ניצחון לשטייניץ: דורון כהן ימונה למנהל רשות החברות

נציבות שירות המדינה קובעת: אין מקום לפסול את דורון כהן מלכהן כמנהל רשות החברות הממשלתיות ■ גורמים בלשכתו של נתניהו לא חסכו במאמצים לטרפוד המינוי והתבטאו נגדו בטיעון כי מדובר במינוי פוליטי

דורון כהן ימונה למנהל רשות החברות הממשלתיות: בתום בדיקה שערכה כשבוע וחצי, קבעה הערב נציבות שירות המדינה כי אין מקום לפסול את מינויו של דורון כהן למנהל רשות החברות הממשלתיות. בשבוע האחרון בדק היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה, רון דול, את התלונות והטענות השונות שהועלו כנגד מינויו של כהן, שנבחר לתפקיד על ידי ועדת איתור, והחליט לדחות אותן על הסף.

בין היתר, נבדקו טענות ופרסומים בכלי התקשורת על פיהן שימש כהן פעיל במטה הפריימריס של השר יובל שטייניץ, וגייס עבורו כספים לבחירות המקדימות, ועל כך שהנחה כינוס בביתו של שטייניץ. בנוסף, לידי הנציבות הגיעה תלונה אנונימית ובה מספר נושאים לגבי אירועים שהתרחשו, כביכול, בעברו של כהן, וביניהם טענות בדבר "מינויים פוליטיים" בזמן כהונתו כיו"ר חברת עמידר. כמו כן נבדקה פנייתו של אריה אבנרי, יו"ר הנהלת תנועת אומ"ץ שביקש גם הוא למנוע את המינוי.

עם זאת, על אף כל הטענות, הודיע הערב היועמ"ש של הנציבות ליועץ המשפטי של משרד האוצר כי אין בטענות אלו מידע שעלול להביא לפסילת מועמדותו של כהן לאחר שנמצא כמתאים לתפקיד על ידי הועדה לאיתור מועמדים ושר האוצר וכי "אין עילה להחזיר את הנושא לדיון ולהכרעתה של ועדת איתור, לא כל שכן עילה המצדיקה פסילת המלצתה".

בנוגע לטיעונים על מעורבותו הפוליטית של כהן, קיבלה הנציבות את עמדתו כי לא ראה בעמידתו על במת הנאומים דבר שיש בו כדי לקדם מטרה אישית או פוליטית למען השר או מפלגתו. "מאחר ואין באפשרותנו לשלול את טענת מר כהן, כי לא ראה בפעילותו בשנים 2006 ו- 2007 פעילות למתן שירות לקידומו של השר שהיה עליו לציינה בטופס, הגענו למסקנה כי אין באי גילוי מידע זה בכדי להביא לפסילת מועמדותו לאחר שנמצא כמתאים לתפקיד על ידי הועדה לאיתור מועמדים ושר האוצר", קבעה הנציבות והוסיפה כי "אין מגבלות על פעילות כזו טרם תחילת שירותו של אדם במדינה, ועצם הפעילות שביצע עבור השר, כשלעצמה אין בה להביא לפסילת המועמדות אילו נמסר עליה בטופס המועמדות. אין לדעתנו עילה להחזיר את הנושא לדיון ולהכרעתה של ועדת איתור".

עם זאת ציין היועץ המשפטי במכתבו כי "לאור חובת הגילוי הנאות, על מועמד למשרה בכירה בשירות המדינה לנקוט משנה זהירות בדבר מסירת מידע אודות עברו וזיקותיו, היה מקום להזכיר ולהצהיר על פעילות זו, ולא בדיעבד, כפי שעשה כהן בתשובה לפניות שהועברו אליו, אלא במסגרת השאלון שמילא בעת הגשת מועמדותו למשרה".

פרשת מינוי של כהן פתחה בשבועיים האחרונים חזית בין אנשי לשכת ראש הממשלה לבין שר האוצר. גורמים בלשכתו של נתניהו לא חסכו במאמצים לטרפוד המינוי והתבטאו נגדו, בין היתר, בטיעון כי מדובר במינוי פוליטי של שטייניץ. גורמים במשרד האוצר ובלשכת נתניהו הצביעו על מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי, כמי שעומד מאחורי הניסיון להדיח את כהן. גבאי הכחיש ואף הודיע כי כהן ראוי לשמש בתפקיד.

גורם במשרד האוצר לשעבר, אמר הערב בעקבות ההחלטה כי "היה ברור מלכתחילה שכהן הוא מועמד מצויין עם כישורים הולמים לתפקיד. גורמים מסויימים ניסו לטרפד את המינוי מסיבות פוליטיות לא ענייניות ומגיעות ברכות לנציבות שירות המדינה שלא הלכה שולל אחר השמצות רדודות ולא רלוונטיות".

במשרד האוצר בירכו הערב על ההחלטה והוסיפו ש"אין ספק שכהן יבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר".