הארנק סגור: 58% מהישראלים צמצמו את היקף הרכישות ביוני עקב המיתון

עפ"י סקר מיוחד של מכון שילוב Millward Brown עבור "גלובס", המיתון ממשיך להשפיע על כיסו של הישראלי ■ כשליש מהאוכלוסיה מקפיאה או מצמצמת רכישות ■ הנפגעים העיקריים: מבוגרים ובעלי הכנסה נמוכה

הצרכנים מצביעים בארנק. קרוב ל-60% מהישראלים שינו את הרגלי הצריכה שלהם בעקבות המשבר הכלכלי, החל מביטול מוחלט של הקניות ועד להקפאתן. מדובר במגמה שהתחזקה מאוד מאז אוקטובר האחרון, ומבטאת עלייה של 17% בצמצום הצריכה (מ-41% ל-58%). למעשה, אם בחודשים של תחילת המשבר צרכנים רבים עדיין הרשו לעצמם להמשיך להוציא כרגיל, היום אפשר להצביע על שינוי של ממש, המתבטא ביותר צמצום, ביטול ודחייה של קניות.

הנתונים עולים מסקר שביצע עבור "גלובס" מכון המחקר שילוב Millward Brown, הבודק בפעם הרביעית את השינויים בהרגלי הצריכה של הישראלים בעקבות המשבר הכלכלי.

הסקר בוצע באמצעות מערכת הסקרים הממוחשבת CATI בקרב 500 גברים ונשים יהודים דוברי עברית, בני 18 ומעלה (טעות סטטיסטית מרבית כ-4.5%).

מהסקר עולה עוד, כי כל צרכן חמישי ביטל את הקניות המתוכננות שלו (לעומת 14% באוקטובר). כמעט 40% דחו או הקפיאו קניות (לעומת 28% באוקטובר), וקרוב למחצית מהישראלים צמצמו צריכה של מוצרים או שירותים (44%) - נתון המבטא עלייה חדה של כ-70% מאז אוקטובר 2008.

34% מהאוכלוסייה נקטו שני צעדים או יותר במקביל: צמצום צריכה, הקפאה או דחייה של קניות וביטול קניות. כאן יש לציין, כי אמנם חלה עלייה במגמה זו מאז אוקטובר 2008, אך מאז מארס 2009 נשמרת יציבות.

הנפגעים העיקריים הם, כצפוי, אלה המשתכרים פחות מהממוצע: מחציתם הקפיאו או דחו קניות, ושליש מהם ביטלו את הקניות כליל.

"בקרב בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע יש יותר שינויים התנהגותיים", מנתח ישראל אוליניק, מנכ"ל "שילוב Millward Brown", את תוצאות הסקר. "71% מהם מדווחים על שינויים בהרגלי הצריכה, וכמעט מחציתם נקטו שני צעדים או יותר במקביל: צמצום, הקפאה או דחייה של קניות או ביטול קניות".

21% ביטלו קניות

ביטול הקניות נעשה במידה דומה בכל התחומים - פנאי ונופש, ריהוט, הלבשה ומזון (2%), ובמידה מוגברת בתחום מוצרי החשמל (4%). בכל התחומים האלה המבוגרים הם אלה שקונים פחות.

שיעור המדווחים על ביטול קניות עולה ככל שרמת ההכנסה נמוכה יותר. שליש מבעלי ההכנסה הנמוכה ביטלו קניות, לעומת 14% מבעלי ההכנסה הגבוהה. בהנחה שחלק לא מבוטל מהצרכנים הם אלה שהכנסתם ממוצעת, הנתון הבולט הוא שרבע מהם ביטלו את הקניות שתכננו לבצע.

בעלי הכנסה נמוכה מהממוצע ביטלו קניות בעיקר בתחום מוצרי החשמל, כאשר שיעור מבטלי הקניות בתחום יורד עם העלייה בהכנסה. פער גדול מתגלה בסעיף ההלבשה - בעוד שמעל גיל 50 עומד שיעור הביטולים על 4%, בקרב שכבת הגיל שבין 30 ל-50 עומד שיעורם על 1%בלבד.

44% צמצמו צריכה

המעמד הבינוני ינפוש הקיץ ככל הנראה פחות: בעוד שבחודש אוקטובר 2008, עת הדיבורים על מיתון התפרשו אצל חלק מהציבור כפאניקה, רק 26% מהישראלים דיווחו על צמצום בצריכת שירותים ומוצרים, היום עומד הנתון הזה על 44%.

כדי לבדוק היכן בדיוק מתבטא הצמצום ובאיזו מידה מושפעים חלקים שונים באוכלוסייה מהמשבר הכלכלי, נבדק שיעור הצמצום בכמה סעיפים מרכזיים: מזון, הלבשה וטיפוח, נופש ופנאי ומוצרי חשמל.

אחת המסקנות הבולטות היא ששיעור הצמצום גדל עם הגיל - בעוד שבקרב הצעירים (בני 18-29) מדווח כל צרכן שלישי על הצטמצמות, בקרב הצרכנים המבוגרים יותר, שגילם 50 ומעלה, עומד שיעור המצטמצמים על 50%.

כאשר נשאלו הצרכנים באילו ענפים צמצמו את הצריכה, 15% מהם ציינו שהם קונים פחות מזון (לעומת 9% במרץ האחרון). שוב, המבוגרים מצמצמים יותר (17% לעומת 13%).

נתון בולט הרלוונטי לימי הקיץ נוגע לסעיף הנופש והפנאי: כאן הנפגעים העיקריים הם בעלי הכנסה ממוצעת וכאלה שגילם 30-49, ש-13% מהם דיווחו על צמצום.

המשמעות היא שאותו פלח אוכלוסייה של משפחות בעלות הכנסה ממוצעת ינפשו השנה פחות. הנתון הזה בולט במיוחד משום שהצמצום בו משתווה לצמצום בסעיף המזון. בקרב הישראלים המשתכרים פחות מהממוצע רק 6% דיווחו על צמצום בסעיף זה. נראה שאת עיקר הצמצומים עושה אוכלוסיה זו בסעיף המזון (16%) ובסעיף ההלבשה והטיפוח (12%).

בעלי ההכנסות הגבוהות נפגעים פחות מהמיתון ומצמצמים פחות בכל אחד מהסעיפים שנבדקו. גם אצלם הסעיף הבולט ביותר הוא מזון, שם מדווחים 13% מהם על צמצום, 7% מהם מוציאים פחות על נופש ופנאי ועל הלבשה וטיפוח, ורק 3% מוציאים פחות על מוצרי חשמל.

בעוד שהמבוגרים צמצמו בעיקר בצריכת המזון, הצעירים צמצמו את צריכת מוצרי החשמל שלהם (7%) - נתון שאינו מפתיע בהנחה שהם אלה שנוטים יותר להיות עם יד על הדופק בכל הנוגע לאימוץ חידושים טכנולוגיים.

38% דחו קניות; הענפים הבולטים - ריהוט וחשמל

מרכיב מרכזי בהתנהגות צרכנית נבונה בזמן מיתון הוא דחיית סיפוקים, וכמעט 40% מהישראלים אכן מדווחים כי החליטו להקפיא או לדחות קניות מתוכננות.

בעלי הכנסה נמוכה דחו קניית מזון יותר מבעלי הכנסה ממוצעת, שדחו בעיקר קניות בתחום הלבשה וטיפוח.

באופן לא מפתיע, יש פער גדול בין הצעירים - שרק 30% מהם הקפיאו קניות, לבין כאלה שגילם מעל 30 (41%-42%). 10% מהקניות שהוקפאו קשורות במוצרי חשמל, כאשר החלטת הדחייה זהה בקרב בעלי כל ההכנסות - גבוהה, ממוצעת ונמוכה, ועומדת על 11%.

7% מהצרכנים שדחו קניות הקפיאו רכישת ביגוד וטיפוח ו-6% דחו קניית ריהוט. בסעיף הריהוט בולטים המבוגרים שגילם מעל 50, שם 10% יושבים על הגדר וממתינים עם החלטת הקנייה.

רבע מהמבוגרים פדו כספים

אחד השינויים הבולטים בהתנהגות הצרכנים נוגע לאופן שבו הם מטפלים היום בחסכונות שלהם - 18% מהם פדו כספי חסכונות, פנסיה, קופות גמל או קרנות השתלמות. אמנם רק 4% מהם פדו את כל הכספים, אך 6% נוספים פדו חלק משמעותי, ו-8% פדו חלק קטן.

מדובר בעלייה חדה מאז אוקטובר 2008, אז עמד שיעורם על 10% בלבד.

שיעור הפדיון עולה ככל שגיל הנשאלים עולה, כאשר רבע מהצרכנים שגילם מעל 50 דיווחו כי פדו כספי חסכונות. מתוך אותם חוסכים מבוגרים פדו 4% את כל כספם, 9% חלק משמעותי מכספם ו-12% נוספים חלק קטן מכספם.

פילוח הנתונים לפי רמת ההכנסה מגלה נתון מעניין - רק 13% מבעלי ההכנסה הממוצעת פדו כספים, בהשוואה ל-21% מבעלי ההכנסה הנמוכה ו-17% מבעלי ההכנסה הגבוהה.

נראה גם שצעירים בני פחות מ-30 מעדיפים לחכות - רק 10% החליטו לפדות כספים, לעומת כאלה שגילם בין 30 ל-50, שם שיעור הפודים משמעותי ועומד על כ-20%.

מעניין לראות כי גם אם שיעור דומה של גברים ונשים החליטו לנקוט פעולה כלשהי ביחס לחסכונותיהם, הם קיבלו החלטות שונות: 8% מהגברים פדו חלק משמעותי מהכספים, לעומת 4% מהנשים, ואילו 10% מהנשים פדו רק חלק קטן, לעומת 6% מהגברים.

מיתון
צרו איתנו קשר *5988