסיכוני השוק בלבד - או שמא לנסות להשקיע חלק מנכסיו במכשירים אשר יכולים ליצור תשואה עודפת במחיר של סיכון גבוה יותר. המשקיעים הפרטיים יוכלו, אם כך, לבנות את תיק ההשקעות שלהם כרצף של מכשירים, מתעודות סל אשר יעקבו אחרי מדדים של שווקים גדולים בצורה סבילה, ועד מכשירים המבוססים על ניהול פעיל, כמו קרנות נאמנות המשקיעות במניות או אפילו קרנות שמחקות קרנות גידור.

האחריות הגדלה של היועץ

תהליך זה יטיל על יועץ ההשקעות בבנק אחריות גדולה למדי, ויחייב אותו להעמיק את ידיעותיו לגבי שורה שלמה של מכשירים, כדי להיות מסוגל לעמוד בדרישות רשות ניירות ערך. על פי דרישות הרשות, היועץ הוא זה שיהיה אחראי להפוך את הסיכונים השונים הכרוכים בתעודות סל שונות, וביתר המכשירים הפיננסיים, לשקופים בעיני אותו משקיע.

היועץ יהיה גם זה אשר יהיה אחראי להכיר למשקיע הפרטי את המושג של בניית התיק באמצעות השקעה במספר אפיקי השקעה, על סמך העדפות סיכון.

קשר זה בין יועץ, אשר מודע לאחריותו כנאמן של הלקוח, ומשקיע, אשר מודע לאפשרויות ההשקעה בתעודות סל, יוביל לדינמיקה שונה מאוד מזו הקיימת בתחום של השקעות פרטיות. מדובר בהיווצרות של מעגל קסמים חיובי, בו הצרכים של המשקיעים הפרטיים דוחפים להופעת סוגים חדשים של תעודות סל, ואילו הזמינות של תעודות סל מעודדת יועצים ומשקיעים פרטיים לחשוב על אפיקי השקעה שלמים, ולא על נייר ערך מסוים.

גם המשקיעים המוסדיים יצטרכו להתאים את עצמם למהפכת המכשירים, ובתוך זה להשקעה בתעודות סל. כיום החזקותיהם בתעודות סל אינן גדולות, הן בגלל בעיות אמון הנובעות לא פעם משקיפות נמוכה מצד התאגידים המנפיקים, והן בגלל התחייבויות רפויות מדי בכל הקשור לעשיית שוק והבטחת נזילות.

בנוסף, יש גם בעיה בכל הקשור לאמונות ולגישות בקרב מחלקות השקעה בגופים מוסדיים, התומכות בניהול פעיל של חלקים גדולים מתיק ההשקעות, בניגוד למה שקורה במקומות אחרים בעולם. גם כאן יש מקום לשינוי, ולשימת דגש על קביעת מדיניות השקעה וסגנון השקעה במכשירים פיננסיים, אשר יכתיבו איזה מכשירים לרכוש וכיצד לנהל את התיק, במקום גישה הדוגלת בהתבססות על ניצול הזדמנויות קצרות מועד בנכסים בודדים.

איך ישתלבו הרגולטורים

אחד הממצאים החשובים של הסקירה נוגע לתפקיד המרכזי המיועד לגופי הרגולציה, ורשות ניירות ערך בראשם, בעתיד התפתחות תעודות הסל.

מערכת ההסדרה תהיה, על פי כל הסימנים, אחד ממנועי השינוי של השוק, זאת על סמך התוכניות הקיימות לבסס את ראיית השוק על מכשירים פיננסיים באופן כללי, ולא לנסות להגיע להסדרה של כל מכשיר ומכשיר.

תוכניות אלה כוללות כוונה לאלץ חברות מנפיקות למתג מכשירים בהתאם לרמות סיכון, לצד תוכניות של הבחנה בין מכשירים לשוק המוסדי לבין מכשירים לשוק הפרטי. רשות ניירות ערך גם הודיעה על רצונה להציג דרישות קפדניות יותר לגבי הייעוץ.

כאמור, חלק מהמכשירים עליהם מדובר בסקירה החדשה קיימים כבר היום. עם זאת, המציאות שמתוארת בסקירה עדיין נמצאת בשלבי התהוות. למעשה, רק לאחרונה החלו גופי ההסדרה לעמוד על הצורך בהסדרת הענף, ועתה מתחילים היועצים והבנקים להבין את הדרישות של רשות ניירות ערך בכל הקשור לנאמנות ללקוח. התהליכים שמתוארים בסקירת העומק החדשה מצביעים על עתיד בו יצמח שוק אשר יהיה שונה מזה הקיים - גדול יותר, מגוון יותר וגם מוסדר יותר. "

להורדת הסקירה המלאה PDF קובץ PDF להורדה

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות
לכתבה הקודמתחושבים עתיד