"התנהגות כזו מתאימה למדינות עם משטרים אפלים"

גרסאות רבות למכתב "הגירוש" של רענן כץ הסתובבו לאחרונה בתקשורת. "גלובס" בשיתוף "וואלה! ספורט" חושפים לראשונה את המכתב במלואו, כולל תצלום

מה באמת כתבו שותפיו של רענן כץ במכבי תל אביב באותו מכתב מפורסם לפני מספר שבועות, בו דרשו ממנו לעזוב את הקבוצה? ובכן, מהמכתב שהגיע לידי "גלובס" ובו חתומים דייויד פדרמן, עדי פדרמן, שמעון מזרחי, אבי רייק, שי ואודי רקנאטי, אפשר לקבל תמונה ברורה לבידודו של כץ ולדרישה הברורה של יתר השותפים לראות אותו מחוץ לקבוצה.

הנה המכתב המלא כפי שהגיע לידי "גלובס":

27 במאי, 2009
אל: רענן כץ ארה"ב

מאת: שמעון מזרחי, אבי רייק (ניוקו בע"מ)
אודי רקנאטי, שי רקנאטי (נפתלי השקעות)
דייויד פדרמן, עדי פדרמן (פדנקו בע"מ)

"עם סיום עונת הכדורסל 2008/9 התכנסנו בעלי המניות המחזיקים ב-67% ממניות החברה לדון בהתפתחויות בחברה הקשורות למערכת היחסים בין RK (רענן כץ ט"ו) לבין שאר בעלי המניות.

לאחר דיון ומחשבה רבה אנו מוצאים לנכון לחזור ולהביע בפניך את מורת רוחנו המוחלטת ממספר נושאים שיפורטו להלן אשר נדונו עמך כבר לפני כשנה במשרדו של שמעון (מזרחי ט"ו) וכן, פעם נוספת, בינואר 2009".

1. הצגת מצג שווא לציבור לגבי היותך, כביכול, המממן העיקרי של מכבי:

"פעמים רבות בעבר הבענו בפניך תרעומת על כך שאתה מציג מצג שווא לפיו אתה 'המממן' של פעילות מכבי ובלעדיך 'מכבי אבודה'. כידוע לך, האמת הפשוטה היא שאתה שילמת ומשלם את חלקך לפי שיעור אחזקותיך בחברה, בדיוק כפי שעושה כל אחד מבעלי המניות האחרים בהתאם לאחזקותיו. העובדה שאתה ממשיך להטעות את הציבור בנושא זה גם כיום, גורמת לפיחות במעמדם של שאר בעלי המניות ולפגיעה בחברה".

2. התבטאויותיך בתקשורת:

"התבטאויותיך בתקשורת בגנות שחקנים, עובדים, מנהלים ובעלי מניות אחרים גורמות נזק בלתי הפיך לחברה ולקשריה עם המערכת הבנקאית, הספונסרים, המדיה וכיו"ב".

3. פניות לעובדי החברה:

"פניותיך הישירות לעובדי החברה ממקום מושבך בארה"ב הינן במקרים רבים מבזות, בלתי ראויות ונעשות בניגוד גמור לכללי ניהול תקינים".

4. שותף להצלחות ולא לכישלונות:

"לצערנו, אתה נוהג באופן קבוע ללהבהיר כי בכל הרקשור לכשלונות, וכאלו אכן היו לא מעטים, ידך לא היתה במעל, אולם בהצלחות אתה תמיד שם, נכון ליטול לעצמך את הקרדיט. לאחרונה אתה מרבה להודיע לתקשורת כי 'רצוי שידברו איתך בתום עונת 09/10 כי עכשיו תהיה מעורב הרבה יותר', כאילו עד כה התנהלו הדברים שלא בידיעתך. האמת הפשוטה היא כי כל ההחלטות המהותיות במכבי התקבלו בידיעה ובהסכמה של ההנהלה וכל בעלי המניות, ואתה בכללם".

5. פנטזיות כלכליות:

"אתה מרבה לכתוב ולהסביר כי במידה וננהג לפי הכללים שהצגת לפנינו, אזי נרוויח מיליונים תוך פרק זמן קצר, אך כל זאת ללא הצגה של תוכנית כלכלית כל שהיא אלא תוך שימוש בפראזות וסיסמאות ריקות מתוכן.

למרות כל האמור לעיל, המשכנו במשך תקופה ארוכה לפעול מתוך תקווה שניתן יהיה להגיע עמך לשת"פ ולהבנה שיאפשרו לנטרל את מרבית הבעיות הנ"ל. לצערנו, ההתפתחויות בשבועיים האחרונים היוו מבחינתנו את 'הקש ששבר את גב הגמל' ואנו רואים בהתנהגותך כלפי משפחת רקנאטי חציית כל הקווים האדומים האפשריים במערכת יחסים מתקבלת על הדעת בין שותפים".

6. משבר רקנאטי:

"לאחר משחק ההפסד נגד אשקלון בהיכל נוקיה, התבטאת בצורה אומללה בפני כתב ערוץ 5 לגבי כושרה הגופני של אשקלון כתוצאה 'מהבריחה מהקאסמים למקלטים'.
יובהר מיד כי אנו אכן מאמינים שהתבטאות אומללה זו לא כוונה לפגוע באנשי אשקלון וכי נאמרה על ידך בבדיחות הדעת ולא לפרסום.

מיד כשנודע לנו על הפרסום הנ"ל, מיהרה הנהלת מכבי, לאחר שהודיע לך על כוונתה (וקיבלה מראש את הסכמתך), להתנצל בפני אשקלון והציבור במטרה להקטין ולמזער את הנזק לך ולמכבי.

לתדהמתנו, אתה מצאת לנכון לפתוח בהתקפה חסרת מעצורים כנגד משפחת רקנאטי שהינה בעלת מניות במכבי ובערוץ 5. לטענתך, מן הראוי היה שהם ימנעו את הפרסום (דבר אבסורדי כשלעצמו, כאשר להם עצמם נודע על הסיפור לאחר שכבר פורסם), ומאוחר יותר אף דרשת שהערוץ יתנצל בפניך או לחילופין, שמשפחת רקנאטי תדאג לפיטורי הכתבים שדיווחו על התבטאותך האומללה.

אנו מודעים לכך שאנחנו חיים במזה"ת שבו יש לעתים כללים 'מוזרים'. יחד עם זאת, מן הראוי שתבין כי התנהגות כזו, כשפי שדרשת ממשפחת רקנאטי, הינה בלתי מתקבלת על הדעת ומתאימה למדינות עם משטרים אפלים, בפרט בהתחשב בכך שהדיווח היה אמת וכל מה שדווח אכן נאמר על ידך.

למען הסר ספק, כל בעלי המניות במכבי המחזיקים ב-67% ממניות החברה, מביעים פה אחד תמיכה בלתי מסויגת בהתנהגותם המופתית של שי ואודי רקנאטי. אנו דוחים מכל וכל את השתלחותך הגסה והמשוללת רסן במשפחת רקנאטי. מכבי מכבדת את כל בעלי מניותיה בין אם הם מחזיקים במניה אחת, או כל מספר מניות אחר. התבטאותך כלפי משפחת רקנאטי לפיה הם 'משקיע זעיר' בהשוואה אליך, הינה שיאה של אלימות מילולית מבזה ומשפילה אותה אנו דוחים בתוקף ובשאט נפש.

לידיעתך, אודי ושי רקנאטי מלווים את משפחת מכבי לדורותיה השונים, בארץ ובעולם, מזה עשרות שנים, תרומתם למכבי ולקהילה בישראל הינם דוגמה ומופת לכולנו. השתלחותך בהם הינה פגיעה לא רק בכל אחד מאיתנו אלא במועדון מכבי כולו.

ההתבטאויות האחרונות שלך המחישו לנו יותר מכל את עומק התהום הפרושה בינינו. יתרה מזאת, האיומים המרומזים שנשמעו מפיך לפיהם אתה 'תפתח את פיך' לאחר שתסתיים עונת האליפות וכן העיתוי האומלל שבחרת לנהל את הקמפיין הנ"ל (בדיוק לפני חצי הגמר והגמר) הביאו אותנו, לצערנו, למסקנה הבלתי נמנעת, לפיה נזקים כבדים מנשוא נגרמים למכבי כתוצאה מהמשך קיומה של השותפות עימך במתכונתה הנוכחית.

אנו מגיעים למסקנה זו בצער ובכאב. ואולם, אם אכן טובתה של מכבי אלקטרה תל אביב לנגד עינינו, עלינו להביא לסיום השותפות עמך ולהפרד.

אנו מודעים וערים לכך שאין ביכולתנו לאלץ אותך למכור את מניותיך. אך מן הראוי שתדע כי יהיה זה בהחלט הפיתרון הרצוי מבחינתנו (למען הספר ספק נבהיר כי במידה ותחליט, בניגוד לדעתנו, להישאר בעל מניות בחברה, אנו נקפיד על זכויותיך וחובותיך כבעל מניות ונפעל בהתאם לתזכיר ותקנות החברה ובהתאם לחוקי מדינת ישראל).

במהלך השנים האחרונות הצהרת פעמים רבות כי לנגד עיניך עומדת אך ורק טובת הקבוצה וכי תישאר בעל מניות כל עוד ירצו בכך לפחות חלק מבעלי המניות האחרים.

אין אנו מטילים ספק בכוונותיך הטובות, אך העובדות הן כי מצב הדברים הנוכחי גורם למכבי נזקים בלתי הפיכים. לפיכך, הגענו פה אחד למסקנה בדבר ההכרח שבהפסקת שותפות זו".

בברכה (חתומים):
שמעון מזרחי
אבי רייק
אודי רקנאטי
שי רקנאטי
דייויד פדרמן
עדי פדרמן
מכתב מכבי תל אביב, רענן כץ, דיויד פדרמן

* נכתב בשיתוף אוהד גרינוולד, וואלה! ספורט

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988