רווחי קמור צנחו ב-2008 ב-72.6% ל-5.85 מיליון שקל; שכרו של דן חלוץ 984 אלף שקל בשנה ו-665 אלף אופציות

הכנסותיה של יבואנית BMW ממכירות, מהשכרה וממתן שירותים ירדו ב-10.3% והסתכמו ב-641.2 מיליון שקל ; יתרת המזומנים ושווי המזומנים זינקו פי 10.5 ל-58.195 מיליון שקל לעומת 5.049 מיליון שקל בשנת 2007

יבואנית BMW, חברת קמור שבשליטת דני ברנר דיווחה היום על תוצאותיה הכספיים לסיום שנת 2008. מן הדו"חות עולה כי הכנסות החברה ממכירות, מהשכרה וממתן שירותים ירדו ב-10.3% והסתכמו ב-641.2 מיליון שקל בשנת 2008 לעומת השנה הקודמת.

את שורת הרווח הנקי מסיימת קמור בצניחה של 72.6% והרווח הנקי של בעלי הזכויות ההוניות בחברה הסתכם ב-5.854 מיליון שקל לעומת רווח של 21.388 מיליון שקל בשנת 2007.

תזרים המזומנים של החברה מפעילות שוטפת הסתכם ב-41.2 מיליון שקל לעומת תזרים שלילי של 10.3 מיליון שקל שהציגה קמור בסוף שנת 2007. כאשר יתרת המזומנים ושווי המזומנים בסיום 2008 זינקו פי 10.5 ל-58.195 מיליון שקל לעומת 5.049 מיליון שקל בשנת 2007.

מנכ"ל החברה דן חלוץ משתכר מידי חודש 82 אלף שקל, שהם כ-984 אלף שקל לשנה. כמו כן יוענקו לחלוץ 665 אלף כתבי אופציה אשר יקנו, כל אחד, זכות לרכישת מניה אחת בת 0.01 ש"ח ע"נ של החברה. מחיר המימוש של האופציות אשר מוענקות לחלוץ הינו 13.5 שקל, כפוף להתאמות. מחיר מימוש זה הינו מחוץ לכסף והוא גבוה בכ-20% ממחיר הסגירה של מניית החברה בבורסה ביום ה- 22 בנובמבר 2007 (מחיר מניית החברה בבורסה ביום זה, הוא יום המסחר האחרון לפני מועד החלטה זו היה 11.25 ש"ח למניה). בנוסף חברת הניהול באמצעותה מקבל חלוץ את שכרו תהיה זכאית לרכיבי תמורה נוספים כגון רכב, טלפון נייד, מחשב נייד ואש"ל כמפורט בהסכם הניהול. חלוץ גם מחזיק בכ-4.31% ממניות החברה בדילול מלא.

עם פרסום הדו"חות הודיעה קמור על חלוקת דיבידנד של 2 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988