ביהמ"ש: אין תוקף לסעיף בביטוח החובה המגביל את גיל הנהג למעל 24

חברת הביטוח שומרה חויבה לפצות אדם שנפגע מרכב בו נהג צעיר בן 22, כאשר בפוליסת ביטוח החובה נכתב: "מוסכם כי גיל הנהג ברכב הינו מעל 24 שנים, והפרמיה חושבה בהתאם לכך"

בית המשפט המחוזי מרכז קבע כי אין תוקף לסעיף בפוליסת ביטוח חובה לרכב, המגביל את תוקפה לנהגים מעל גיל 24. חברת הביטוח שומרה חויבה לפצות אדם שנפגע מרכב בו נהג צעיר כבן 22, ושבפוליסת החובה נכתב: "מוסכם כי גיל הנהג ברכב הינו מעל 24 שנים, והפרמיה חושבה בהתאם לכך".

כידוע, עלות ביטוח החובה נקבעת לפי מספר פרמטרים, ובהם גיל הנהג הצעיר ביותר הנוהג באופן קבוע. תעריף הפוליסה ושיעור ההשתתפות העצמית משתנים משמעותית כשמדובר בנהגים מתחת לגיל 24, אצלם היקף התביעות גבוה. לכן, חלק מחברות הביטוח נוהגות לציין על גבי תעודת החובה את גיל הנהג הצעיר ביותר הרשאי לנהוג ברכב.

במקרה זה תבע הנפגע את שומרה, שיוצגה ע"י משרד הרצוג-פוקס-נאמן, וכן את נהג הרכב, שיוצג ע"י עו"ד יובל צלטנר ממשרד צלטנר-הלפרין-פיצ'ון, וטענה שאין תוקף לכיסוי הביטוחי, משום שבעל הרכב (אבי הנהג) הפר את תנאי הביטוח, שכן לבנו טרם מלאו 24 שנים בעת התאונה. לדבריה, האב ביקש פוליסה לנהגים מעל 24 ובשל כך קיבל הנחה של 36.8% בשיעור הפרמיה ביחס לפוליסה הכוללת נהגים הצעירים מגיל 24. כן טענה שהמפקח על הביטוח מצדד בעמדתה.

פגיעה מהותית

השופטת אסתר דודקביץ קבעה שאין בפוליסה גילוי מלא וברור שמדובר בתניית פטור, המגבילה את הכיסוי הביטוחי. זאת, משום שבתניית הגיל שהוסיפה שומרה "אין כל רמז לכך שהפרת הסכמה זו תביא לביטולה של הפוליסה כתנאי מפסיק, או שמא מדובר בתנאי מתלה". זאת, במיוחד לאור הכיתוב החד-משמעי בהמשך הפוליסה "תעודה זו אינה תקפה לגבי מונית, רכב השכרה" וכו', "ומכלל הלאו אנו למדים על ההן".

גם אם התניה היתה ברורה וחד-משמעית, הוסיפה, לא היה לה כל תוקף, לפחות ביחס לצדדים שלישיים, נוכח סעיף 15 לפקודת ביטוח רכב מנועי, הקובע שלהגבלות ביחס לגיל הנוהגים ברכב אין תוקף כלפי צד שלישי, אפילו אם בעל הפוליסה מסר מידע כוזב בכוונת מירמה. "יש בהעלאת טענותיה של שומרה משום ניסיון נואל לעקוף את הוראות הפקודה, תוך הקניית סעדים למבטח שהמחוקק שלל במפורש", קבעה.

במשפט התברר שב-2008 הטיל המפקח על הביטוח על שומרה עיצום כספי בסך 37 אלף שקל בשל הוצאת פוליסה דומה, וקבע ש"מדובר בפגיעה מהותית בעניינם של מבוטחים, שכן מבוטח עלול לחשוב שאין כיסוי לנהגים מתחת לגיל הנהג שצוין על תעודת הביטוח".

השופטת למדה מכך ש"טענת שומרה כאילו גם המפקח על הביטוח תומך בטיעוניה, אין לה על מה שתסמוך. יתירה מזאת, שומרה סירבה לפנות למפקח על הביטוח ולבקש עמדתו הברורה בסוגייה, חרף הצעות בית המשפט". מתשובת המפקח אף התברר ששומרה לא פנתה ולא קיבלה את אישורו לנוסח הפוליסה האמורה ולכיתוב שהוסיפה. סכום הפיצוי שתשלם שומרה עשוי להגיע לכ-3 מיליון שקל. (ת"א 08-10-8446).

צרו איתנו קשר *5988