צים מוותרת על חכירה של 6 אניות ותשלם לעופר ספנות דמי ביטול של 29 מיליון דולר שהם כ-10% מסך העסקה

במו"מ שערכה עופר ספנות עם המספנה נעתרה המספנה להעמיד את דמי הביטול על 17.5% ממחיר רכישתן של 6 האוניות ; 75 מדמי הביטול תשלם צים, 25% תשלם עופר ספנות

היום (ה') הודיעה החברה לישראל כי צים מוותרת על חכירה של 6 אניות חדשות ותשלם בתמורה לעסקה שהיקפה היה אמור להיות כ-290 מיליון דולר, דמי ביטול בסך 29 מיליון דולר, המהווים כ-10% מסך העסקה המקורית העומדת על 289 מיליון דולר. ביטול העסקה צפוי לשחרר את תזרים המזומנים העתידי של צים במידה משמעותית.

דירקטוריון החברה לישראל אישר את ביטול החכירה ב-27 באפריל. העסקה הינה עסקת בעלי עניין, מאחר והחברות כולן מצויות בשליטת האחים עופר. עסקת המסגרת לשיתוף פעולה רב שנים בין צים לעופר ספנות אישר הדירקטוריון כבר ב-מאי 2006.

כדי להפחית את הנזק לצים, ולבקשת צים עופר ספנות הודיעה בסיום מארס למספנה על הכוונה לבטל את ההסכמים לבנית 6 האוניות, במו"מ שערכה עופר ספנות עם המספנה נעתרה המספנה להעמיד את דמי הביטול על 17.5% ממחיר רכישתן של 6 האוניות. דהיינו סכום דמי ביטול בגינן עומד על כ-38.6 מיליון דולר. צים תשלם 75% מסכום דמי הביטול ועופר ספנות תשלם 25% שהם כ-9.6 מיליון דולר.

סך של 16.5 מיליון דולר ישולם למספנה בספטמבר 2010, כדי לאפשר את דחיית התשלום, כאשר עופר ספנות הסכימה לעמיד על חשבונה ערבות בנקאית לטובת המספנה בסך של 16.5 מיליון דולר וזאת עד סוף ספטמבר 2010. יתרת חלקה של צים בדמי הביטול בסך של 12.4 מיליון דולר תשולם החל ב-15 במארס 2012 ועל פני 8 רבעונים.

בנובמבר 2007 פורסם דיווח מידי לפיו התקשרה צים עם מספנה טיוואנית וחתמה על חוזי בנייה ורכישה של 4 אוניות מכולה ואופציה לרכישה של עוד שתי אוניות באותם התנאים. האופציה מומשה באוקטובר 2007.

מחירה של כל אוניה לפי ההסכם עמד על 36.75 מיליון דולר ומועד מסירתן נקבע לשנים 2010-2011. תקופת החכירה היתה אמורה להמשך 12 שנים לפי מחיר של 17,500 דולר ליום לכל אוניה, כאשר דמי חכירת האוניה יכללו את דמי ניהולן והפעלתן. נציין כי המחיר החכירה היומי כיום עומד בממוצע לתקופה קצרה על 5,750 דולר ליום. כך שבמידה ותזדקק בעתיד צים לאוניות דומות היא תוכל לחכור אותן במחירים נמוכים בהרבה.

בהודעה ציינה החברה לישראל כי "שיעור דמי הביטול שנקבע עם המספנה עולה בקנה אחד עם תנאי השוק הקיימים והמתהווים בתקופה זו, ואף נמוך מהם, וכי ההסדר לפיו צים תשלם 75% מסכום דמי הביטול מיטיב עם צים ומזכה אותה בהנחה ניכרת".

כפי שדיווחה החברה לישראל בתחילת פברואר ובדוח התקופתי הקודם והאחרון של החברה, אירעו בשוק הספנות הבינלאומי מספר התפתחויות שליליות, הממשיכות להתעצם בתקופה הנוכחית, ובהן בין היתר היצע אניות גבוה ביחס לביקוש מתון, עובדה המובילה לירידה גוברת בניצולת האניות ובדמי ההובלה.

הימשכות התנאים הקשים בשוק הספנות הבינלאומי משפיעים באופן שלילי על צים, ובין היתר על התוצאות העסקיות שלה, עמידתה באמות המידה הפיננסיות ועל יכולת הגיוס כמו גם על תנאי המימון שלה. כחלק מכך, צים נקטה ונוקטת בצעדים שונים אשר נועדו להתמודד עם השינויים במצב השוק, לרבות החזרת אוניות חכורות לבעליהן. לפרטים והרחבה ראו את הדיווחים האמורים.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988