FCR של גזית גלוב רשמה עלייה של 10.7% בתזרים התפעולי ל-38.2 מיליון דולר קנדי: הכנסותיה משכ"ד עלו ברבעון ב-8.3%

ה-N.O.I עלה ברבעון הראשון של 2009 ב-7.9% ל-68.3 מיליון דולר קנדי ■ ה-F.F.O למניה נותר ללא שינוי על 0.42 דולר קנדי ■ חילקה דיבידנד לרבעון הראשון של 2009 בהיקף 32 סנט קנדי למניה

FCR , החברה הבת הקנדית של גזית גלוב שבשליטת חיים כצמן, דיווחה לבורסה בטורונטו על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2009.

First Capital Realty, שנסחרת בקנדה, דיווחה כי הכנסותיה משכר דירה עלו ברבעון הראשון ב-8.3% והסתכמו ב-110.3 מיליון דולר קנדי, לעומת 101.8 מיליון דולר קנדי ברבעון הראשון של 2008.

הרווח הנקי של החברה גדל ב-8.4% והסתכם ב-9.1 מיליון דולר קנדי, או 10 סנט למניה, זאת לעומת 8.4 מיליון דולר קנדי, שגם ברבעון המקביל אשתקד הסתכם ב-10 סנט למניה. צפי אנליסטים לגבי רווחי החברה לא היה זמין.

ה-N.O.I, (רווח תפעולי נקי) עלה ברבעון הראשון של 2009 ב-7.9% ל-68.3 מיליון דולר קנדי, לעומת 63.3 מיליון ברבעון המקביל ב-2008. ה-F.F.O (תזרים תפעולי נקי) עלה ב-10.7% ל-38.2 מיליון דולר קנדי, ה-F.F.O למניה נותר ללא שינוי על 0.42 דולר קנדי. ה-N.O.I מנכסים זהים גדל בשיעור של 5.7%. בנטרול שטחים שנוספו מפיתוח מחדש והרחבות, ה-N.O.I מנכסים זהים גדל ב-2.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

ב-14 באפריל חילקה FCR דיבידנד לרבעון הראשון של 2009 של 32 סנט קנדי למניה.

החברה פירסמה תחזית F.F.O. למניה לשנת 2009 - 1.63 עד 1.70 דולר קנדי למניה. התחזית מתבססת, בין השאר, על צמיחה של כ-1% עד 2.25% ב-N.O.I מנכסים זהים, וכן על תוספת שטחים להשכרה כתוצאה מהשלמת פיתוח ופיתוח מחדש של נכסים בשטח של כ-56 עד 65 אלפי מ"ר, בעלות של כ-175 עד 200 מיליון דולר קנדי.

במהלך הרבעון השקיעה FCR כ-45 מיליון דולר קנדי ברכישה, פיתוח ובהשבחת נכסים קיימים. הוסיפה שטחים להשכרה של כ-14.7 אלפי מ"ר כתוצאה מרכישה והשלמת פיתוח.
החברה רכשה 2 קרקעות בסמיכות לנכסים קיימים בשטח של כ-2.8 דונם לפיתוח עתידי של שטחי מסחר.

החברה רשמה עלייה של 9.9% בשכ"ד מחידוש חוזי שכירות בשטח של כ-25 אלפי מ"ר. שכ"ד החודשי הממוצע גדל בכ-4.1% לכ-13.7 דולר קנדי למ"ר, לעומת כ-13.1 דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד. שיעור התפוסה הסתכם ב-96%, לעומת 96.4% בסוף 2008. השטחים הפנויים כוללים שטחים המיועדים לפיתוח מחדש בשטח של כ-1% מסה"כ השטחים שבבעלות FCR.

נכון לסוף הרבעון הראשון, יחס החוב לשווי הנכסי (הנגזר משווי השוק של FCR) עמד על 58.1%. החברה סיימה את הרבעון הראשון עם מזומנים וקווי אשראי בלתי מנוצלים בהיקף של כ-257 מיליון דולר קנדי, וכן נכסים שאינם משועבדים בהיקף של יותר ממיליארד דולר קנדי.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988