מחזיקי זכויות הרוב באזורים עברו להפסד של כ-28.4 מ' ש' לעומת רווח של 52.9 מ' ש' ברבעון המקביל אשתקד

סך הכנסות החברה עמדו בסיום הרבעון השלישי ב-437 מיליון שקל עלייה של כ-27% ביחס להכנסותיה ברבעון המקביל אשתקד ; את עיקר העלייה בהכנסות רשמה החברה ממכירת בניינים וקרקעות בהיקף של 287.3 מיליון שקל

חברת הנדל"ן אזורים שבשליטת איש העסקים שעיה בוימלגרין פרסמה הערב (א') את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2008. מהדוחות עולה כי בשורה התחתונה עברה החברה להפסד נקי של כ-38 מיליון שקל לעומת רווח של 37.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. מחזיקי זכויות הרוב באזורים עברו להפסד של כ-28.4 מיליון שקל לעומת רווח של 52.9 מליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות המימון הסתכמו ב-123.7 מיליון שקל לעומת 96.3 מיליון שקל ברבעון המקביל וסך עלויות המימון נטו הסתכמו ב-93.5 מיליון שקל , ירידה קלה לעומת סך של 96.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח מפעולות רגילות נפל ל-63.7 מיליון שקל לעומת רווח של 193.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. נציין שהחברה דיווחה על עלייה קלה של 1.8 מיליון שקל בשווי ההוגן של נדל"ן להשקעה (נטו) לעומת עלייה של 115.4 מיליון שקל שרשמה בסעיף זה בתקופה המקבילה אשתקד.

סך הכנסות החברה עמדו בסיום הרבעון השלישי ב-437 מיליון שקל עלייה של כ-27% ביחס להכנסותיה ברבעון המקביל אשתקד. את עיקר העלייה בהכנסות רשמה החברה ממכירת בניינים וקרקעות בהיקף של 287.3 מיליון שקל לעומת 191.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

סך כל הנכסים של החברה ב-30 בספטמבר 2008 הסתכם ב-7.8 מיליארד שקל לעומת כ-8 מיליארד שקל בסיום שנת 2007.

בסיום הרבעון השלישי הסתכמו האמצעים הנזילים של החברה הכוללים מזומנים, פקדונות בבנקים ובטוחות סחירות בסך של כ-900 מיליון שקל לעומת 1.6 מיליארד בסיום שנת 2007. החברה מסבירה כי הירידה באמצעים הנזילים נבעה בעיקר מתשלומים שביצעה החברה לרכישת קרקעות והשלמת רכישת בתי המלון ומניות לגנא הולדינגס. (שתוצאותיה אוחדו בדוחות הקבוצה החל מהרבעון השני של שנת 2007).

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בחברה הסתכם בסיום הרבעון בסך של כ-946 מיליון שקל לעומת 1.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2007, כאשר סך ההון העצמי מהווה כ-15% מכלל נכסי החברה.

צרו איתנו קשר *5988