מירלנד מדווחת על הכנסות מדמי שכירות ועמלות ניהול נכסים של 8.5 מיליון דולר

זאת לעומת 9.8 מיליון דולר במחצית המקבילה אשתקד ■ סך הנכסים עומד על 550.8 מיליון דולר, לעומת 529.9 מיליון דולר בדצמבר 2008 ■ החברה מציינת כי פרויקט Triumph Mall ממומן לחלוטין, כאשר 82% מהשטח הושכר מראש

מירלנד פיתוח , זרוע השקעות הנדל"ן ברוסיה של קבוצת אליעזר פישמן, הנסחרת בבורסת המשנה הבריטית (AIM), פרסמה הבוקר את תוצאות המחצית הראשונה של 2009.

מהדו"חות עולה כי מירלנד סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות מדמי שכירות ועמלות ניהול נכסים בשווי של 8.5 מיליון דולר לעומת 9.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

"במהלך המחצית הראשונה של שנת 2009, נקטה החברה בצעדים המתחייבים מהאקלים הכלכלי והסביבה העסקית בו היא פועלת. החברה פעלה להשלמת פרויקטים הנמצאים בשלבי בניה מתקדמים וצמצום בהיקף ההשקעה בפרויקטים אחרים, כל זאת בצד פעילות השכרה ושימור לקוחות ושוכרים, אשר תרמה להתייצבות בהכנסות שנשארו ברמה זהה לזו של הרבעון הראשון. כמו כן, מהלכים להתייעלות וחיסכון הביאו לצמצום ניכר בהוצאות תפעוליות וכלליות של החברה. תזרים המזומנים החזוי של החברה מאפשר לה לעמוד בביצוע תוכניות ההשקעה הצפויות, כאשר 58% מהמאזן ממומן ע"י הון עצמי", אמר משה מורג, מנכ"ל מירלנד.

"התנאים הכלכליים הנוכחיים מצביעים על יציאה הדרגתית מהמשבר. אני בטוח שנקטנו בצעדים הנכונים שיאפשרו למירלנד לצאת מהמשבר וליצור פוזיציה שתאפשר לה לנצל את ההתאוששות", ציין בהודעת החברה נייג'ל וורייט, יו"ר מירלנד פיתוח.

"אנחנו עובדים קשה על מנת לקדם את הנגישות שלנו למשאבים פיננסים ומנהלים את התזרים המזומנים שלנו בדרך שתגדיל את הנזילות שלנו. אנחנו מתמקדים בהשלמת פרויקטים הנמצאים בשלב מתקדם על מנת לחזק את השווי של תיק הנכסים וליצור תזרימי מזומנים מנכסים מושכרים", הסביר היו"ר של מירלנד.

סך הנכסים עומד על 550.8 מיליון דולר לעומת 529.9 מיליון דולר בדצמבר 2008. ההכנסות של מירלנד ירדו ב-13.5% ל-8.51 מיליון דולר. החוב של החברה עומד על 195.9 מיליון דולר המהווה 36% מסך כל הנכסים של מירלנד. השווי הנכסי הנקי (NAV) עומד על 443 מיליון דולר לעומת 487 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

בשורה התחתונה, רשמה החברה הפסד נקי אחרי מס של 18.059 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 3.062 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד בתקופת הדו"ח אינו תזרימי ונובע משינויים בשער החליפין ומירידת שווי נדל"ן להשקעה בהקמה.

הערכת שווי נכסי החברה שבוצעה על ידי מעריך שווי חיצוני (Cushman & Wakefield) הסתכמה לכ- 631.8 מיליון דולר (חלקה של מירלנד) תוך שמירה על יציבות בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2008 (631.7 מיליון דולר). בדוחות הכספיים רשמה חברה הפסד בסך של כ- 8.6 מיליון דולר וזאת כתוצאה מיישום לראשונה של תקן בינלאומי בדבר שערוך נדל"ן להשקעה בהקמה.

בין הפרויקטים בבנייה של החברה ניתן למצוא את פרויקט יחידות המגורים Perkhushkovo, כאשר הבניה של 29 יחידות מגורים תושלם עד דצמבר 2009 ובניית השלב הראשון של 77 יחידות נוספות תסתיים עד סוף הרבעון הראשון של 2010. החברה מציינת כי הקניון Triumph Mall ממומן לחלוטין כאשר 82% מהשטח הושכר מראש או שנחתמו התנאים המסחריים הרלוונטים. הפרויקט צפוי להסתיים בדצמבר 2009. התשתית וחזית בניין המשרדים Tamiz Office הושלמו במהלך הרבעון השני.

אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988