יצרני החשמל: הרשות לחשמל מחייבת אותנו לחשוף מידע סודי

היצרנים הפרטיים טענו בפני הממונה על ההגבלים כי אמות המידה שפרסמה הרשות לחשמל עשויות לחשוף מידע מסחרי שלהם בפני חברת החשמל, המתחרה המרכזית שלהם

האם רשות ההגבלים תתערב בשוק החשמל הפרטי? מספר יצרנים פרטיים גדולים פנו באחרונה לרשות ההגבלים העסקיים והתלוננו כי אמות המידה שפרסמה הרשות לחשמל עשויות לחשוף מידע מסחרי שלהם בפני חברת החשמל, כך נודע ל"גלובס".

בפנייה לרשות ההגבלים, בראשות רונית קן, נטען כי קיים חשש לניגוד עניינים מאחר והתקנות שקבעה הרשות לחשמל, יחייבו אותם לחשוף את המו"מ שהם מנהלים עם ספקי הגז בפני חברת החשמל, שהיא המתחרה המרכזית שלהם.

בהתאם לאמות המידה שפרסמה הרשות לחשמל באפריל, נדרשו היצרנים הפרטיים להעביר למנהל המערכת מידע אודות עסקת הגז שהוצעה להם ע"י ספקי הגז הטבעי. המידע כלל, בין היתר, התייחסות מפורטת לכמויות גז, למחירי הגז לאורך תקופת ההתקשרות וכן להתחייבות לרכישת הגז הטבעי.

יחידת ניהול מערכת החשמל היא זו שגם אמורה לקבוע ממי לרכוש את החשמל, ולהסדיר את התשלומים ליצרנים השונים. במסגרת הרפורמה במשק החשמל מתכננת הממשלה להפריד את יחידת ניהול המערכת חברת החשמל ולהעבירה לחברה ממשלתית חדשה. יחד עם זאת, לפחות בשנים הקרובות, ועד שיושג הסכם על הרפורמה, חברת החשמל אמורה להמשיך ולשמש כמנהלת מערכת החשמל.

בשבוע שעבר הודיעו משרדי האוצר והתשתיות כי המדינה תרחיב את רשת הביטחון, ותעניק גיבוי לתשלומים שלהם זכאים יצרני חשמל פרטיים, זאת במקרה שחברת החשמל תעכב את התשלומים או תגיע לחדלות פירעון.

ההתחייבות של המדינה אמורה להקל על היזמים לגייס מימון מהבנקים וכן לפתור את בעית לווה בודד של חברת החשמל. יחד עם זאת, לפי שעה השיפוי יהיה רק ליצרנים פרטיים שישלימו את הסגירה הפיננסית בשנתיים הקרובות. *

צרו איתנו קשר *5988