הכנסת אישרה את חוק יחסי ממון

בשורה למסורבות גט: חלוקת הרכוש בין בני זוג לא תותנה בקבלת גט

מליאת הכנסת אישרה היום (ד') בקריאה שנייה ושלישית תיקון לחוק יחסי ממון, על פיו חלוקת הרכוש בין בני זוג בעת גירושים תתאפשר עוד בטרם מתן הגט. עד כה נאלצו בני הזוג לחכות למתן הגט על מנת לחלק את הרכוש. בעד הצעת החוק הצביעו 58 חברי כנסת והתנגדו לו 21 חברים. לאחר ההצבעה פרצה בכנסת מהומה על-ידי חברי הכנסת החרדים.

משמעות החוק החדש היא כי נשים לא יצטרכו לוותר על זכויותיהן הכלכליות לשם קבלת הגט, שכן בחלוף התקופה שנקבעה בחוק, בית המשפט יוכל לחלק את הרכוש המשותף שנצבר-על ידי בני הזוג. החוק החדש מדגיש כי הרכוש העומד לחלוקה כולל זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות. כמו כן, ביהמ"ש רשאי להתחשב בהחלטתו בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג.

הסדר איזון

התיקון לחוק, שיזמו חברי הכנסת מיכאל מלכיאור (עבודה-מימד) מנחם בן-ששון ועתניאל שנלר (קדימה) וזבולון אורלב (האיחוד הלאומי-מפד"ל), יחול על מי שהגיש בקשה לביצועו של הסדר איזון משאבים לבית המשפט לענייני משפחה או לבית הדין הרבני והתקיים אחד מהתנאים הבאים: חלפה שנה מיום שנפתח הליך להתרת נישואין או מיום שהוגשה תביעה לחלוקת רכוש בין בני הזוג; קיים קרע בין בני הזוג או שבני הזוג גרים בנפרד במשך תקופה של תשעה חודשים מתוך שנה; ניתן כלפי בן הזוג של המבקש צו הרחקה או הוגש נגדו כתב אישום בעבירת אלימות שבוצעה כנגד מי שמבקש את חלוקת הרכוש או ילדו.

"הישג עצום"

"לאורך כל הדורות עמדו כל גדולי ישראל לצד מסורבות הגט, וראוי לכנסת ישראל שהתייצבה אף היא לצידן", אמר היום מלכיאור. "זהו חוק יהודי, צודק ומוסרי, אשר שולל עוד כלי מידיהם של בעלים נצלנים וסרבני גט. ביצענו את חובתנו לעשות כל מאמץ אנושי על מנת להקל על עגונות אשר כבולות באזיקי נישואין, המשמשים עבור בעליהן אך ורק כדי לסחוט אותן במאבקי גירושין".

ח"כ אורלב הסביר כי "גברים רבים מנצלים את הנכסים שנמצאים בשליטתם כדי לכפות על נשותיהם הסכמה לגט בתנאים כלכליים משפילים, או להותירן מסורבות גט". לדבריו, "ההצעה נועדה להקל על מסורבות הגט ולמנוע התניית מתן גט בכך שהאישה תסכים לוותר על הרכוש בעת חלוקתו".

בין התומכים בחוק החדש גם חברת הכנסת החרדית הטרייה, צביה גרינפילד ממרצ. "החוק מהווה הישג עצום. אני מאמינה שזה צעד הכרחי ראשון לקראת הסדרת נושא הנישואין והגירושין בישראל", אמרה גרינפילד. "אני מאמינה כי ככל שבכנסת נמצא דרך להסדיר את הבעיות שבתחום חיי האישות, בתי הדין הרבניים והממסד הרבני בכלל יאבדו את הבלעדיות בקביעת החוקים הכרוכים בנישואין וגירושין, והדרך לקראת נישואין אזרחיים תיסלל", הוסיפה.

גם ראש לשכת עוה"ד, עו"ד יורי גיא-רון, בירך על השלמת החקיקה. "התיקון מהווה בשורה בעיקר לנשים בישראל, ומאפשר לבני הזוג למצות את זכויותיהם הכלכליות לאחר כישלון הנישואין מבלי להיות חשופים לסחטנות", אמר. *