TMI של בני שטיינמץ תובעת את S&P מעלות: "ל-S&P אין רישיון דירוג והיא איננה צד לחוזה הדירוג של החברה"

בכתב התביעה מציינת TMI: "החלטות הדירוג בטלות, אין להן תוקף ואין להסתמך עליהן" לאחר שדירוג כושר הפירעון של החברה "זוג זג לדירוג אשפתות"

TMI לא מוותרת. החברה, הנמנית עם קבוצת משאבי הטבע של בני שטיינמץ (BSGR), שהודיעה אך לפני שבוע כי תתבע את S&P מעלות לאחר שזו הורידה את דירוג האג"ח שלה לרמת חדלות פירעון - "D" - הרמה הנמוכה ביותר, אכן עשתה זאת ותבעה את החברה. יצוין, כי הדירוג נגע רק ליתרת הסדרה אשר בוצע לה פירעון מוקדם לפי שווי הנמוך בכ-20% מערכה המתואם - וליתרת הסדרה החזירה חברת דירוג האשראי את דירוג כושר הפירעון על כנו ("CCC", כלומר 4 דרגות מעלה).

מכתב התביעה עולה, כי "ל-S&P אין רישיון דירוג והיא איננה צד לחוזה הדירוג של החברה". TMI, שתובעת ביחד עם BSGR את מעלות, החברה האם שרכשה אותה סטנדרד אנד פור'ס (S&P) וחברת הרמטיק, המשמשת כנאמן האג"ח וכמשיב פורמאלי לתביעה, מציינת כי "החלטות הדירוג בטלות, אין להן תוקף ואין להסתמך עליהן" לאחר שדירוג כושר הפירעון של החברה "זוג-זג לדירוג אשפתות". ועוד השתלכות מצד התובעות: על אופן הדירוג מציינות כי הוא "Below standard & at best, poor" - כך במקור.

החברה צירפה חוו"ד של פרופ' ברנע. בחוות דעתו הוא כותב כי "הסבר אפשרי לדירוג הנמוך מאוד שקבעה S&P לאג"ח של TMI, בניגוד להערכת השוק, הוא הפעלה שרירותית של כללים מיובאים ש-S&P מכתיב לחברות הדירוג המקומיות. אני מניח ש-S&P הבחינה באבסורד דירוג "D" לאג"ח של TMI ואמנם דירוג זה השתנה ועלה ב-4 דרגות ל-"CCC" לאחר שלושה ימים בלבד, בהם לא נמסר כל דבר אינפורמציה חדש על יכולת ההחזר של TMI". נזכיר, כי כבר בהודעת הדירוג "D" ציינה S&P מעלות כי יתרת הסדרה שלא נפרעה תמשיך להיות מדורגת כרגיל.

לדעתה של TMI, המיוצגת בידי עורכי הדין פיני רובין, ד"ר יעל ארידור בר אילן, והראל שחם, ממשרד גורניצקי ושות', "חל השתק ומניעות מלהורות על הורדת הדירוג, בין היתר לנוכח ההתחייבויות שניתנו לחברה, על-ידי S&P, כי בטרם יפורסם דירוג מעודכן של אגרות החוב, ייערך הליך בחינה של דירוג אגרות החוב, על בסיס נתונים עדכניים, דבר שלא נעשה". TMI וקבוצת משאבי הטבע מבקשות להורות על השעיית החלטות הדירוג לכל הפחות, כלומר להותיר ל-TMI את הדירוג המקורי - הלא הוא "+A".

מ-S&P מעלות נמסר בתגובה: טרם קיבלנו את התביעה וכאשר נקבלה נגיב בהתאם. S&P מעלות אושרה כחברה מדרגת בישראל על-פי כללים לאישור חברה מדרגת שהוציא הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון".

"תספורת" בשווי 82.3% מהחוב

TMI התאגדה במקלט המס ג'רנסי ונמצאת בבעלות מלאה של BSGR, כאמור. לפני כשנה וחצי הנפיק שטיינמץ במסגרת הנפקה פרטית אג"ח של החברה לגופים מוסדיים (ואלו נסחרות באמצעות פלטפורמת המסחר באג"ח למוסדיים בבורסה בתל-אביב - "רצף מוסדיים"). היקף ההנפקה עמד על 1.2 מיליארד שקל.

טרם הורדת הדירוג ל-"D", חברת דירוג האשראי הורידה את הדירוג של TMI ב-12 דרגות בשבוע שעבר. באותו שבוע, חלק מהגופים המוסדיים ניענו להצעת פרעון מוקדם של האג"ח במחיר נמוך משמעותית משווין. הערך המתואם (ברוטו) של האגרת (ערכה הנקוב בתוספת הפרשי הצמדה וריבית שטרם שולמו) עומד על 109.41 אג'.

מוסדיים כדוגמת בית ההשקעות פריזמה, קופות הגמל של ישיר בית השקעות , בתי ההשקעות אקסלנס-נשואה , הלמן אלדובי ופרפקט הסכימו לקבל 90 אג' בלבד לאיגרת - 82.3% משוויו המשוערך של החוב. הצעת הרכש של TMI לאג"ח התקבלה באופן חלקי על-ידי המוסדיים (בערך נקוב של 150 מיליון שקל - 12.5% מהיקף הסדרה).

סדרת האג"ח צמודת מדד המחירים לצרכן של TMI הועמדה לפירעון ב-6 תשלומים שנתיים שווים בשנים 2010-2015 ובנוסף עליה לשלם ריבית אחת לחצי שנה לפי שיעור שנתי קבוע של 5.8%. בפועל, האג"ח נסחרת בין המוסדיים בתשואה שנתית ברוטו של 15.8% לפדיון.

[לאתר אפיקים סולידיים]

צרו איתנו קשר *5988