בג"ץ הכריע: הרב יונה מצגר ימשיך בכהונתו כדיין בביה"ד הרבני הגדול

עם זאת, השופטים אדמונד לוי, אליקים רובינשטיין ויורם דנציגר ביקרו בצורה חריפה ביותר את ההסברים שמסר הרב לגבי התנהלותו בפרשת המלונות

הרב הראשי לישראל, יונה מצגר, יוכל להמשיך בכהונתו כדיין בבית הדין הרבני הגדול. כך קבע בג"ץ היום (ה') בפסק דין שדחה את העתירה של עמותת אומ"ץ בעניין. עם זאת ביקרו שלושת השופטים, אדמונד לוי, אליקים רובינשטיין ויורם דנציגר את הרב בצורה חריפה ביותר את ההסברים שמסר להתנהלותו בפרשת המלונות.

ב-2005 נפתחה חקירה פלילית נגד מצגר בחשד לקבלת טובות הנאה בשווי עשרות אלפי שקלים בגין התארחויות שלו ושל בני משפחתו בבתי מלון בירושלים, בהם רמדה, רנסנס ומצודת דוד.

היועץ המשפטי לממשלה, מני מזוז, החליט כי אין ראיות להעמיד לדין פלילי את הרב. עם זאת, המליץ לכנס את הוועדה למינוי דיינים לדון בהמשך כהונתו של מצגר כדיין. הוועדה קבעה אשתקד כי אין עילה להדיח את הרב מן הדיינות, למרות ששר המשפטים וחברים נוספים העירו כי התנהגותו של מצגר לא היתה ראויה בחלק מהיבטיה. אומ"ץ עתרה לבג"ץ נגד החלטת הוועדה.

בדיונים בבג"ץ הודיע מזוז כי הוא אינו מוכן לייצג את הוועדה, אך עם זאת, היבהיר כי אינו סבור שבג"ץ יכול להתערב בהחלטת הוועדה מסיבות משפטיות.

עם זאת, עמדתו היתה שמן הראוי שכהונתו של הרב כדיין תופסק בשל נורמות ההתנהגות המצופות מדיין.

השופט אדמונד לוי מציין, כי ההסברים מפיו של הרב נראים על פניהם תמוהים ואף מופרכים. השופט אליקים רובינשטיין אומר כי מעיון בפרוטוקולים של ועדת המנויים לדיינים, אי אפשר שלא לתמוה עד מאוד מגרסת הרב הראשי בתחומים שונים, מול החומר שפורט על ידי היועמ"ש ואילו השופט יורם דנציגר אומר שהסבריו לחלק מהטענות שהועלו כנגדו, נראים על פניהם תמוהים, אם לא מופרכים.

פסק הדין קובע עוד שעל הוועדה לפרסם את נוסח ההחלטה ונימוקיה, מוקדם ככל האפשר וזאת גם לאור העובדה שחבריה מודעים לחשיבות הדבר. עם זאת, קובע פסק הדין שאין לפרסם את הפרוטוקולים של דיוני הוועדה שכן עיקר הדברים הובאו בפסק הדין בבג"ץ ובכך הוגשם האיזון הראוי בין הדרישה לפרסום מידע מישיבות הוועדה לבין עיקרון הסודיות שבבסיס פעולתו.

פסק הדין מכיל שלוש חוות דעת של שלושת השופטים, אשר כולם מסכימים פה אחד לדחות את העתירה וכאמור כולם מבקרים בצורה חריפה את הרב. בנוסף, השופט אליקים רובינשטיין אומר כי גם אם קשה להתערב בהכרעתה של הוועדה מטעמים משפטיים, הרי נותר טעם בעייתי וזאת משום שהוועדה לא נמקה עד היום את החלטתה. "גם אם דיוני הוועדה חסויים, הרי שברור שישנם סוגי החלטות המחייבים הנמקה פומבית מטעמים ציבוריים ושל המשפט הציבורי וגם שלם אור השמש המחטא.

השופט יורם דנציגר מקבל את עמדתו של השופט אדמונד לוי, כי אילו עמד הרב לדין משמעתי היה עניינו מתברר בצורה שונה ויתכן מאוד שהמסקנה אליה היה מגיע בית הדין המשמעתי, היתה שונה מזו שהגיעה אליה ועדת המוניים. עם זאת, הוא אינו סבור שנפל פגם של ממש בהחלטה להביא את הנושא בפני הוועדה למינוי דיינים.

את אומ"ץ ייצג עו"ד בעז ערד את הוועדה עו"ד שמעון יעקובי, את הרב מצגר, פרופ' דוד ליבאי ועו"ד אלעד רט ואת המדינה עו"ד דנה בריסקמן. (בג"ץ 2365/08)