האגודה לצדק חלוקתי נגד ההטבות למשקי העזר

האגודה לצדק חלוקתי דורשת מחברי מועצת מקרקעי ישראל שלא לאשר את החלטה 244 הנוגעת למשקי העזר, בטענה שהיא מעניקה לבעלי המשקים הטבות בסכום כולל של כשני מיליארד דולר.

בארץ כ-5,000 משקי עזר, חלקם ביישובים חקלאיים ואחרים בתחומי ערים ומועצות מקומיות. ההחלטה מאפשרת לבעלי המשקים זכות יזום על הקרקע, בפטור ממכרז, לבניית בנייה רוויה או בנייה מסחרית בתשלום של 33% משווי הקרקע בלבד למינהל. הזכויות בבית המגורים הן כנגד תשלום של 5.5%.

לטענת האגודה, משמעות ההחלטה היא מתן הטבה לקבוצה קטנה, שכן כיום הזכויות מאפשרות להקים מבנה אחד בלבד למגורים במשק העזר, ואפשרות להקמת מבנים נוספים תלויה בקיום דור המשך.

יש לציין, שהחלטה 979 מאפשרת לבעלי נחלות חקלאיות במושבים להקים מבנים לתעסוקה בתשלום של 91%. בעבור היוון הזכויות בבית המגורים נדרשים בעלי הנחלות לשלם 3.75%.

טענה נוספת היא שההצעה אינה מבחינה בין משקי עזר שמצויים בתחומי המושבים לבין אלה המצויים בערים, ואינה מבחינה בין משקי העזר המצויים בפריפריה לבין אלה המצויים במרכז הארץ. לדעת האגודה, אבחנה זו נדרשת שכן למיקום המשק יש משמעות בכל הקשור להשלכות סביבתיות, כלכליות וחברתיות שיש לתת עליהן את הדעת.

האגודה מדגישה, ששר האוצר, רוני בר און, סירב לחתום על החלטה קודמת של המועצה ממארס 2007, בטענה שהיא מעניקה הטבות חריגות ונוגדת את מסקנות ועדת הבר. לדעת האגודה, גם החלטה זו נוגדת את מסקנות הבר ולוקה בחוסר סבירות קיצוני.

צרו איתנו קשר *5988