דיסקונט השלים גיוס של 600 מיליון שקל בשטרי-הון ממוסדיים

הבנק גייס מאותה סדרה בה גייס עד כה למעלה ממיליארד שקל בתשואה לפדיון של 6.65% בתוספת הצמדה למדד ■ ההון ייזקף להון המשני העליון - והבנק נדרש עדיין לתוכנית כיצד להעלות את הלימות ההון הראשונית עד סוף החודש

בנק דיסקונט השלים גיוס של 600 מיליון שקל בשטרי-הון ממוסדיים, כך נודע ל"גלובס". הבנק גייס מאותה סדרה בה גייס עד כה למעלה ממיליארד שקל בתשואה לפדיון של 6.65% בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. הריבית של אותם שטרות עומדת על 6.4%. חברת דירוג האשראי S&P מעלות דירגה את הסדרה ב-"-A". מדובר ברמת השקעה בינונית גבוהה המיוחסת לדרגה השביעית מלמעלה ("B" או "BB" בדירוג עולמי).

ההון ייזקף להון המשני העליון - והבנק נדרש עדיין לתוכנית כיצד להעלות את הלימות ההון הראשונית עד סוף החודש. עד אוקטובר אמור הבנק להגדיל את יחס הלימות ההון הראשוני שלו ל-6.5%, הרמה המזערית המתחייבת מן הפיקוח על הבנקים. בסוף מארס עמדה רמה זו בבנק על 6.43%. יחס הלימות ההון הכולל של דיסקונט הוא הנמוך במערכת - 10.42%, ועליו - כמו יתר הבנקים - להגיע לרמה של 12% עד סוף השנה.

הון ראשוני הוא ההון הבסיסי של הבנק המורכב מהון בעלי המניות ורווחי הבנק. הפסד של הבנק או חלוקת דיבידנדים מורידים את ההון הראשוני, ורווח והזרמת הון מבעלי המניות מעלים אותו. מניית הבנק נסחרת בשער המשקף לה מכפיל 0.53 על ההון העצמי.

על-פי ההערכות, ייתכן ודיסקונט עומד בפני הנפקות זכויות, שתאפשר לכל בעלי המניות לשמור על נתח האחזקה היחסי שלהם בבנק אם יממשו את מלוא זכויותיהם ויזרימו לבנק הון נוסף. יתכן אף שתחת מתווה זה ברונפמן ושראן יבקשו לקנות חלק מאחזקות המדינה בבנק, אשר כיום עומדות על 25%.

ביום ג' בערב נמסר מטעם בעלי השליטה כי הם "מודעים לנושא הלימות ההון ובודקים דרכי פעולה אלטרנטיביות כחלק מתוכנית כלכלית לטווח ארוך עליה הם עובדים בשיתוף פעולה". עוד נמסר, כי "התוכנית הסופית תתקבל בהסכמה על-ידי כל בעלי השליטה וכי "משפחות ברונפמן ושראן רואים בבנק דיסקונט השקעה אסטרטגית ארוכת טווח", לאחר שמשפחת שראן השקיעה עד היום כ-100 מיליון דולר בבנק, ומשפחת ברונפמן השקיעה בבנק עד היום כ-160 מיליון דולר.

דיסקונט א

צרו איתנו קשר *5988