הצלחה גדולה למכרז האג"ח הממשלתיות באוצר: גויסו 1.5 מיליארד שקל - לעומת ביקושים ל-10.7 מיליארד שקל

ביקושים גדולים במיוחד נרשמו לאג"ח הקצרה דמוית המק"מ שתיפדה באוגוסט - פי 11 ; באג"ח השקלית 0219 הוקצה כל הסכום במלואו לרוכש אחד בלבד

הצלחה גדולה למכרז האג"ח של יחידת גיוס החוב בחשב הכללי של משרד האוצר; בעוד שמשרד האוצר ביקש לגייס היום מהציבור 1.5 מיליארד שקל בלבד במספר סדרות של אגרות חוב, עמדו הביקושים המצרפיים לאג"ח השונות על 10.73 מיליארד שקל - פי 7.15 מהסכום שהוצע. פעיל בשוק כינה את המכרז שנערך היום כ"הצלחה גדולה מאוד".

והוא מסביר: "הביקושים הרבים באו לידי ביטוי גם באמצעות מספר המציעים שקיבלו את שהציעו במלואם". כך למשל, באג"ח ממשלית-שקלית מסדרה 0219, רק לגורם אחד הוקצה הסכום שהציע במלואו. גם שיעור ההקצאה החלקית, כלומר חלקם של אלו שקיבלו רק חלק מהביקוש בשל הצעה במחיר נמוך יותר, עשוי ללמד על כך. המכרז, יצוין, היה פתוח לכלל הציבור באמצעות כלל הגופים הרשאים לרכוש את האג"ח בשוק הראשוני.

אלו אגרות חוב גויסו היום?

; אג"ח ממשלתית צמודה למדד המחירים לצרכן מסידרה 0418 . גויסו 250 מיליון שקל לעומת ביקושים ל-830 מיליון שקל. הסדרה נושאת ריבית בשיעור שנתי קבוע של 3.5% ותיפדה באפריל 2018. הציעו שלושה רוכשים בלבד - מתוכם 2 קיבלו את הצעתם במלואה (הקצאה חלקית - 90%). המכרז נסגר בשער 101.6 אגורות.

; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה מסידרה 0313 . גויסו 250 מיליון שקל לעומת ביקושים ל-2.2 מיליארד שקל. הסידרה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 5% ותיפדה במארס 2013. 6 קונים בלבד קיבלו הקצאה מלאה, ושיעור ההקצאה החלקית עמד על 69%. המכרז נסגר בשער 102 אגורות.

; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה מסידרה 0219 . גויסו 500 מיליון שקל לעומת ביקוש בסך 2 מיליארד שקל. הסידרה נושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור 6% ותיפדה בפברואר 2019. כאמור, ההקצאה בוצע לקונה אחד בלבד, ובשער 98.9 אגורות.

; אג"ח ממשלתית קצרה לא-צמודה שתיפדה באוגוסט הקרוב. מדובר באיגרת דמוית מק"מ, כלומר אינה נושאת ריבית ומונפקת בשער הנמוך משער הפידיון (100 אגורות). המכרז נסגר בשער 97.32 אגורות, המשקף לאיגרת תשואה שנתית ברוטו בשיעור 3.62%. האוצר גייס 500 מיליון שקל מול ביקוש ענק - 5.7 מיליארד שקל, ליתר דיוק.

נזכיר כי חרף הצפי לגיוסים גדולים יותר בזירה הממשלתית ב-2009 הנובעים מהעלייה הצפויה בגרעון ומהיקף הפדיונות הצפוי (מיחזור חוב), עדיין, בסך הכל, אנו עשויים לראות ירידה בהיקף ההנפקות ב-2009 בהשוואה לשנה הנוכחית. זאת, כיוון ששוק ההנפקות התייבש, כך שבזירת האג"ח הקונצרניות, רבות מהן יגיעו לפידיון ללא יכולת אמיתית למחזר את החוב בשוק ההון.

לקראת מכרז החלף

מחר (ג') יתקיים מכרז החלף בין אגרות חוב ממשלתיות. משרד האוצר ירכוש גילון 2315 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית משתנה לפי ריבית המק"מ ל-3 חודשים) ובכך להקל על גל הפידיונות הצפויים בדצמבר הקרוב. באופן דומה, ירכוש האוצר שחר 2671 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית קבועה בשיעור 7% לשנה), אשר צפויה להיפדות בפברואר 2009, אף הוא חודש עמוס פידיונות.

תמורתן תמכור יחידת ניהול החוב הממשלתי את האג"ח הממשלתית הקצרה שגויסה רק היום; שחר 2680 (אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית קבועה בשיעור 7% לשנה לפידיון באפריל 2011) שרק לפני שבוע גייסה הממשלה באמצעותה 500 מיליון שקל; אגרת דומה מסידרה 0313 במסגרתה גויסו היום 250 מיליון שקל כאמור; כך גם עם האג"ח מסדרות 0219 ו-0418; אג"ח ממשלתית-שקלית לא-צמודה בריבית משתנה לפי המק"מ ל-3 חודשים (4.49%) לפידיון באוגוסט 2017.

[לפורטל הפיננסי] ; [לאתר אפיקים סולידיים]

צרו איתנו קשר *5988