IBM מכרה מערכות של XIV ב-50 מיליון דולר ברבעון; תגדיל את הפעילות בישראל

עם החשיפה של אסטרטגיית המוצרים של XIV לפני מספר חודשים, הופנתה ביקורת רבה מצד שוק האחסון לגבי השווי הממשי של הטכנולוגיה ש-IBM רכשה

מעט יותר משנה לאחר רכישת XIV הישראלית שייסד משה ינאי, מוסרת IBM נתונים רשמיים לגבי היקף המכירות של החברה.

הרבעון הרביעי של 2008 היה הראשון שבו נמכרו מערכות XIV כחלק מקו המוצרים של IBM, ולפי המספרים שהיא מוסרת, מכירות המערכות הסתכמו ברבעון בכ-50 מיליון דולר. זאת, לעומת מכירות רבעוניות של פחות מעשרה מיליון דולר ברבעונים קודמים. בעת רכישת החברה מכירותיה היו מיליוני דולרים בודדים.

ינאי נבחר לאיש המשפיע ביותר על ההיי-טק הישראלי בדירוג "גלובס" לשנת 2008.

מ-IBM ישראל נמסר כי התרחבות המכירות של מערכות XIV מתורגמת גם לגידול בהיקפי הייצור בישראל. רוברט קאנסילה, סגן נשיא בחברה המבקר כעת בישראל העריך כי "גם מערכי הייצור שלנו בישראל יגדלו, יחד עם הגידול בתחום מערכות XIV". המערכות מיוצרות בארץ על-ידי יצרן מקומי, במסגרת הסכם קבלנות משנה עם IBM.

לצד רכישת XIV רכשה החברה עוד שתי חברות ישראליות - FilesX ודיליג'נט.

עם החשיפה של אסטרטגיית המוצרים של XIV לפני מספר חודשים הופנתה ביקורת רבה מצד שוק האחסון לגבי השווי הממשי של הטכנולוגיה ש-IBM רכשה.

כעת טוען קאנסילה כי "יש מספר גבוה של לקוחות ארגוניים המתקינים יחידת אחסון של XIV במסגרת ניסוי ראשוני, המיועד להוכיח את יעילות השימוש בפלטפורמה שפותחה בישראל".