HP הצילה את הגירעון הממשלתי: הסתכם באפריל ב-3.2 מיליארד שקל - 7.9 מיליארד שקל מתחילת השנה

עסקת הענק של HP הניבה לקופת המדינה סך של 1.5 מיליארד שקל ממסים ; בשנת 2008 רשמה הממשלה עודף תקציבי בסך של כ-5.2 מיליארד שקל ; סך ההכנסות ממסים הסתכמו באפריל בכ-14.1 מיליארד שקל

הגירעון הממשלתי הסתכם בחודש אפריל ב-3.2 מיליארד שקל. בנטרול ההכנסה החד פעמית, מעסקת הענק של חברת HP, מלפני יומיים, שהניבה לקופת המדינה סך של 1.5 מיליארד שקל ממסים, גרעון הממשלה באפריל מסתכם בסך של 4.7 מיליארד שקל, שזה הגרעון החודשי הגדול ביותר שנרשם בשנים האחרונות, כך נמסר היום (ד') ממשרד האוצר.

מתחילת השנה מסתכם הגירעון בסך של 7.9 מיליארד שקל, לעומת עודף תקציבי בסך של כ-5.2 מיליארד שקל אשתקד.

בחודש אפריל הסתכמה סך ההוצאה הממשלתית, כמתוכנן, בכ-23.4 מיליארד שקל. פחות מ-25.8 מיליארד שקל, שהוא הסכום המותר להוצאה ללא מסגרת תקציב מאושרת, ובהתאם לחוק יסוד משק המדינה המאפשר לממשלה להוציא 1/12 מתקציב שנת 2008 בכל חודש.

סך ההכנסות ממסים הסתכמו בחודש אפריל בכ-14.1 מיליארד שקל, ומתחילת השנה ב-56.6 מיליארד שקל, זאת בהשוואה ל-65.3 בשליש הראשון אשתקד, ירידה נומינלית של 13.3%.

במסים ישירים הסתכמה הגבייה בכ-7.8 מיליארד שקל וכללה הכנסה חד פעמית בסך של 1.5 מיליארד שקל, ובעקיפים בכ-6 מיליארד שקל. ברשות המסים מציינים כי הגביה ממס הכנסה הסתכמה בחודש אפריל 2009 בכ-4.1 מיליארד שקל, לעומת 3.3 מיליארד שקל באפריל 2008, עליה ריאלית בשיעור 21.7%.

העלייה בגבייה מסתמנת בגבייה מחברות ונובעת מגבייה חד-פעמית חריגה (עסקת HP). בניכוי גביה חריגה זו, היתה הגבייה בחברות יורדת בכ-23%. בגבייה מעצמאים נרשמה ירידה בשיעור של 11%. ניתוח הגבייה לפי ענפים מעיד על ירידה בגבייה במרבית הענפים. הירידה המשמעותית ביותר בשיעור של 50% נרשמה בענף הבנקאות (הענף מהווה 11.8% בחודש זה לעומת כ-28% אשתקד).

צרו איתנו קשר *5988