בעקבות ההנחיות: דיסקונט בוחן תנאי ההעסקה של בכיריו

בעוד תנאי ההעסקה של יו"ר הבנק שלמה זהר והמנכ"ל גיורא עופר עומדים בכללים החדשים, על פי ההערכות, יצטרך הבנק לשנות את תוכניות התגמול והבונוסים של בכירים אחרים כמו חברי הנהלה וסמנכ"לים

לראשונה במערכת הבנקאית: בנק דיסקונט בוחן מחדש את תנאי ההעסקה של בכיריו במטרה להתאים אותם לכללים החדשים של בנק ישראל, כך נודע ל"גלובס". בעוד תנאי ההעסקה של יו"ר הבנק שלמה זהר והמנכ"ל גיורא עופר עומדים בכללים החדשים, על פי ההערכות, יצטרך הבנק לשנות את תוכניות התגמול והבונוסים של בכירים אחרים כמו חברי הנהלה וסמנכ"לים.

כיום הפרמטר המרכזי בתוכנית הבונוסים לחברי ההנהלה בדיסקונט הוא שיעור התשואה השנתי על ההון. ההסכמים החדשים של הסמנכ"לים יכללו יעדים איכותיים ולא רק כמותיים ויתמקדו בפרמטרים נוספים, כנדרש על ידי בנק ישראל. כל השינויים ייכנסו לתוקף בשנת 2010.

בניגוד לחברי ההנהלה, הסכמי ההעסקה של זהר ועופר כוללים בסעיף הבונוס חמישה פרמטרים: נתח שוק, היקפי פעילות, יחסי יעילות, תשואה על ההון בהשוואה לבנקים אחרים ותשואה על ההון של דיסקונט. לכל פרמטר נקבע יעד סף, יעד מטרה ויעד מקסימום שעמידה בהם מזכה בחלק היחסי של הבונוס.

בפברואר הוציא המפקח על הבנקים, רוני חזקיהו, חוזר "מדיניות תגמול בבנק" ובו פירט תשעה עקרונות לקביעת מדיניות תגמול הוגן בבנקים. חזקיהו דרש מהבנקים "לבחון את הסכמי השכר הקיימים אל מול מדיניות התגמול שתיקבע ולפעול לשינוי הסכמים אשר אינם עולים בקנה אחד עם המדיניות". הדירקטוריונים נדרשו לאמץ מדיניות מתאימה עד 31 בדצמבר השנה.

קו נוקשה

בין העקרונות המופיעים בחוזר: התאמת הבונוסים לתוצאות הבנק לאורך זמן, פריסת תשלום הבונוסים על פני כמה שנים; הבונוסים לא יעודדו לקיחת סיכונים מעבר לסיכון שהבנק מעוניין ליטול על עצמו; תשלום הבונוס יתבסס על רווח מותאם לסיכון ולעלות ההון; עמידה ביעדי ניהול סיכונים ורגולציה; הסדרי פרישה לחברי הנהלה לא יהיו אוטומטיים אלא יביאו בחשבון את הביצועים בפועל על פני זמן ואת סיבת הפרישה.

לא מן הנמנע כי גם בנקים אחרים, לאחר שיחשבו מחדש על תנאי ההעסקה של בכיריהם, יצטרכו לפתוח הסכמי העסקה ולהתאים אותם לנורמות החדשות שמבקש חזקיהו להנחיל. עמדתו של חזקיהו ביחס לשכר בכירים נוקשה והוא בעד פיקוח על הבונוסים ועל שכר המנהלים.

"תגמול מנהלים הוא קטליזטור להגדלת סיכונים. על הרגולטור להיות מעורב כי אם לא יתמודד עם תגמול יתמודד עם לקיחת סיכונים מיותרת שלא מביאה בחשבון את סיכון הבנק אלא את התגמול שמקבל המנהל", אמר חזקיהו לפני כמה שבועות בנושא.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988