ועדת ערר מס רכוש שינתה את כללי החישוב בתקנות כדי למנוע "עיוות מפלצתי"

קבעה כי סוחר גרוטאות שמחזור עסקיו נפגע בשל מלחמת לבנון השנייה יפוצה בסכום שייגזר משיעור רווחיו - ולא ממחזור הכנסותיו כפי שקובעות התקנות, זאת בשל חשש לעיוות של תקנות מס רכוש

ועדת ערר של מס רכוש וקרן פיצויים באזור מרכז קבעה, כי סוחר גרוטאות שמחזור עסקיו נפגע בשל מלחמת לבנון השנייה יפוצה בסכום שייגזר משיעור רווחיו - ולא ממחזור הכנסותיו כפי שקובעות התקנות. זאת, משום שבמקרים בהם יש חשש לעיוות של תקנות מס רכוש לפיצוי על נזקים מפעילות מלחמה, יש לקבוע כללי חישוב חדשים שיתאימו למקרה הספציפי.

סוחר הגרוטאות יעקב פאר טען כי במהלך מלחמת לבנון השנייה נמנע ממנו לייצא לחו"ל גרוטאות מתכת, ולכן הכנסותיו צנחו מ-4 מיליון שקל באוגוסט 2005 למיליון שקל בלבד באוגוסט 2006. לכן דרש פיצוי בסך 1.3 מיליון שקל.

ועדת הערר, בראשות עו"ד אמיר שושני ממשרד שושני-הס בירושלים, מצאה כי גם בחודשים שקדמו לאוגוסט 2006 מחזור עסקיו היה דומה, ולפיכך הירידה במחזור נובעת מהמלחמה.

בעבר כבר פסקה הוועדה כי כדי למנוע עיוות, יש לסטות לעיתים מהוראות התקנה הטכנית. כך עשתה כשהשוואת החודשים אוגוסט 2005 ואוגוסט 2006 הביאה לכך שהפיצוי יינתן על נזק שלא נגרם מהמלחמה; וכך עשתה כשהעיוות היה לרעת הניזוק, למשל כשהיתה לו הכנסה חד-פעמית באוגוסט 2006 שהיתה תוצאת עבודה שביצע בחודש אחר. המקרה של פאר, קבעה, הוא "מקרה קלאסי שבו תוצאת החישוב הטכני של התקנות מביאה לעיוות מפלצתי, שעשוי לתת לעורר פיצוי בגין נזק שלא נגרם לו בשיעור שעולה אלפי מונים ביחס לנזק האמיתי".

הסיבה לעיוות היתה שלמרות מחזור העסקים הגדול, לפאר היה רווח גולמי חודשי של כ-31 אלף שקל בלבד. לפי התקנות, הפיצוי מחושב על-פי הפרש המחזורים בין שני החודשים כפול מקדם הפחתה מסוים. לפי זה, פאר זכאי לפיצוי נומינלי בסך 1.3 מיליון שקל בגין אוגוסט 2006, בשעה שגם לפי עדותו, אילו היה מוכר גרוטאות ב-4 מיליון שקל - היה מרוויח עליהן רק 31 אלף שקל.

נקבע כי "ברור שלא נגרם נזק של 1.3 מיליון שקל, ולכן לא ניתן לקבל פיצוי, ששיעורו פי 65 מהרווח באותו חודש". לכן הוחלט כי הפיצוי יחושב לפי הפרש הרווחים בין שני החודשים, המגיע לכ-27 אלף שקל.

צרו איתנו קשר *5988