הפרה החולבת החדשה של האוצר: מיסוי הזיהום וגזי החממה החל מ-2011

במידה שהסעיף יאושר בחוק ההסדרים - העלות לטווח הארוך היא מאות מיליוני דולרים בשנה והעלאה אפשרית של תעריפי החשמל

[הרשמה לניוזלטר סביבה]

משרד האוצר מקדם במסגרת חוק ההסדרים צעדים למסות את הזיהום וגזי החממה שנגרמים כתוצאה משימוש באנרגיה. מדובר בסעיף 81 שהוכנס ממש באחרונה לחוברת שינויים מבניים שמתלווית לחוק, ואשר מדבר על מיסוי עלויות חיצוניות בייצור חשמל. מנסחי הסעיף קבעו אמנם שהמטרה היא לצמצם את זיהום האוויר בישראל, אבל הסעיף לא ממוקם בפרק העוסק באיכות הסביבה אלא בפרק מאקרו העוסק במיסים.

בסעיף מצוין, כי "על מנת לאפשר למגזרים השונים במשק להתאים עצמם לשינויים, ועל-מנת לא להגדיל תשומה מהותית לתעשייה והוצאה משמעותית במשקי הבית בתקופה של האטה כלכלית ,מוצע להגדיל את הבלו באופן מדורג על פני שלוש שנים החל מ-2011".

מה שהאוצר מציע בסעיף הזה הוא להקים צוות יישום בינמשרדי שימליץ על אופן המיסוי. אבל, הסעיף מנוסח בצורה כזאת שקשה להבין אם מתכוונים רק למיסוי האמצעים לייצור חשמל, או למיסוי סך-כל הדלקים. "יש כאן רעיון שמופיע במקומות אחרים בעולם", מציין יוסי אריה, מנכ"ל המכון הישראלי לאנרגיה וסביבה (מכון הנפט), "והוא מיסוי דלקים פוסיליים. כל הדלקים הפוסיליים ממוסים בישראל לא בצורת פחמן, אלא בצורת בלו", אומר אריה.

בסעיף האמור מצוין, כי "לפי הפרקטיקה הרווחת בחלק מהמדינות המפותחות בעולם כדוגמת גרמניה, בלגיה, איטליה, דנמרק והולנד, מוטל מס על שימוש בדלקים הגורמים לפליטת מזהמים כגון NOX ופחמן דו-חמצני. במספר מדינות המס מוטל על ספקי דלקים בהתאם לכמות הפחמן הדו-חמצני שנפלט לאוויר בגין השימוש בדלקים אלה, ובמספר דוגמאות המס מוטל על בעלי העסקים העושים שימוש בדלקים, כדוגמת בתי זיקוק תחנות דלק ומפעלים". יוזמה זו עולה בקנה אחד עם הרצון של ישראל להצטרף לארגון מדינות ה-OECD.

נדגיש כי מדובר בפעם הראשונה שבה משרד האוצר מכיר בעיקרון של מיסוי העלויות החיצוניות (זיהום אוויר) של תחום האנרגיה, בין אם לייצור חשמל או לשימושים אחרים. במידה שהסעיף הזה יאושר, העלות לטווח הארוך היא מאות מיליוני דולרים בשנה והעלאה אפשרית של תעריפי החשמל. זאת, שכן כיום העלות החיצונית של ייצור חשמל מפחם, למשל, כלל אינה מחושבת בתעריפים. הטלת מס שכזה יגדיל את הכדאיות של הפקת אנרגיה ממקורות נקיים.

ואכן, הסעיף התקציבי מוסבר בטענה ש"בעקבות המיסוי צרכני האנרגיה יראו לנגד עיניהם את המחיר הריאלי (של השימוש באנרגיה ממקורות לא נקיים - המערכת), כשהוא משקף את העלות החיצונית הנובעת מייצור חשמל באמצעות דלקים פוסיליים, דבר אשר יעודד התייעלות בצריכה במגזר הביתי ואימוץ של טכנולוגיות לצמצום השימוש בדלקים עתירי פליטות מזהמים ומעבר לדלקים אחרים בתעשייה".

צרו איתנו קשר *5988