"ריסק" - כיסוי שגדל עם הגיל: למה כדאי לשים לב ואיך נקבע המחיר

ההבדלים החשובים בביטוחי החיים בקרנות הפנסיה, לעומת אלה שמציעות חברות הביטוח במסגרת החיסכון הפנסיוני ובנפרד ממנו ; אילו תוספות אפשר לקנות לביטוח הסטנדרטי

ראינו שכמעט כולנו מבוטחים באמצעות החיסכון הפנסיוני שלנו גם בביטוח חיים למקרה מוות - "ריסק" - כדי שלמשפחה של המבוטח יהיה מקור פרנסה במקרה שחס וחלילה הוא ימות בטרם עת ולא יגיע לגיל פנסיה.

קיימים כמה הבדלים חשובים בביטוחי החיים בקרנות הפנסיה, לעומת אלה שמציעות חברות הביטוח במסגרת החיסכון הפנסיוני ובנפרד ממנו.

איך מושפעים העמיתים ממצבה של קרן הפנסיה:

בקרן פנסיה מקיפה יש פנסיית שארים שניתנת בדרך של קצבה חודשית. הקצבה משולמת לשאריו של עמית אשר הלך לעולמו, על פי תקנון הקרן וכנגזרת מהשכר המבוטח של העמית (השכר שבגינו נעשו ההפרשות מהשכר לקרן הפנסיה).

מכיוון שקרן הפנסיה פועלת על בסיס איזון אקטוארי, סכום הפיצוי גם במקרה של פנסיית שארים ניתן לשינוי.

בקרן פנסיה יש חובה לרכוש כיסוי שארים למקרה מוות. רק רווקים ללא ילדים רשאים שלא לרכוש כיסוי שארים (כלומר הם יכולים לבחור במסלול חיסכון ואובדן כושר עבודה ללא כיסוי שארים בקרן כל עוד הם רווקים), אבל עליהם לדווח לקרן על מצבם אחת לשנתיים.

קיימים שלושה סוגי עמיתים בקרן פנסיה:

א. לעמית פעיל, שמפקיד לקרן באופן שוטף, קצבת השארים המלאה נקבעת בהתאם לגילו בעת המוות וכנגזרת ממשכורתו הקובעת - כלומר השכר המבוטח. אולם הפרמטר העיקרי שמשפיע הוא הגיל בעת ההצטרפות לקרן - במקרה של הצטרפות בגיל צעיר תעמוד הקצבה על 100% מהמשכורת הקובעת אך ככל שגיל ההצטרפות עולה, תרד קצבת השארים. למשל בסביבות גיל 40, תהיה קצבת שארים רק 40% מהמשכורת הקובעת ובגיל 50 כ-20% ממנה. השיעור המדויק מצוין בתקנון הקרן.

ב. לעמית לא פעיל, שצבר חיסכון בעבר אך אינו מפקיד באופן שוטף, קצבת השארים נגזרת מיתרת החיסכון הצבור לזכותו, וסכום זה יחולק בין השארים.

ג. לפנסיונר, השארים (ברוב המקרים מדובר באלמנה כי לפנסיונר בדרך כלל כבר אין ילדים בגיל המתאים) מקבלים בדרך כלל 60% מהקצבה שלה היה זכאי הפנסיונר שנפטר. אלמנת פנסיונר שנפטר תזכה לקצבת שארים עד יום מותה.

ישנה אפשרות, נפוצה למדי, לרכוש כיסויים משלימים לקרן הפנסיה, ובאמצעותם להרחיב את הכיסוי הביטוחי גם למקרה מוות מעבר למה שנותנת קרן הפנסיה, באמצעות רכישה של פוליסת ביטוח אישית בחברת ביטוח.

מה עושה מי שחוסך בקופת גמל:

קופות הגמל הן אפיק המשמש כמעט אך ורק לניהול חיסכון. ואולם, בקופות הגמל יש מרכיב קטן ומוגבל של ביטוח למקרה מוות שהוא פונקציה של הסכום שנצבר בחשבון של העמית והוא מסתכם בלא יותר מכמה עשרות אלפי שקלים.

עם זאת, הכספים שנצברו בקופת הגמל עבור העמית עוברים למוטבים שלו במקרה פטירה. לפי החקיקה החדשה עליהם למשוך את הכסף מהקופה, והם אינם יכולים להמשיך לחסוך במקומו.

איך משלמים עבור הריסק:

בביטוח מנהלים בחברת ביטוח, חלק מהכסף שאנחנו משלמים בכל חודש מופנה לחיסכון לימי הגמלאות, וחלק אחר מופנה לביטוחים. בפני המבוטח עומדים שני סוגים של תוכניות:

1. תוכנית שבה סכום הכיסוי למקרה מוות נשאר קבוע בלי קשר לגובה החיסכון שנצבר. הבעיה היא, שמי שבוחר באפשרות הזו עלול למצוא את עצמו בגיל מבוגר מפנה נתח לא קטן מהפרמיה לרכישת ביטוח למקרה מוות, ובכך מקטין את הקצבה שלו לגיל פרישה - אף שהוא כבר מתקרב לפרישה וילדיו אולי כבר בגרו ואינו זקוק לסכום כיסוי גבוה.

2. תוכנית שבה קטן סכום הכיסוי ככל שהחיסכון גדל. בדרך כלל זו האפשרות העדיפה, מאחר שהיא מתאימה לשינויים במהלך החיים.

לכמה זמן תקף הביטוח:

ביטוח חיים למקרה מוות בלבד (ריסק) תקף לתקופה נתונה. ברוב הפוליסות, עד לגיל פרישה, אך ניתן לרכוש כיסוי עם תקופת ביטוח ארוכה יותר, עד גיל מבוגר מזה. כלל האצבע הוא לבקש מראש ביטוח עד גיל 70 על מנת להבטיח את האופציה להמשיך את הביטוח עד גיל זה.

איך מחשבים את הפרמיה:

קיימים שני מודלים מרכזיים לאופן חישוב הפרמיה בביטוח ריסק:

ריסק 1 - הפרמיה המשולמת מתעדכנת כל שנה בהתאם לגיל המבוטח.

ריסק 5 - הפרמיה מתעדכנת אחת לחמש שנים.

עם זאת, יש גם אפשרות לרכוש ריסק בפרמיה קבועה לכל החיים, וכן ישנה אופציה לרכוש "ריסק יורד" (בעיקר מדובר בביטוח ריסק למשכנתאות), שבו סכום הפיצוי מתעדכן בהתאם לשינוי בצרכים של המבוטח.

איך מרחיבים את הביטוח:

להלן כמה הרחבות נפוצות לביטוחי "ריסק" בחברות הביטוח:

1. הרחבה למתן תשלומים חודשיים למשפחה: הרחבה שמבטיחה תשלום חודשי למוטבים למשך תקופה מוגדרת. הסכום שיועבר למשפחה כהכנסה חודשית ישולם מתוך סכום ביטוח נוסף שירכוש המבוטח בפרמיה נוספת.

לפי מה מחליטים מה עדיף למשפחה, קצבה או סכום חד-פעמי? ההמלצה שלנו: בדקו מה סכום הפיצוי שבו אתם מעוניינים, בין אם יתקבל בתשלום אחד או לא, במונחים של הכנסה חודשית ומשך הזמן שתינתן למוטבים שלכם.

2. כיסוי "עוד בחיים": תוספת הנרכשת בתשלום נוסף, שמבטיחה שמחצית סכום הביטוח ישולם למבוטח עוד בחייו במקרה של מחלת חשוכת מרפא, כשלמבוטח תוחלת חיים קבועה וקצרה (עד 12 חודשים). במקרה זה, המבוטח יהיה זכאי לקבל עוד בחייו 50% מהפיצוי בפוליסה שלו והוא ישוחרר מתשלום הפרמיות בגין הפוליסה מרגע התשלום.

3. כפל תאונה: הרחבה שמכפילה את הפיצוי הניתן למוטבים אם מותו נגרם כתוצאה מתאונה. לא ניתן לרכוש כיסוי זה בביטוח מנהלים, אלא כפוליסה נפרדת, ובדרך כלל אי אפשר לרכוש כיסוי זה בסכום העולה על גובה הריסק הנרכש.

מה עושים במקרה של פיטורים:

על מנת שלא לפגוע בזכויות הביטוחיות שנצברו בקרן הפנסיה המקיפה החדשה ובחלק מפוליסות ביטוחי המנהלים, ניתן לשמור על רצף ביטוחי זמני בעת עזיבת מקום עבודה או יציאה לחופשה ללא תשלום. במקרה כזה, יכול העמית הפעיל או המבוטח לבחור לשמור על הכיסוי הביטוחי בלבד, ללא הגדלת פנסיית הזקנה, לתקופה של עד 24 חודשים (שנתיים).

האם יש הטבות מס לרוכש ביטוח חיים:

כן, ובעניין זה אין הבדל בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים.

בביטוח למקרה מוות שהוא חלק מהחיסכון הפנסיוני יש זיכוי מס בגובה 35%.

בביטוח משכנתא ובביטוח ריסק טהור (הנמכר לבד, שלא כחלק מהחיסכון הפנסיוני) יש זיכוי מס בשיעור של 25% - עד לתקרה של 1.5% מגובה השכר המבוטח.

בשני המקרים, יש תקרות לזיכוי: לשכירים - עד 7% מהשכר המבוטח או מתקרת הכנסה מזכה (7,800 שקל נכון להיום); לעצמאים יש ניכוי וזיכוי. בהנחה שהחוסך מפקיד את המקסימום (שהם 16% מהשכר) - יש לו ניכוי של 11% עד לתקרה של משכורת שנתית של כ-188 אלף שקל, וזיכוי של 5% מההכנסה בפועל עד תקרה של עד פעמיים השכר הממוצע במשק בחישוב שנתי. *

צרו איתנו קשר *5988