לאומי: מניות הבנקים נסחרות במכפילי הון כפולים משיא המשבר

בנק הפועלים: "רמות המחירים בבורסה המקומית נמוכות בהשוואה לממוצע העולמי" ■ בלאומי מזהירים מפני האג"ח הקונצרניות: "השקעה פאסיבית במדדי התל-בונד השונים עודנה מסוכנת - גם לאחר השינויים בהרכבם"

בין אם מדובר בחציית קו 1,000 הנקודות על-ידי מדד המעו"ף השבוע ובין אם מדובר בתשואה הרבעונית בבורסה, בבנק הפועלים אופטימים. על חציית הרמה הטכנית הם אומרים ש"הדבר מחזק את תחושת הביטחון של המשקיעים בנוגע לעתיד" וכמובן מזכירים את השיפור בנתוני המאקרו במשק.

במבט לשבוע הקרוב, מזכירים בבנק כי בשנים האחרונות נטה המסחר בבורסה בחול המועד להסתכם בעליות שערים, אם כי, כידוע במקרה זה, יתאפיין המסחר בתנודתיות גבוהה ובהיקפי מסחר קטנים. "כמו כן", הם מציינים בסקירתם השבועית, "רמות המחירים בבורסה המקומית נמוכות בהשוואה לממוצע העולמי, ובהשוואה לממוצע הרב שנתי של השוק המקומי.

תשומת לב מרובה ניתנת לשוק אגרות החוב. בבנק מציינים כי האג"ח הממשלתיות הצמודות למדד המחירים לצרכן ואלו שלא (הנושאות ריבית קבועה) הגיבו השבוע בעליית שערים להודעת הריבית המרכזית של בנק ישראל, ממנה עולה כי האינפלציה במגמת ריסון ולפיכך אין כוונה לשנות את שיעור הריבית. הגילונים, כלומר אותן אג"ח לא צמודות הנושאות ריבית משתנה, אינן מומלצות על-ידי הבנק וזאת בשל הפרמייה הנמוכה יחסית אותן הן מציעות ביחס למקבילותיהן ולעלייה מתונה - לכשתהיה -בשיעור הריבית.

שערי המק"מ, המלווה קצר-המועד שמנפיק בנק ישראל ללא ריבית אלא בניכיון על ערכו הנקוב, מגלמים ריבית שנתית של 2.4% בעוד שנה. "אנו סבורים כי המק"מ לשנה הינו בבחינת השקעה סבירה למשקיע המחפש נזילות גבוהה בסיכון נמוך", ממליצים בבנק הפועלים.

המלצה זו מצטרפת להמלצה להשקעה בשחרים (אג"ח ממשלתיות לא-צמודות בריבית קבועה) בעלות משך חיים ממוצע בטווח בינוני ומעלה. באשר לאג"ח הקונצרניות, בבנק ממליצים להשקיע באגרות צמודות מדד לטווח קצר (עד 3 שנים) ובינוני (4-7 שנים) בתוספת תשואה של 1.5% ו-2% בהתאמה לפדיון מעל המקבילות להן באג"ח הממשלתיות.

בינתיים, בבנק לאומי מציינים כי שעון החורף הביא לחפיפה בין שעות המסחר בארה"ב לשעות המסחר בארץ, "ובא לידי ביטוי בגידול יחסי בהיקף הפעילות בשעה האחרונה של המסחר". בבנק מציינים כי מניות המגזר עימו הם נמנים ממשיכות להוות את ה"קטר" של גל העליות האחרון. "מכפילי ההון בהם נסחרים כיום הבנקים המקומיים עומדים על רמה כפולה מהרמה בה נסחרו בשיאו של המשבר", שכן מדד הבנקים נסחר כיום במכפיל הון קרוב ל-1, מעט נמוך מהממוצע ההיסטורי. לדברי לאומי, הדבר נובע מצפי המשקיעים לשערוך מחדש של הפרשות שנעשו בשנה האחרונה בעקבות המשבר העולמי.

בלאומי תומכים אף הם בשוק האג"ח ונוקבים בהתגברות ההערכות כי הממשלה תעמוד ביעד הגירעון השנתי כסימוכין לכך. עמידה ביעד תביא את משרד האוצר להותיר את היקף ההנפקות של אג"ח ממשלתיות ברמה נמוכה יחסית גם בתקופה הקרובה, כך שיקטן לחץ ההיצעים שמביא לירידת שערי האג"ח הממשלתיות, אם כי "לא צפויים באפיק רווחי-הון משמעותיים".

בשל עדכון מדדי התל-בונד השבוע, הצטמצם המרווח בתשואות לפדיון בין המדדים לבין האג"ח הממשלתיות המקבילות - בשל יציאת סדרת אג"ח של אפיקה ישראל מהמדדים. "על אף יציאתה של סדרת האג"ח, אנו מעריכים כי קיימות סדרות נוספות אשר נותרו במדדים ושרמת הסיכון הכרוכה בהשקעה בהן עלתה לאחרונה באופן משמעותי. לפיכך, להערכתנו השקעה פאסיבית במדדי התל-בונד השונים עודנה מסוכנת גם לאחר השינויים בהרכבם", נכתב בסקירת הבנק.

צרו איתנו קשר *5988