בקשה לייצוגית נגד מנהלי קופת הגמל של אל-אל: "השקיעו במכשירים פיננסיים מסוכנים"

לטענת התובע, כתוצאה מרשלנותם של הנתבעים נגרם לכל אחד מהעמיתים בקופת התמלוגים של עובדי אל-על נזק של 9.37% מכספי השקעתו בקופה, וההפסד הכולל מסתכם בכ-94 מיליון שקל

לבית המשפט המחוזי בתל-אביב הוגשה תביעה ובקשה לאשר אותה כייצוגית בהיקף של כ-94 מיליון שקל נגד מנהלים בכירים לשעבר של קופת התמלוגים של עובדי אל-על . זאת, בטענה כי כתוצאה ממעשיהם השקיעה הקופה את כספי העמיתים במכשירים פיננסיים מסוכנים, מבלי שהנתבעים הבינו את טיב המכשירים.

בתביעה נטען כי כתוצאה מרשלנותם זו נגרם לכל אחד מהעמיתים נזק של 9.37% מכספי השקעתו בקופה, וההפסד הכולל מסתכם בכ-94 מיליון שקל.

הנתבעים הם אברהם ברקוביץ, ששימש כמנכ"ל הקופה; אליעזר לופטנר, ששימש כיו"ר ועדת ההשקעות של הקופה; ועדי אשר ודוד מלינובסקי, ששימשו כחברי ועדת ההשקעות.

בית המשפט מתבקש לקבוע כי הנתבעים התרשלו כלפי עמיתי הקופה - ולחייבם לפצותם בגין נזקיהם.

התובע, יחיאל ברעם, עמית בקופה, ציין כי הקופה מאגדת בקירבה אלפי עובדים וגימלאים של אל-על, והיא ניהלה בסוף 2008 כספים בשווי של כ-819 מיליון שקל, בהם כספי הפנסיה של העמיתים.

לטענת התובע, באמצעות עוה"ד עמית מנור ויוקי שמש, הנתבעים כשלו ביישום הנהלים של קופת התמלוגים ובקביעת מדיניות ההשקעות של הקופה, וחטאו בהיעדר ידיעה של ממש אודות ההשקעות שבוצעו בכספי העמיתים.

לדבריו, מהדו"ח השנתי של הקופה לשנת 2007 עולה כי סכום של למעלה מ-113 מיליון שקל מכספי העמיתים הושקעו בנכסים מובנים בחו"ל, ברובם ניירות ערך בלתי סחירים מסוג C.D.O, דהיינו מכשיר פיננסי המושקע באג"ח. זאת, מבלי שהנתבעים הבינו את טיבו.

בדיקה חיצונית

בתביעה נאמר כי בעקבות ההפסד החריג שספגו עמיתי קופת התמלוגים, מינה הממונה על שוק ההון, ידין ענתבי, בודק חיצוני, שהגיש את ממצאיו החסויים בספטמבר.

הקופה החליטה על יישום חלק מהמסקנות אליהן הגיע הבודק, ומסיכום ישיבת ועדת הביקורת של הקופה עולה לכאורה כי הבודק מצא ליקוים מהותיים בהתנהלות הנהלת הקופה וועדת ההשקעות.

כמו כן, מצויין כי במהלך 2008 התחלפו כל נושאי המשרה בקופה - מהלך המעיד, לטענת התובע, על הכשלים בניהולה ועל מחדלי הנתבעים.

טרם התקבלה תגובת הנתבעים. (ת.א. 1461/09).

צרו איתנו קשר *5988