עוד הפסד רבעוני לסיטיקון הפינית של גזית גלוב: דיווחה על הפסד לפני מס של 18.1 מיליון אירו ברבעון הראשון

[לטבלת ישראליות בעולם] יחס ההון למאזן הינו 36.4% לעומת 43% ברבעון מקביל אשתקד ; השווי הנכסי הנקי ירד ב-23% ל-3.62 אירו למניה לעומת הרבעון המקביל ; השווי הנכסי הנקי גבוה בכ-105% ממחיר הנעילה של המניה אתמול

חברת הנדל"ן הפינית סיטיקון , שבשליטת גזית גלוב של חיים כצמן, עברה להפסד לפני מס ברבעון הראשון של 18.1 מליון אירו (הכולל כ- 31.6 מיליון אירו ירידת ערך נדל"ן להשקעה), מרווח לפני מס של כ- 11.3 מליון אירו ברבעון המקביל אשתקד (הכולל עלית ערך נדל"ן להשקעה של כ- 0.5 מיליון אירו). ההפסד נובע משערוך חשבונאי של הנכסים (לא על בסיס מזומן).

נציין כי ברבעון האחרון גזית גלוב הגדילה את אחזקותיה בסיטיקון ל-48% מ-40%.

בעל השליטה בסיטיקון, חיים כצמן, אמר כי "יש כעת המון הזדמנויות בשוק האמריקני ושהזמן לקנות הוא עכשיו".

ההפסד המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם בכ- 16.8 מיליון אירו ( הנובע מירידת ערך נדל"ן להשקעה לעומת עלית ערך נדל"ן להשקעה ברבעון המקביל אשתקד) לעומת רווח של כ- 9.1 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

יחס ההון למאזן הינו 36.4% לעומת 43% ברבעון מקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר כתוצאה מירידת ערך נדל"ן להשקעה.

ההון העצמי למניה הסתכם בכ-3.7 אירו למניה לעומת 4.33 אירו למניה ברבעון המקביל אשתקד.

השווי הנכסי הנקי (NAV) הסתכם בכ- 3.62 אירו למניה לעומת 4.7 אירו למניה ברבעון המקביל אשתקד. השווי הנכסי הנקי גבוה בכ-105% ממחיר הנעילה של המניה אתמול, שעמד על 1.77 אירו למניה.

בשורה העליונה, סיטיקון מדווחת על גידול של כ-3.6% בהכנסות ברבעון הראשון שהסתכמו בכ- 45.9 מיליון אירו לעומת 44.3 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

סיטיקו מדווחת על גידול של כ-2.2% בהכנסות מדמי שכירות (NOI) ברבעון שהסתכם בכ- 30.3 מיליון אירו לעומת 29.7 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות נטו מנכסים זהים (Like for Like) גדלו בכ- 0.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הוצאות חשמל ותחזוקה גבוהות ביחס לרבעון המקביל הקטינו את הגידול בהכנסות נטו מנכסים זהים.

הרווח מפעילות ישירה (בנטרול התאמות לשווי הוגן) הסתכם בכ- 11.6 מיליון אירו (0.05 אירו למניה) לעומת כ- 10.4 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד (0.05 אירו למניה).

השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה קטן בכ-31.6 מיליון אירו לכ-2,097.3 מליון אירו. על פי הערכת שמאי חיצוני, נכון ל-31/03/2009 הנכסים מוצגים בשווי הוגן על פי Cap Rate ממוצע של 6.5%.

שיעור התפוסה עמד על רמה של 95.3% לעומת 96.0% ברבעון המקביל אשתקד.
גידול בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת אשר הסתכם בכ- 22.1 מיליון אירו (כ- 0.10 אירו למניה) לעומת כ- 13.0 מיליון אירו (0.06 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד.


לסיטיקון יתרות נזילות בהיקף של כ- 290.4 מיליון אירו (מזומנים ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות). יתרות הנזילות צפויות לספק את דרישות ההשקעה המאושרות ותשלומי החוב לפחות עד תום שנת 2010 ללא צורך בגיוסי מקורות מימון נוספים.

בסוף הרבעון חתמה החברה על קו אשראי לא מובטח לשלוש שנים בהיקף של 75 מיליון אירו. קו האשראי יוסיף לחיזוק הנזילות של החברה ויתמוך בהטמעת אסטרטגיית ההשקעות של החברה.


רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988