אלשיך הוציאה צו הקפאת הליכים עד מאי לחברת אנטר הולדינגס, המחזיקה בטיב טעם

כזכור - אנטר הולדינגס, מבעלי טיב טעם, ביקשה אתמול הקפאת הליכים בשל חובות בסך 226 מיליון שקל ; השופטת אלשיך ציינה כי על פניו מדובר בבקשה בעייתית למדי, מאחר שאנטר הולדינגס הינה חברת אחזקות

שופטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב, ורדה אלשיך, נעתרה היום (ד') לבקשת אנטר הולדינגס הבורסאית שבשליטת (50%) עמית ברגר, והוציאה צו הקפאת הליכים לחברה עד ליום 4.5.09.

כמו כן, אלשיך מינתה כנאמן בתקופת הקפאת ההליכים את עו"ד רון בר-ניר, והסמיכה אותו בין היתר לגבש תוכנית הבראה לחברה והסדר נושים.

כזכור, אתמול (ג') ביקשו אנטר הולדיגס והחברה-האם שלה, ברגר שוקי הון, להקפיא את ההליכים המשפטיים נגדן, בגין חובות של כ-226 מיליון שקל. היו"ר עמית ברגר הדגיש כי הוא אינו מבקש הקפאת הליכים אישית, כפי שעשו בעלי שליטה אחרים באחרונה, וזאת למרות שהוא ערב אישית לחובות בסך 56 מיליון שקל של החברה לבנקים ולגורמים אחרים, ולצורך כך אף שיעבד את ביתו הפרטי.

אנטר הולדינגס טענה בבית המשפט כי ללא הסדר נושים לא יהיה בידה לפרוע את חובותיה, וכי הנכסים שהיא מחזיקה בידה - בעיקר בחלק מהשליטה בטיב טעם - עשויים להפוך בעייתיים ולאבד מערכם.

השופטת אלשיך ציינה בהחלטתה כי על פניו ולכאורה מדובר בבקשה בעייתית למדי, מאחר שאנטר הולדינגס אינה אלא חברת אחזקות - קרי אישות משפטית ריקה מפעילות אמיתית שתפקידה מתמצה באחזקת חברות אחרות, ורק בנסיבות חריגות ומיוחדות יש להיעתר לבקשה למתן צו הקפאה לחברת אחזקות.

לדברי השופטת, לכאורה ניתן היה לגרוס כי אין טעם בהקפאת הליכים לחברת אחזקות וראוי שתיכנס להליך של פירוק, בו ניתן יהיה לפתוח בהלכי מכר של נכסיה - לרבות ובעיקר האחזקות בטיב טעם.

אלא שנסיבות המקרה הנדון מלמדות כי עקב המערכת החוזית שבין בעלי המניות בטיב טעם עשויים להתעורר קשיים ניכרים במכר מסוג זה, אשר ינסה לחפש מציעים למניות טיב טעם עצמה. זאת, בין היתר, עקב קיומן של זכויות וטו העשויות למנוע את השאת התמורה לנושים.

בנסיבות אלה אחת האפשרויות עשויה בהחלט ובאורח סביר להיות ניסיון למכור את חברת האחזקות, שהיא "היד האוחזת" באחזקות בטיב טעם, ואשר לגביה לא קיימים הסכמים מגבילים מסוג שכזה.

נוכח נסיבות אלה והתרומה שעשויה להיות למהלך כזה לסיכוי להשיא את התמורה לנושים, הרי ראוי לנסות ולשקול - ולו לתקופה מוגבלת - חריגה מן ההלכה הרגילה ומתן הקפאת הליכים לתקופה מוגבל.

עוד ציינה השופטת כי בקשת הקפאת ההליכים אינה מלווה בבקשת הקפאת הליכים אישית של מנהלי החברה.

השופטת הסמיכה את הנאמן להפעיל את אנטר הולדינגס תוך הסתייעות בהנהלת החברה ולהיות מופקד על ניהולה השוטף של החברה ועל ביצוע הרה-ארגון ככל שדרוש לה. כן קבעה כי עליו להגיש דו"ח ראשון על פעילותו ומצב החברה תוך 3 שבועות, לרבות הצעת הסדר ערוכה כדבעי שתכלול את תרומתם של בעלי העניין להסדר. (פש"ר 1689/09).

כזכור - אתמול, לאחר הגשת הבקשה להקפאת הליכים, מסר קובי טרייביטש, המחזיק ב-40% ממניות טיב טעם, כי "למהלך של אנטר אין כל השפעה על התנהלותה של טיב טעם, ואגב מהלך זה אף נוצרת הזדמנות לקבוצת השליטה שבראשותי להרחיב את השליטה בחברה". (פש"ר 1689/09).

צרו איתנו קשר *5988