אלטוביה מצדיק את עמדת רשות המסים שלא ליישם רוחבית פסקי דין שלא הוכרעו בעליון

המשמעות היא שהשופט מגן אלטוביה מצדיק גם את זכותה של רשות המסים שלא ליישם בשלב זה באופן גורף את פסק דינו בנושא הכרה בהוצאות טיפול בילדים, עד להכרעה בערעור שהגישה רשות המסים לבית המשפט העליון

מגן אלטוביה, השופט שהטיל על רשות המסים להכיר בהוצאות עבור טיפל בילדים, מצדיק את עמדת רשות המסים שלא ליישם באופן רוחבי פסקי דין שלא הוכרעו בבית המשפט העליון. המשמעות של כך היא שאלטוביה מצדיק גם את זכותה של רשות המסים שלא ליישם בשלב זה באופן גורף את פסק דינו בנושא הכרה בהוצאות טיפול בילדים, עד להכרעה בערעור שהגישה רשות המסים לבית המשפט העליון.

רשות המסים ספגה בזמנו ביקורת רבה על כך שאינה מיישמת את פסק הדין באופן גורף לגבי כל הנישומים הרלוונטיים. הרשות טענה בזמנו כי היא מיישמת את פסק הדין לגבי המערערת שקיבלה את פסק הדין, עו"ד ורד פרי. באשר לנישומים אחרים טענה הרשות, כי מאחר שהיא הגישה ערעור ומאמינה בסיכוייה לזכות בו - הרי שהיא תיישם את פסק הדין רק אם ההחלטה תוכרע באותו אופן בבית המשפט העליון.

אלטוביה אמר את הדברים במסגרת החלטה שנתן בתיק אחר, בו התבקשה רשות המסים ליישם פסק דין שנתן, בהיעדר החלטה אחרת. בהחלטתו אמר אלטוביה: "פקיד השומה מופקד על גביית הכספים לקופת הציבור ועל שמירתם עבור הציבור. אין להקל ראש בתפקיד זה ובשיקולים המונחים בשל הוצאתו לפועל של אותו תפקיד. במסגרת תפקידו זה, שיקולים של גביית כספים מידי הציבור, אם אלה יושבו בשל פסק דין שטרם הפך חלוט, הם שיקולים כבדי משקל.

"כאשר קיים חשש כי חלק מן הנישומים יתקשו בהשבת מס שהושב לידם אם ייקבע בהחלטה חלוטה כי עליהם להשיבו, כאשר תקציב המדינה משווע לחוסן הקופה הציבורית, שיקוליו של המשיב (רשות הסמים) במישור הגבייה, עלותה וסיכוייה, אף אם מעוררים הם אי-נוחות לכאורית, כאילו אין רשות מרשויות המדינה מקבלת על עצמה אלא את הכרעת בית המשפט העליון - הרי אלה שיקולים שאין מקום, לטעמי, מצדו של בית המשפט, להתערב בהם".

אלטוביה ציין כי מקובלת עליו עמדת הרשות, לפיה במקרה של פסק דין לא חלוט שהרשות ערערה עליו, היא רשאית להביא בחשבון בכלל שיקוליה באשר ליישום פסק הדין לגבי נישומים אחרים, את תפקידה כמי ששומרת על הקופה הציבורית, לאור אמונתה בסיכוייה לזכות בערעור.

הוא הוסיף כי "לא מן הנמנע כי לעתיד לבוא, עם פישוט והוזלת הליכי גבייה, עם עלייה ברמת גביית חובות המס בשל היענות החייבים ושינוי ההלך, התחזקות המשק וכיוצא באלה, יהא מקום לבחון מחדש הדברים. לעת הזו, אני מוצא כי אין להתערב בהם".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988