טאו מקצצת בהתחייבויותיה: עד סוף אפריל יתרת החוב לבנק לאומי לא תעלה על 60 מיליון שקל

זאת למעט ערבות שהעמיד הבנק להבטחת פירעון אג"ח של טאו, שנכון להיום מסתכמת ב-177 מיליון שקל ; לשם הקטנת ההתחייבויות, בכוונת טאו לממש את נכסיה - בין היתר את כל מניות סקיילקס, טאו תשואות נדל"ן ומניות דרבן

חברת טאו תשואות שבשליטת אילן בן-דב, ממשיכה לקצץ בהתחייבויותיה. החברה דיווחה היום (א') לבורסה כי חתמה הסכם עם בנק לאומי להקטנת האשראים של החברה. במסגרת ההסכם, טאו התחייבה כי עד סוף אפריל, יתרת החוב לבנק לא תעלה על 60 מיליון שקל, זאת למעט ערבות שהעמיד הבנק להבטחת פירעון של אג"ח של טאו, שנכון להיום מסתכמת ב-177 מיליון שקל.

לשם הקטנת החוב לבנק, בכוונתה של טאו לממש נכסיה, בין היתר, את כל מניות סקיילקס , טאו תשואות נדל"ן, ומניות דרבן . חלק מהאשראי שנותר, בסכום של 15 מיליון שקל, יועמד ע"י הבנק לחברה, לצורך התשלומים למחזיקי האג"ח שלה, שצפויים ל-10 בפברואר. ביתרת האשראי, עד לסכום של 2.5 מיליון שקל, טאו תהיה רשאית לבצע רכישות עצמיות של אג"ח.

בנוסף, הבנק יעמיד לרשותה של טאו, בסוף ספטמבר של כל אחת מהשנים 2009-2011, אשראי בסכום הנדרש לפירעון מלא של תשלומי הקרן והריבית למחזיקי האג"ח שלה.

העסקאות כפופות לאישורה של האסיפה הכללית של טאו, שתתכנס ב-5 בפברואר.

צרו איתנו קשר *5988