המלצה: להקטין את הפיצוי לנפגעי תאונות דרכים בגין "השנים האבודות"

ועדת המעקב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ממליצה לקבוע תקרה של 290 אלף שקל שיקבל מי שנפגע בתאונת דרכים בגין נזק לא ממוני ואובדן כושר השתכרות ב"שנים האבודות" ■ כיום נפסקים מאות אלפי שקלים

ועדת המעקב לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (פלת"ד) ממליצה לקבוע תקרה של 290 אלף שקל שיקבל מי שנהרג או נפגע בתאונת דרכים, כפיצוי עבור נזק שאינו ממוני (כאב וסבל) ואובדן כושר השתכרות ב"שנים האבודות" (בהן קוצרו חייו או תוחלת חייו). כיום פוסקים בתי המשפט מאות אלפי שקלים ויותר בנסיבות אלה.

הוועדה, בראשות השופט בדימוס עזרא קמא, הגישה לשר המשפטים יעקב נאמן את מסקנותיה, לאחר שבחנה במשך 4 שנים את החוק המסדיר את הפיצוי בגין נזקי גוף מכוח ביטוח החובה לרכב.

חבר הוועדה ידין ענתבי, המפקח על הביטוח באוצר, סירב לחתום על הדו"ח בשל הסתייגותו ממספר עניינים. זאת, למרות שהוועדה גיבשה את תזכיר החוק שהיא מציעה בהסכמת כל חבריה, וכאשר הדעות היו חלוקות - היא כללה את שתי הדעות ללא הכרעה.

מתי תוכר תאונה?

המלצה עיקרית נוספת היא שלראשונה, מעורבותו בתאונה של רכב החונה במקום היוצר סיכון תעבורתי, כשלא נמצא בו אדם, לא תיחשב כתאונת דרכים לצורך קבלת פיצויים. לכן רוכב אופניים שיתנגש ברכב חונה לא יקבל פיצוי.

כיום מפורש החוק כך שכל מי שנפגע מתאונה מכוונת אינו זכאי לפיצוי. לעיתים אין בכך צדק, למשל כשנפגע עובר אורח או כשהיתה "טעות בזיהוי". הוועדה ממליצה לקבוע כי תאונה מכוונת, כשלעצמה, לא תוחרג מהגדרת "תאונת דרכים", ובמקום זאת ייקבע כי רק מי שגרם לתאונה מכוונת - לרבות המתאבד או הנפגע שהתכוונו לפגוע בו - לא יהיו זכאים לפיצוי.

הוועדה ממליצה כי רק תאונה שהתרחשה במקום שהוכשר כדין לתנועת רכבים תוכר כתאונת דרכים. לכן תאונת טרקטורון בחוף הים, או עשיית שימוש ברכב לצרכים אחרים, כמו נסיעה בשטחים פתוחים דוגמת דיונות, שדות, הרים, נחלים וכדומה - לא יוכרו כתאונות דרכים.

פיצויי השלמה

כאמור, הוועדה ממליצה לקבוע בחוק "פיצויי השלמה", שהם סכום בסיס (140 אלף שקל), הכולל הן את מרכיבי הפיצוי בשל נזק שאינו ממוני והן בשל אובדן כושר השתכרות ב"שנים האבודות". על יסוד סכום הבסיס ייקבע שיעור הפיצויים הדומים במהותם למבחנים שבתקנות, עד לכדי כפל סכום הבסיס (286 אלף שקל) במקרה של מות הנפגע.

מצד אחד, מוצע להכפיל את הפיצוי הקבוע כיום בגין נזק לא ממוני (150 אלף שקל לנפגע עם נכות קשה ו-37,500 שקל למשפחת אדם שנהרג). מנגד, הוועדה מציעה שלא להחיל את הלכת אטינגר ("השנים האבודות") על כל מרכיביה, לגבי הפיצויים לפי חוק הפלת"ד, ובכך יצומצם הפיצוי שמקבל הנפגע.

עוד מוצע להסמיך את בית המשפט למנות יועץ מומחה נוסף מטעמו, במקרים חריגים ומיוחדים, כשדעתו אינה נוחה מחוות-דעת המומחה הראשון.

כלי רכב ייחודיים

המלצה נוספת היא להסמיך את שר המשפטים, בהסכמת שרי האוצר והתחבורה, לקבוע בתקנות רשימת כלי רכב שמקומם אינו בהגדרה הקלאסית של "רכב מנועי" או "רכב", ולכן תאונה איתם לא תזכה בפיצוי. כך למשל קלנועית (שהפסיקה חלוקה לגביה), קורקינט ממונע וצמ"ה (ציוד מכני הנדסי) - שבתי המשפט נאלצים לבחון בכל תיק האם הם עונים על הקריטריונים בחוק.

עם חברי הוועדה נמנו השופטת בדימוס ד"ר בלהה כהנא, נציגי הביטוח הלאומי, משרד התחבורה, אגף הפיקוח על הביטוח באוצר, מחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, הפרקליטות, קרן הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (קרנית), לשכת עורכי הדין, איגוד חברות הביטוח וחברת הביטוח הממשלתית "ענבל".

עיקרי ההמלצות

* הקטנת הפיצוי בגין השנים האבודות

* ביטול הפיצוי על התנגשות ברכב חונה

* ביטול הפיצוי על תאונה בחוף ובשדות

* תאונה מכוונת תזכה עוברי אורח בפיצוי

* בית המשפט יוכל למנות מומחה רפואי נוסף

צרו איתנו קשר *5988