הממשלה תתמוך בהצעת השר פרידמן להגבלה עקיפה של משך החקירות

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את תמיכת הממשלה בהצעות החוק של שר המשפטים, דניאל פרידמן, בעניין הגבלת תקופת ההתיישנות על חקירות ובעניין הסדר "סגירת תיק מותנית" שיזם היועמ"ש מזוז

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה היום (א') את תמיכת הממשלה בהצעות החוק של שר המשפטים, דניאל פרידמן, בעניין הגבלת תקופת ההתיישנות על חקירות ובעניין הסדר "סגירת תיק מותנית" שיזם היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז.

תקופות התיישנות העבירות קבועה בחוק סדר הדין הפלילי. לפי החוק, בעבירות של עוון ופשע שטרם התיישנו ונערכו בהן הליכי חקירה או משפט, יחל מחדש מירוץ ההתיישנות מיום הליך החקירה או המשפט האחרון. מאחר שמשך תקופת החקירה אינו מוגבל בחוק, נאמר בהצעת החוק, ניתן להאריך ללא גבול את תקופת ההתיישנות על-ידי ביצוע פעולת חקירה.

לכן מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות לגבי עבירות חמורות שדינן מיתה או מאסר עולם (דוגמת רצח) ל-30 שנה (במקום 20 שנה כיום), ובשאר העבירות מסוג פשע שעונשן למעלה מ-10 שנות מאסר, לתקופה של 15 שנה (במקום 10 שנים כיום). כדי לאזן זאת, מוצע לבטל את ההוראה שלפיה עם כל פעולת חקירה, מתחיל מחדש מירוץ ההתיישנות.

השר פרידמן אמר כי אמנם תקופת ההתיישנות אמנם הוארכה, אולם כעת היא קצובה - ובכך נקבע גבול כלשהו לאפשרות שעבירה תהיה תלויה ועומדת ללא מגבלת זמן. לדבריו, הצעת החוק היא צעד חשוב לקיצור עינוי הדין, והיא תתרום לייעול עבודות המשטרה והפרקליטות.

כאמור, הוועדה אישרה היום גם את ההצעה להסדרי ענישה חלופיים שיהוו, במקרים מסוימים, אלטרנטיבה להליך הפלילי הרגיל. לפי ההסדר, במקרים של עבירות קלות או עבירות שבוצעו בנסיבות מקלות, תוסמך התביעה להציע לחשוד סגירה של התיק הפלילי בתנאי שיעמוד בדרישות מסוימות, כגון תשלום פיצוי לנפגע העבירה, תיקון הנזק, תרומה כספית למטרה ציבורית, השבת רווח כלכלי שהפיק מהעבירה, התחייבות להימנע מביצוע עבירה, עבודות שירות לתועלת הציבור וכד'.

ההסדר, המכונה "סגירת תיק מותנית", לא יהיה כרוך בהרשעה פלילית או ברישום פלילי, וזאת בשונה מהסדר טיעון. בהצעה לא מפורטות העבירות שהוא יחול עליהן אך נאמר שההסדר לא יוגבל רק לעבירות מסוג עוון (הנחשבות לקלות יותר), אלא גם לעבירות מסוג פשע שבוצעו באופן חד-פעמי ו"בנסיבות מינוריות דיין כדי שההסדר יהווה תגובה חברתית מתאימה".

השר פרידמן אמר כי כוונת החוק היא לצמצם את מספר כתבי האישום המוגשים לבית המשפט, להקל את העומס על בתי המשפט וכן למנוע את הצורך בהרשעה פלילית בעבירות קלות יחסים, או במקרה של מעידה חד פעמית שאינה חמורה.

צרו איתנו קשר *5988