סיכום

שוק המט"ח הופך בשנים האחרונות לאחד מערוצי ההשקעה של גופים פיננסיים רבים, וגם של משקיעים פרטיים. זאת בשל התפתחויות טכנולוגיות, שאפשרו לרבים להיות פעילים בשוק שהתאפיין, עד לפני מספר שנים, במסחר בין גורמים "כבדי משקל" או בין מקצוענים

שוק המט"ח הופך בשנים האחרונות לאחד מערוצי ההשקעה של גופים פיננסיים רבים, וגם של משקיעים פרטיים. זאת בשל התפתחויות טכנולוגיות, שאפשרו לרבים להיות פעילים בשוק שהתאפיין, עד לפני מספר שנים, במסחר בין גורמים "כבדי משקל" או בין מקצוענים. עלייתן של קרנות הגידור - המחפשות להשקיע בנכסים בעלי מקדם מתאם נמוך עם ביצועי שוק ההון, ושל פרטים - שנגישותם לשוק המט"ח עלתה כמה מונים תוך שנים מועטות - הן שתיים מהתופעות החשובות במבנה השוק בעשור הנוכחי.

למעשה, עד לפרוץ המשבר הפיננסי הגלובלי, התופעה החשובה ביותר בשוק הייתה השינוי המבני העמוק שחל בו, עם כניסתם של שחקנים חדשים, בעיקר קרנות גידור, אך גם פרטים. עם זאת, תהיה זו טעות להניח, ששינויים טכנולוגיים היו הגורם הבלעדי לתמורה בשוק.

השינוי המבני התאפשר, בין היתר, בגלל תנאי ה"רגיעה" ששררו לפרקי זמן ארוכים לאחר 1999, עם תקופות יוצאות דופן, כמו למשל התקופה שבאה מייד לאחר מתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, 2001, בארה"ב. למעשה, כללי המשחק של משטר הערכת סיכון נמוך הביא לגידול ניכר בפעילותן של קרנות הגידור, שניסו לנצל את היציבות היחסית של המטבעות לשם עשיית רווחים מפערים בשיעורי ריבית, תוך הערכה שהסיכון מתנודות בשערי החליפין נמוך.

תנאים אלה הניבו תוצאה נוספת - עלייה מרשימה בנזילות השוק, תוך צמצום ניכר במרווחים. למעשה, בכל רגע נתון, ניתן היה למצוא שחקנים שונים, אשר תרמו לנזילות השוק, כאשר לכל אחד מהם הייתה מוטיבציה שונה, גישה שונה למסחר ולקבלת החלטות, ונכונות שונה לקבל על עצמם סיכונים. זה לכשעצמו תרם למחזורי המסחר שהלכו וטפחו, כי תמיד ניתן היה למצוא קונה או מוכר למט"ח, חוזי פורוורד או פעולות "החלף".

זאת ועוד, למרות שמספר מטבעות מרכזיים המשיכו לרכז את מרבית הנזילות בשוק, הרי שבשנים שקדמו למשבר הפיננסי החל להתרחב גם המסחר במטבעות של משקים מתעוררים, וזהו ביטוי נוסף להערכה של סיכון נמוך בשוק.

חשוב לציין, כי התנאים הבסיסיים האלה, של תנאי "רגיעה", נעלמו עם פרוץ המשבר הפיננסי הגלובלי במחצית השנייה של 2007. ספק אם ניתן להתייחס להתפתחויות השוטפות של השנה האחרונה, באותם כלים, ובאותה מסגרת מושגים, שהתאימו לתקופה שלפני משבר ה"סאב-פריים". נכון הוא, שמבחינה מושגית, ניתן להפעיל את אותם כלי קבלת החלטות, תוך החלטה אם להתבסס על ניתוח של תנאי יסוד, או שמא להתבסס על פוזיציות קצרות טווח על סמך מגמת השוק, אך כללי המשחק בשוק שונים מאד היום ממה שהיו עד לתחילתו של הזעזוע בשווקים הפיננסים.

מטח 3

במדריך זה נעשה ניסיון לפרט מה הם כללי המשחק החדשים. ניתן להעריך שיסוד אי הוודאות, והשינויים התכופים בהערכות השחקנים השונים לגבי השוק, יביאו לכך שכללי המשחק החדשים יישארו בתוקף עוד זמן רב, ויחייבו את המשקיעים השונים לאתר דפוסי פעולה חדשים בשוק, בעיקר הגדרה מדויקת יותר, ויציבה יותר, של משתנים ומדדים אשר יוכלו לספק מידע לגבי הצפוי בשוק המט"ח הגלובלי.

מטח 23

חשוב לזכור, עם זאת, שלא ניתן לדבר על סוג אחד של שחקנים, ולא על השוק כולו. תמיד יהיה צורך להתייחס לסוגים שונים של סוחרים - כל אחד וטעמיו ומניעיו - ולסוגים שונים של מטבעות - כל אחד מהם עם רקע מקרו כלכלי שונה, ועם הגדרה שונה של סיכונים. בתנאים שנוצרו עם פרוץ משבר ה"סאב-פריים", שוק המט"ח העולמי הופך להיות, יותר ויותר, מורכב ממקטעים שונים מאוד של שחקנים ומטבעות, והחשיבות של מגמה זו רק תלך ותגבר בעתיד.

להורדת המחקר המלא

צרו איתנו קשר *5988