אם אין כסף, תקנו במניות: גמול השקעות מציגה את הדור הבא של הרכישות העצמיות - רכשה אג"ח תמורת מניות נצב"א

גמול שבשליטת ליאון רקנאטי רכשה אגרות חוב בערך נקוב של 24.8 מיליון שקל תמורת 387.5 אלף מניות חברת הנדל"ן נצב"א - ששווין 7.77 מיליון שקל

גמול השקעות שבשליטת ליאון רקנאטי (71.6%) מציגה מתווה חדש לגל הרכישות העצמיות של האג"ח בבורסה בתל-אביב. חברת ההשקעות וההחזקות שבשליטת ליאון רקנאטי רכשה אתמול אג"ח מסדרה א' להמרה שהנפיקה, אך במקום לשלם במזומן - שילמה במניות.

גמול רכשה אגרות חוב בערך נקוב של 24.8 מיליון שקל. על פי שער הנעילה של האיגרת אתמול במסחר, שווין הבורסאי של האגרות הללו עומד על 7.02 מיליון שקל. הערך המתואם של האיגרת נטו (הערך הנקוב בתוספת הפרשי ההצמדה והריבית שטרם שולמו, בהנחה ושולם מס) עומד על 119.99 אגורות - מה שגוזר לאגרות שנרכשו שווי של 29.76 מיליון שקל.

מהצד השני של המשוואה, שילמה גמול ב-387.5 אלף מניות חברת הנדל"ן נצב"א, ששווין על פי שער הנעילה של אתמול הוא 7.77 מיליון שקל. מכאן, גוזרת הרכישה העצמית הזו "תספורת" של 73.9% מהערך המתואם נטו של האגרות שנרכשו.

לפני כחודש רכשה החברה גמול אג"ח בהיקף 48.1 מיליון שקל תמורת 13 מיליון שקל בתגובה לביקורת שהוטחה בה באסיפת האג"ח שאינה מבצעת רכישה עצמית ומקטינה את היקף ההתחייבויות. אותה רכישה צפויה להניב לחברה רווח הון של 30 מיליון שקל. כיום מחזיקה גמול 84.8 מיליון שקל מסדרת האג"ח שהיקפה 341.72 מיליון שקל - קרי, רבע מהסדרה. במסגרת "ההיענות לשוק" נודע ל"גלובס" כי זמן קצר לאחר מכן מכרה החברה הבת גמול נדל"ן את משרדיה במגדל לוינשטיין בתל-אביב ב-27 מיליון שקל.

סדרת האג"ח להמרה נושאת ריבית קבועה בשיעור 4.5% וצמודה למדד המחירים לצרכן. מנגד, נסחרת האיגרת בתשואה שנתית (נטו) לפדיון של 168.09%, למרות ששערה של האיגרת מזנק היום בבורסה ב-9.5%. האיגרת אינה מדורגת ונושאת מח"מ (משך חיים ממוצע עד החזר ההשקעה במלואו מפרעונות קרן וריבית, א"ו).

נכון לסוף הרבעון השלישי ב-2008, ההון העצמי של החברה עומד על 163 מיליון שקל לאחר שנשחק ב-54% מתחילת השנה, ומלבד החוב למחזיקי האג"ח יש לה חוב לבנקים ולנותני אשראי אחרים בהיקף של 519 מיליון שקל. אחת מנותני אשראי אלו היא קופת הגמל "גמולות", לה חייבת גמול 140 מיליון שקל, מרביתם עומדים לפירעון ביולי 2009. בקופת החברה, נכון ל-30 בספטמבר, היה מזומן בהיקף של 127.36מיליון שקל.

גמול השקעות פרסמה תוצאות שליליות בסוף הרבעון השלישי. החברה קיבלה הערת "עסק חי" על רקע תוצאותיה. גמול סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2008 בהפסד של 179 מיליון שקל, ועם תזרים מזומנים שלילי בהיקף של 42.6 מיליון שקל. מתחילת 2009 ירדה מניית גמול השקעות ב-1.7%. החברה נסחרת לפי שווי-שוק כולל של 28.61 מיליון שקל.

גמול השק אג אגמול השק אג א

[לאתר אפיקים סולידיים]

צרו איתנו קשר *5988