20% מניות, 60% אג"ח ממשלתיות, 20% אג"ח קונצרניות: כך תבנו את תיק ההשקעות שלכם ל-2009

אחרי המכה הקשה שחטפנו ב-2008, ובזמן שאי ודאות גבוהה עדיין שוררת בשווקים, לא פשוט לבנות תיק לשנה החדשה ; באיזה אג"ח כדאי להשקיע, כמה אחוזים להקצות למניות ישראליות וכמה למניות מחו"ל, ממה צריך להיזהר, ואיפה נמצאות ההזדמנויות?

בניית תיק השקעות אף פעם אינה מלאכה פשוטה. אבל בסיומה של אחת מהשנים הקשות ביותר אי פעם בשוקי ההון בארץ ובעולם, ובסביבה של אי ודאות גדולה מהרגיל, הופכת המשימה הזאת למסובכת במיוחד.

תחת התנאים הללו ביקשנו מיורם גרשוני, מנכ"ל הדס ארזים ניהול תיקים, לבנות בעבורנו תיק השקעות מומלץ לשנת 2009. התיק הוגדר כך שהוא מיועד למשקיע בעל פרופיל סיכון ממוצע (לא שונא סיכון, אך גם לא מהמר), ולטווח השקעה של שלוש שנים לפחות. כלומר, התיק אמור להתבסס על כסף פנוי שאינו מיועד לשמש את המשקיעים במהלך תקופת ההשקעה, וזרם ההכנסות החודשי שלהם אמור לאפשר להם להתקיים ללא צורך בהכנסה נוספת.

"ירידות השערים החדות שאפיינו את השווקים הפיננסים בשנת 2008 יצרו הזדמנויות מעניינות למשקיעים שמחפשים מציאות ויש להם אורך נשימה בכל הנוגע להתנהגות השווקים בשנה עד שלוש שנים הקרובות", אומר גרשוני.

איש עדיין אינו יודע לאן הולך המשבר הנוכחי. גרשוני מציין כי לא כולם מקבלים את הגריסה לפיה המשבר הנוכחי הינו חסר תקדים בהיקפו ובהשלכותיו. ישנה גם תפיסה על פיה מדובר בסך הכל במחזוריות שלילית טבעית שמתרחשת אחת לתקופה.

"דבר אחד בטוח", הוא אומר, "משקיעי הטווח הארוך בהחלט יכולים לנצל את התקופה הנוכחית להשבחת תיק ההשקעות שלהם על ידי הגדלת רכיב הסיכון בו". הוא מציע לעשות זאת על ידי רכישת מניות מובילות, או על ידי רכישת איגרות חוב קונצרניות שסבלו בשנה האחרונה מעלייה דרמטית בתשואות.

התיק אותו מציע גרשוני נשען על מספר הנחות יסוד, שלפיהן נקבעו המשקולות בתיק:

1. מגמות מאקרו כלכליות - "המשק הישראלי יסבול בשנה הקרובה מהאטה ואף ממיתון, בצד רמת אינפלציה נמוכה", מעריך גרשוני. "בנוסף לכך, גידול בגירעון הממשלתי יוביל לגידול בגיוסי האג"ח הממשלתיות, לצד היקף גיוס מצומצם עד אפסי באיגרות החוב הקונצרניות".

2. אי ודאות גבוהה - "2009 עשויה להיות שנת מפנה, אך בהחלט ייתכן כי המגמה השלילית של השנה החולפת תמשיך לשלוט גם בשנה הבאה", אומר גרשוני. "ניתן לומר, כי הנראות (Visibility) לשנה הבאה נמוכה יחסית, או שסטיית התקן של התשואות האפשריות גבוהה יחסית".

3. אופק ההשקעה - "מנקודת הזמן הנוכחית, תקופת השקעה בת שנה בלבד עלולה להיות קצרה מדי עבור משקיעים המחפשים למצות את הפוטנציאל הגלום ברמות השערים הנמוכות יחסית", מציין גרשוני. "לכן, מרכיב המניות בתיק ישתנה בהתאם לאופק ההשקעה. לשנה בלבד, מרכיב זה יהיה נמוך יחסית, עד 20% מהתיק. בתיק שבו אופק ההשקעה הוא עד 3 שנים, ניתן להגדיל את המרכיב המנייתי לעד 30% מסך הנכסים המנוהלים, והסבירות להצלחה במקרה זה תהיה גבוהה יותר".

לאור הנחות היסוד של התיק, אנו מתפנים להקצאת המשאבים השונים. "באופן כללי חשוב לאפיין את החברות אליהן ניחשף במסגרת תיק ההשקעות", אומר גרשוני. "מאחר שמוקד המשבר הנוכחי הוא בסקטור הפיננסי ובנדל"ן, נשתדל להקציב לסקטורים האלה שיעור נמוך יחסית מסך הנכסים בתיק".

חשיפות נוספות שאינן מומלצות בתיק, על פי גרשוני, הן למניות ואיגרות חוב של חברות עם מינופים פיננסים גבוהים, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ודירוג אשראי נמוך מ-A. "נתרכז בתאגידים ששוויים הכלכלי נשען בעיקר על ערך (Value) ופחות על צמיחה (Growth)", הוא מסכם. "בצד הסולידי יש להקפיד להימנע מאג"ח במח"מ ארוך מדי, הן בשקלי והן בצמוד, לאור רמת הנראות הנמוכה יחסית, והאפשרות לעליית פרמיות הסיכון. המח"מ המוצע לפיכך הוא לטווח בינוני של 3-4 שנים".

מבנה התיק

מניות - גרשוני ממליץ להקצות לאפיק המנייתי 20% מסך הנכסים המנוהלים בתיק, לפי חלוקה של 15% לשוק המניות המקומי ו-5% חשיפה לשווקים בינלאומיים, כשהמוקד שם הוא השוק האמריקני, אותו מגלם מדד ה-S&P 500.

"מאחר שמקור המשבר הנוכחי הוא בעיית נזילות במערכות הבנקאיות והפיננסיות, ויציאת האוויר מבועת הנדל"ן הגלובלית, אנחנו מתרכזים בסקטורים חסינים יחסית", מסביר גרשוני. במסגרת החלטה הזו, גרשוני ממליץ על סקטורים דפנסיביים כמו פרמצבטיקה (טבע), מזון (אסם, עלית ופרוטרום), אנרגיה (אורמת, אבנר ובזן), תקשורת (פרטנר, סלקום ובזק) וביטחון (אלביט מערכות).

את הסיבה להתמקדות דווקא ב-S&P מסביר גרשוני בכך שהקצאת המשאבים למניות זרות בתיק נמוכה יחסית, ועל כן לא מומלץ להשקיע "מאמץ מיותר" בהשקעה ישירה במניות ספציפיות, אלא ברכישת המדד המוביל, תחת ההנחה שרמות השערים הממוצעות בתקופה זו נמוכות יחסית. את הרכישות לתיק ממליץ גרשוני לבצע בימי ירידות בשווקים ובמנות קצובות.

אג"ח צמודות מדד - אפיק זה מהווה כ-40% מתיק ההשקעות שלנו, כשהוא מחולק שווה בשווה בין איגרות החוב הממשלתיות לקונצרניות. "כדי להפחית את הסיכון הגלום באופק השקעה קצר, יש צורך להתאים את המח"מ לאופק ההשקעה, גם במחיר של תשואה פנימית נמוכה יותר", מסביר גרשוני.

בנוסף, השקעת הרכיב הסולידי באג"ח הממשלתיות בלבד תפחית אמנם את התשואה הגלומה בהשקעה, אך במקביל תנטרל את הסיכון הגבוה יחסית בהשקעה באג"ח קונצרניות בעלות תשואה גבוהה.

בין איגרות החוב הקונצרניות ממליץ גרשוני על אלו של שטראוס, פרטנר, סלקום, פז נפט, בזן דקסיה וסמייל 012.

אג"ח שקלי - ברכיב זה ממליץ גרשוני להשקיע כ-35% מנכסי התיק, כש-25% יוקצו להשקעה בשחרים ו-10% נוספים בגילונים בריבית משתנה. "במידה שבמהלך השנה המיתון יעמיק וסביבת האינפלציה תמשיך לרדת, ניתן להאריך באופן מדורג את המח"מ בתיק למח"מ ממוצע גבוה יותר", הוא מציין.

צמוד מט"ח - ברכיב זה ממליץ גרשוני להשקיע כ-5%, כשחשיפה נוספת של 5% לרכיב הזה באה לידי ביטוי באמצעות ההשקעה במניות ה-S&P. את החשיפה מציע גרשוני לעשות דרך איגרות חוב צמודות מט"ח. "מאחר שרמות הריבית בארה"ב שואפות לאפס, לא מדובר בהשקעה משיקולי ריבית, אלא כתוצאה מאפשרות לשינויים בשערי המט"ח לאור הגידול בגירעון הממשלתי בשנה הבאה, ואפשרות לעלייה בפרמיית הסיכון המיוחסת להשקעה בישראל", מסביר גרשוני.

לסיום, גרשוני מבהיר כי לא כדאי לבנות את התיק הזה תוך יום מסחר אחד, אלא לשאוף להתכוונן אליו במהלך השנה, באמצעות ביצוע הדרגתי של ההשקעות המומלצות השונות. "מאחר ש-2009 צפויה להמשיך ולהיות תנודתית, יש צורך לבצע כל שלב באופן מדורג, ובעיקר בימים של ירידות חדות בשווקים הפיננסים", הוא מסכם.