ביהמ"ש: חיפוש מידע שנועד לשרת תכלית חשובה מצדיק השקעת משאבים ניכרים

לפי החוק, הרשות רשאית לדחות בקשת מידע אם הטיפול בה מצריך השקעה בלתי סבירה

שופט בית המשפט לעניינים מינהליים בתל-אביב, ד"ר עודד מודריק, סבור כי אף שנקבע בחוק חופש המידע כי הרשות רשאית לדחות בקשת מידע אם הטיפול בה מצריך השקעת משאבים לא סבירה, הרי שכשהמידע נועד לשרת תכלית חשובה, של ביקורת מהלכי הרשות, מוצדקת השקעת משאבים ניכרים. מידת הסבירות של המשאבים תימדד ביחס לחשיבות עניינו של מבקש המידע.

מודריק דחה עתירה של איתי אטר, דוקטורנט לכלכלה באוניברסיטת סטנפורד בארה"ב, להורות לרשות ההגבלים העסקיים לחשוף נתונים על היקף התופעה של הסדרי בלעדיות במקרקעין - מידע שנחוץ לו לעבודת הדוקטור שלו.

הרשות הצהירה כי המידע מפוזר בתיקיה השונים, אינו בר "שליפה", ומצריך נבירה וריכוז מתוך מסמכים רבים, דבר המצריך השקעת משאבים בלתי סבירה. עוד טענה כי חשיפת המידע תהווה פגיעה בסוד מסחרי או באינטרס כלכלי של צד שלישי.

השופט מודריק קיבלת את עמדת הרשות ודחה את התביעה לחשיפת המידע. הוא קבע כי מאחר שלא ניתן להשיג את המידע בדרך קלה וממוחשבת, יש לראות את הדרישה כמצריכה השקעת משאבים לא סבירה, וכי יש הצדקה לקבוע שהמידע מהווה פגיעה בסוד מסחרי. עם זאת, ציין השופט כי אם המידע הנדרש נועד לשרת תכלית חשובה של ביקורת מהלכי הרשות, מוצדקת השקעת משאבים ניכרים, למרות האמור בחוק חופש המידע. (עת"מ 2346/05).