היום הראשון לתעמולה: רייטינג מצטבר של 20.8% לתשדירי התעמולה בערוצים השונים

מדובר בעלייה קלה לעומת היום הראשון לתשדירים בבחירות 2006 - וירידה לעומת נתוני הרייטינג של 2003

היום הראשון של תעמולת הבחירות אמש (ג') הצליח לעורר יותר עניין מאשר ב-2006. השנה, ביום הראשון לתעמולה נרשם ב-3 הערוצים המרכזיים רייטינג ממוצע מצטבר של 20.8% בקרב משקי-בית יהודיים, גידול של כ-6% לעומת 2006, אז נרשם רייטינג ממוצע מצטבר של 19.6% בקרב משקי-בית יהודיים בערב הראשון לתעמולה.

בהשוואה לבחירות 2003 נרשם השנה קיטון ברייטינג: בשנה זו הסתכם הרייטינג המצטבר של 3 הערוצים בערב התשדירים הראשון ב-21.1% בקרב משקי-בית יהודיים.

הרייטינג הממוצע אמש בערוץ 2 בעת שידורי התעמולה עמד על 8.7% בקרב משקי בית יהודיים, לעומת 12% ב-2006. הרייטינג הממוצע שרשם אמש ערוץ 10 בעת שידור התעמולה בשעה 18:00-19:00, עמד על 5.7% לעומת 4.1% ב-2006. הרייטינג הממוצע של שידורי התעמולה אמש בערוץ 1 בשעה 22:00-23:00 עמד על 6.4% לעומת 3.5% בשנת 2006.