החברות הציבוריות ישלמו מס בסך 240 מיליון שקל על רכישותיהן העצמיות

ועדה של רשות המסים ממליצה: חברות שביצעו רכישה עצמית של אג"ח ומחקו אותן מהמסחר ישלמו מס, ואילו חברות קשורות שרכשו אג"ח של החברה ישלמו מס רק במועד המכירה או הפירעון של האיגרות

החברות הציבוריות עשויות לשלם בקרוב כ-240 מיליון שקל לרשות המסים, בגין רכישות עצמיות של אג"ח שביצעו בשנת 2008.

בשבוע הבא צפויה ועדה של רשות המסים, בראשות היועץ המשפטי של הרשות, משה מזרחי, להגיש את מסקנותיה ליו"ר יהודה נסרדישי בסוגיה זו.

כפי שפורסם לראשונה ב"גלובס" בינואר, בסוף 2008 עלתה ברשות המסים סוגיית המיסוי ברכישות עצמיות של אג"ח, וזאת על רקע גל רכישות עצמיות שביצעו החברות הציבוריות באותה תקופה, שהגיע להיקף של כ-3 מיליארד שקל. "החלטנו ללכת על מתווה גמיש ולא נוקשה, הבוחן כל מקרה לגופו", מסביר היום מזרחי.

לפי מסקנות הוועדה, הרכישות העצמיות יחולקו לשני סוגים: חברה שרוכשת אגרות חוב של עצמה ומוחקת אותן מהמסחר, תחוייב באופן מיידי במס בגובה של 25%; חברה הרוכשת אג"ח של החברה האם או הבת, לא תחויב מיידית במס.

רשות המסים מתכוונת שלא להתערב ולחכות לשלב בו החברה תמכור את האג"ח בבורסה, או לשלב הפירעון. רק בשלב הזה תחויב החברה במס, בהתאם לרווח שנרשם ביחס למחיר בו נקנתה האג"ח.

בשוק ההון יש החוששים כי במידה שתקנות אלו יאושרו, חברות יעדיפו לבצע את רכישות האג"ח העצמיות באמצעות חברות בנות ייעודיות, ולו רק כדי לחמוק מתשלום המס או לדחותו. מזרחי מציין בהקשר זה, כי כל רכישה עצמית מצד חברה תיבחן לגופה, ובמידת הצורך ייגבה מס.

הרכישות העצמיות שהתבצעו בשוק האג"ח הקונצרניות בשנת 2008 הניבו רווחי הון של כ-2.2 מיליארד שקל, כאשר 43% מהן התבצעו ישירות על-ידי החברה. כלומר, אם המלצות הוועדה בראשות מזרחי יתקבלו, הרי שבאופן מיידי יידרשו החברות הציבוריות לשלם מס בגובה 240 מיליון שקל. המס לגבי שאר הרכישות, שהיקפו כיום כ-300 מיליון שקל נוספים, ישולם בהתאם למועדי המכירה או הפירעון של האג"ח הרלוונטיות.

הרגולטורים נדרשו להתייחס

גל הרכישות העצמיות של אגרות חוב התרכז בעיקר בחודשים האחרונים של 2008, ורבות מהן התבצעו בעקבות המשבר בשוק האג"ח הקונצרניות, שהביא להתרסקות במחיריהן של אגרות חוב רבות. החברות השונות ניצלו את המחירים הנמוכים, מה שאיפשר להן למחוק חלק משמעותי מחובן במחיר נמוך, תוך שהן רושמות בקלות רווחי הון, ובמקביל משדרות מסר של הבעת אמון בחברה.

בחודשים האחרונים נפסקו כמעט לחלוטין הרכישות העצמיות, לנוכח הראלי בשוק האג"ח הקונצרניות שהעלה את מחיריהן של רבות מהן והפחית את האטרקטיביות שברכישתן.

אם בעבר רכישה עצמית של אג"ח נחשבה לפעילות זניחה בשוק ההון, שכמעט ולא זכתה להתייחסות מצד הרגולטורים, הרי שגל הרכישות האחרון אילץ את הרגולטורים להתמודד עם סוגיה זו. "לא רצינו לקפוץ מראש. העדפנו להמתין ולהגיב בדיעבד, ובינתיים לזהות את דפוסי ההתנהגות שמאפיינים רכישות אלה", מסביר מזרחי מדוע רשות המסים המתינה עד היום עם הנחיות בנושא זה.

מלבד ועדת רשות המסים, גם רשות ניירות ערך נדרשה לנושא הרכישות העצמיות, וקבעה לפני מספר חודשים הנחיות לפיהן כל חברה או בעל עניין שלה המבצעים רכישה עצמית של אג"ח, חייבים לפרסם על כך הודעה, כשם שהיה נהוג עד היום במקרה של רכישה או מכירת מניות.

צרו איתנו קשר *5988