ירון ביבי על הכוונה לבטל את גביית דמי היתר: "תיווצר מוטיבציה לבנייה פרטית"

"משמעות ההחלטה היא הגברת הניצול היעיל של קרקע מבונה, שתאפשר לממש פוטנציאל תכנוני מאושר בתב"ע בערים, ובכך להפחית את הלחצים על שטחים פתוחים. דגש מיוחד יש כאן על עצם הפחתת החיכוך בין חוכרים לבין המינהל"

על זה אפשר להגיד: מהפך. מינהל מקרקעי ישראל מציע לבטל את דמי ההיתר שמשלמים בעלי בתים צמודי קרקע מהוונים במגזר העירוני, כאשר הם מבקשים לבצע תוספות בנייה עד 200 מ"ר, ועד לתקרה כוללת של 360 מ"ר. בבתים צמודי קרקע באזור עדיפות לאומית א' ו-ב', ניתן יהיה לבנות גם יחידות מגורים נוספות ללא תשלום דמי היתר.

בישראל ישנם כ-250 אלף צמודי קרקע במגזר העירוני, הכוללים וילות, דו-משפחתיים, בתי רכבת ועוד. מתוכם, כ-21 אלף צמודי קרקע עירוניים אינם מהוונים. דמי היתר שנדרשו חוכרים לשלם היו בגובה 31% מעליית ערך הקרקע שנוצרה בעקבות הסכמת המינהל לתוספת הבנייה. העיסוק בדמי היתר הוא קרקע פוריה לעבודת מאכערים במינהל.

מנהל מינהל מקרקעי ישראל, ירון ביבי, שיהיה דובר מרכזי בוועידת הנדל"ן של "גלובס" ב-1.4, אומר: "משמעות ההחלטה היא הגברת הניצול היעיל של קרקע מבונה, שתאפשר לממש פוטנציאל תכנוני מאושר בתב"ע בערים, ובכך להפחית את הלחצים על שטחים פתוחים. דגש מיוחד יש כאן על עצם הפחתת החיכוך בין חוכרים לבין המינהל, ובכך ייחסך זמן בירוקרטי של מסכת האישורים הנדרשת מהמינהל, דבר שלעצמו יתרום תרומה משמעותית למימוש הפוטנציאל התכנוני. הטיפול בתוספות הבנייה תופס כ-10% מכלל הפעולות המבוצעות במינהל מקרקעי ישראל".

גלובס: מהן ההכנסות מדמי היתר?

ביבי: "בשנה האחרונה כ-58 מיליון שקל, מתוך סה"כ הכנסות המינהל של כ-4 מיליארד שקל, ובממוצע ב-4 השנים האחרונות ההכנסות מדמי היתר מהוות 1.2% מהכנסות המינהל".

למה ששר האוצר יאשר את ההפחתה הזו בהכנסות המינהל?

"ראשית, זו מדיניות של ניצול יעיל יותר של קרקע. ככל שבונים במרכזי הערים ומצופפים בהן את הבנייה, צריך למתוח פחות תשתיות. החיסכון הזה בלבד, להערכתי, גבוה מאשר הוויתור על דמי ההיתר. שנית, דווקא עכשיו תיווצר מוטיבציה לבנייה ביוזמה פרטית, דבר שלהערכתנו עשוי להשפיע על כלל הפעילות במשק. בנוסף, אנחנו משערים שהפניית המשאבים והזמן הניהולי לטיפול בקרקעות הפנויות ובעסקאות הגדולות תשיא את ההכנסות, כך שלא תורגש ההפחתה".

חלק ניכר מהמגרשים הם של קק"ל, ושם יש התנגדות להצעה שלך.

"אני מקווה שעד לכינוס המועצה ב-12.3 נגיע להסכמה עם קק"ל".

אתה מציע גזר לבעלי צמודי הקרקע שטרם היוונו, כלומר המינהל נכשל במדיניות הקודמת של איום בהעלאת דמי החכירה השנתיים לאלה שלא היוונו.

"לא נכון שנכשלנו. היו אנשים שמטעמים כלכליים העדיפו שלא להוון. לו היה עושה מישהו את החשבון של זרם התשלומים ששולמו מאז מבצעי ההיוון ב-96' ועד היום, היה מבין שאכן דמי החכירה עלו בצורה משמעותית. יחד עם זה, אנחנו באמת מניחים שביטול דמי ההיתר ישפר את המוטיבציה הכלכלית להוון ולהשתחרר מאתנו".

הסקטור החקלאי, שכולו צמודי קרקע, יקפוץ ויגיד שאתה מפלה אותם לרעה.

"צריך לזכור שהסקטור החקלאי משלם דמי חכירה סמליים של 600 שקל לשנה עבור נחלה, ובכלל זה האפשרות לבנות 3 יחידות דיור. החלטה 979 של המועצה, שתלויה ועומדת בפני בג"צ, מטפלת בעניין יחידות הדיור למגורים של הסקטור החקלאי. אין להם סיבה לטענה על קיפוח".

איזה היקף מתופעת המאכערים יתחסל בעקבות אישור ההצעה?

"אני מניח שחלק לא מבוטל מהחיכוך שנוצר עם החוכרים בסוגיית דמי ההיתר הביא לשימוש בשירותים של מייצגים למיניהם. אין לי ספק, שחלק לא מבוטל מהמייצגים ייעלם ממשרדי המינהל".

מתי יהיה לבעלי בתים טאבו אמיתי, של בעלות, ולא סטאטוס של חוכר?

"אנחנו פועלים בכיוון זה בבנייה הרוויה. יש לי הרושם, שעם הפחתת הנטל הבירוקרטי בצעד הנוכחי לא אדרש לענות יותר על שאלה זו".

צרו איתנו קשר *5988