התנאים של בועז צ'צ'יק בכאל נחשפים: עלות שכר של 103 אלף שקל בחודש

במהלך 2008 נחתם עם צ'צ'יק הסכם שכר חדש ששיפר את תנאיו. מההסכם עולה כי עלות שכרו החודשי של צ'צ'יק תעמוד על 103 אלף שקל וכן נקבע מנגנון למתן מענק שנתי, מענק מיוחד לשנים 2008-2011 ומענק בגין הנפקה

תנאי השכר וחוזה ההעסקה של מנכ"ל כאל, בועז צ'צ'יק, נחשפים. במהלך 2008 נחתם עם צ'צ'יק הסכם שכר חדש ששיפר את תנאיו. מההסכם עולה כי עלות שכרו החודשי של צ'צ'יק תעמוד על 103 אלף שקל וכן נקבע מנגנון למתן מענק שנתי, מענק מיוחד לשנים 2008-2011 ומענק בגין הנפקה.

המענק השנתי של צ'צ'יק יהיה סכום שלא יעלה על 20 משכורות חודשיות, כלומר עד 2 מיליון שקל ויינתן על פי עמידה בחמישה מדדי ביצוע: שיעור הגידול ברווח הנקי, גידול בנתח שוק, שיעור העלייה בכמות הכרטיסים החוץ-בנקאיים הפעילים, שיעור העלייה בפעילות הסחר האלקטרוני (סליקה באינטרנט) ושיעור הגידול בהכנסות מימון ממתן אשראי (בניכוי הפרשה לחובות מסופקים).

לגבי כל מדד נקבע חלקו בתקרת המענק הכוללת וכן נקבעו יעד סף, יעד מטרה ויעד מקסימום. מקורב לחברה הגדיר את היעדים כ"אגרסיביים מאוד". עמידה ביעד הסף תקנה לצ'צ'יק זכות לקבל 30% מתקרת המענק, עמידה ביעד המטרה תקנה לו 60% מהמענק ובמידה ויעמוד ביעד המקסימום יקבל את המענק המרבי. בשנת 2008, שהיתה שנת שיא לכאל, עמד צ'צ'יק ב-80% מהיעדים וקיבל מענק בסך 1.65 מיליון שקל.

נקבע כי אם תונפק כאל עד 2011 יקבל צ'צ'יק ללא תמורה 0.14% ממניות החברה, זאת במידה וימשיך להיות מנכ"ל עד דצמבר 2011. שוויה של כאל הוערך לאחרונה ב-2.5 מיליארד שקל כך ששווי האופציה הוא 3.5 מיליון שקל. לחלופין אם לא תונפק כאל יקבל צ'צ'יק מענק חד-פעמי. המענק יצטבר מדי שנה ויוגדר כ"מענק נדחה". המענק הנדחה יהיה בגובה מחצית מהמענק השנתי הרגיל של צ'צ'יק. בשנת 2008 עמד המענק הנדחה על 825 אלף שקל.

מעבר לכך אם תונפק או תימכר פעילות הסחר האלקטרוני של כאל, המרוכזת בחברה הבת כאל נכסים, יקבל צ'צ'יק מענק בגובה 4% משווי ההשבחה. שווי המענק מוערך כיום ב-1.5 מיליון דולר.

צ'צ'יק מכהן כמנכ"ל כאל מאז 2004 ובתקופתו הפכה כאל לחברת כרטיסי אשראי הרווחית ביותר בישראל, כשהרווח שלה גדל בממוצע ב-25% מדי שנה. כאל נמצאת בבעלות דיסקונט (71.8%) והבינלאומי (28.2%). יו"ר כאל הוא שלמה זהר. לכאל מיליון וחצי כרטיסי אשראי והחברה סיימה את שנת 2008 עם רווח של 215 מיליון שקל, עלייה של 17% בהשוואה לשנה קודמת.

צרו איתנו קשר *5988