החברה להגנת הטבע | לפני כולם

האם בשנים הקרובות לא נראה יותר אירועים בחופי הים?

במכתב של משרד המשפטים, שהגיע לידי "גלובס", מתבקשים התובעים בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לתת עדיפות גבוהה לטיפול בעבירות בנייה ושימוש בחופי הים לצורך אירועים מסחריים

האם בשנים הקרובות לא נראה יותר אירועים מסחריים ופסטיבלים בחוף הים? במכתב של משרד המשפטים, שהגיע לידי "גלובס", מתבקשים התובעים בוועדות המקומיות לתכנון ולבנייה לתת עדיפות גבוהה לטיפול בעבירות בנייה ושימוש בחופי הים לצורך אירועים מסחריים.

את המכתב כתב בסוף השבוע מנהל המחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה, חובב ארצי. הוא מבסס את הנחיותיו על מכתב של היועץ המשפטי לוולחו"ף (הוועדה לשמירה על הסביבה החופית) של משרד הפנים, עו"ד דני חורין, המתריע על תופעה הולכת וגוברת של שימוש מסחרי בלתי חוקי לאורך חופי הים. אירועים מסחריים בחופי הים הוגדרו לפני שנתיים בוולחו"ף כאירועים הפתוחים לכלל הציבור בתשלום.

חורין מציין כי בחופים רבים לא קיימת תוכנית מאושרת שמסדירה את קיומם של האירועים, ובנסיבות אלה, כאשר מדובר באירוע מסחרי, לדעת משרד הפנים נדרש היתר לשימוש חורג להסדרת השימוש המבוקש.

על-פי המכתב, "האירועים המסחריים גורמים לעתים לחסימה זמנית של קטעי חוף ופוגעים בגישת הציבור לחוף הים. לעתים אף נגרמת פגיעה לסביבה החופית כתוצאה מעבודות המבוצעות במקום לשם קיום האירוע".

"קיום האירוע בלא קבלתו של היתר", הוא מוסיף, "יהיה בלתי חוקי", ועל כן הוא מבקש ממשרד הפנים להנחות את התובעים בוועדות התכנון להקפיד על אכיפת החוק בכל הנוגע לאירועים מסחריים המתקיימים בחוף הים ללא תוכנית המסדירה את קיומם.

במכתבו של ארצי לתובעים בוועדות המקומיות הוא מבקש מהם לתת עדיפות גבוהה לטיפול בעבירות בנייה ושימוש שבתחום חופי הים. עוד הוא מבקש כי הנחייתו תועבר לגורמי אכיפה אחרים בוועדות התכנון, כמו מהנדסי הוועדות ומנהלי יחידות הפיקוח, על מנת שיבחנו יחדיו דרכי פעולה להתמודדות עם התופעה ולוודא כי ניתן לה מענה הולם, יעיל ואפקטיבי.

בפסק דין של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע מנובמבר 2005, בעקבות עתירה שהגישה החברה להגנת הטבע בעניין האירועים בחוף ניצנים, נקבע כי הפעולות שנעשו בחוף (אירועים מסחריים) היו אסורות, וכי דרך המלך היא שגם פעולות אלה ייעשו לאחר אישור תוכניות מפורטות ומתן היתר בנייה או היתר זמני לשימוש חורג.

צרו איתנו קשר *5988