דו"ח מבקר המדינה: אחרי 12 שנה ו-92 מיליון שקל עדיין כמעט ולא ניתן למלא טופס ממשלתי באינטרנט

המבקר: "בפרויקט נמצאו ליקויים מהותיים ומתמשכים. החשכ"ל רכש שירותים מספקים בלי שהתקשר עמם כדין" ; לכל ידיעות דו"ח המבקר

מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס, ממשיך לעסוק גם בדו"ח הנוכחי בפרויקטי המחשוב של משרד האוצר והפעם בפרויקט "ממשל זמין" שיצא לדרך ב-1997 ולמעשה לא הושלם עד היום. "בבדיקת הפרויקט נמצאו ליקויים מהותיים ומתמשכים שהתבטאו באי קיום כללי ההתקשרות לרכישת שירותים", טוען המבקר בדו"ח שמתפרסם היום (ד'). "אגף החשכ"ל רכש שירותים מספקים בלי שהתקשר עמם כדין. האגף וגורמים במשרד אף אישרו תשלומים לספקים שלא זכו במכרזים, בניגוד לכללים, והשתמשו בחברות שזכו במכרזים כצינור להעברת תשלומים לספקים אלה", כותב המבקר.

פרויקט "ממשל זמין" נועד להפוך את פעילות הממשלה לשקופה ופשוטה יותר לציבור. החזון הוא כי האזרחים יוכלו לבצע כמעט כל פעולה מול שירותי הממשלה באמצעות האינטרנט, ובעיקר תשלומים ומילוי טפסים שונים. אולם כוונות לחוד ויישום לחוד. הפרויקט, כך מעלה המבקר, הובא להחלטת הממשלה במאי 2004, תוקצב בכ-70 מיליון שקל, והיה אמור להסתיים עד סוף 2006. אולם, הפרויקט לא הסתיים עדיין וגם אין לוח זמנים חדש לסיומו. התקצוב הסתכם ב-2008 בכ-92 מיליון שקל, "פי שניים ויותר מן האומדן שהובא להחלטת הממשלה", מציין הדו"ח.

למי שעוקב אחר מעללי פעילות יחידת המחשוב שבמשרד החשכ"ל, שבראשה עמד איציק כהן עד לספטמבר 2007, הרי שהביקורת החריפה מעוררת תחושת דז'ה-וו. הסיבה, מציין המבקר בדו"ח, היא הסימפטומים הדומים שעלו בדו"חות מהשנים 2008 ו-2005 לגבי פרויקט המחשוב מרכב"ה הממשלתי. "מממצאי הביקורת הנוכחית על פרויקט 'ממשל זמין', אשר אף הוא מתנהל באחריות החשכ"ל, עולים ליקויים דומים בתחום הבקרה והפיקוח", כותב המבקר ומתייחס לחריגה מהעלויות ומלוח הזמנים שנקבע.

המבקר מתייחס בהרחבה לסוגיית עלות המועסקים בפרויקט. עלותם של 60 מתוך 107 עובדי הפרויקט הייתה עד 20 אלף שקל, ועלותם של 32 עובדים בפרויקט נעה בין 28-50 אלף שקל, גבוה באופן משמעותי מרמת השכר של מנכ"לים בשירות המדינה.

החשכ"ל העסיק כמות גדולה של עובדי חברות כוח אדם בפרויקט בכדי ליהנות מ"גמישות תפעולית", אולם בפועל העסקתם של העובדים נמשכה זמן רב. הדו"ח מציין כי המשרד חרג במשך שנים רבות מאותם נהלי קבע לגבי העסקת עובדי חברות כוח אדם.

אבל חמור מכל, הוא שלמעשה שירות "ממשל זמין" עדיין כמעט ואינו מתפקד. המבקר מציין שני שירותי בולטים - שירות התשלומים הממשלתי ומערכת הטפסים - שלגביהם, כיום לפחות, הפרויקט אינו עומד בציפיות: רוב התשלומים לממשלה נעשים שלא באמצעות שירות התשלומים הממשלתי ואת רוב הטפסים לא ניתן לשלוח באמצעות האינטרנט אלא לאחר הדפסה ושליחה בפקס.