לקראת הנפקה של כ-300 מ' ש': רבוע כחול נדל"ן מדורגת A1

מידרוג נתנה היום לחברת רבוע כחול נדל"ן דירוג ראשוני של "A1" לסדרות האג"ח שלה שבמחזור (א'-ב'), וכן לסדרות חדשות של אג"ח בסך של עד 300 מיליון שקל אותן מתכוונת החברה להנפיק

סוכנות דירוג האשראי מידרוג נתנה היום (ד') לחברת רבוע כחול נדל"ן דירוג ראשוני של "A1" לסדררות האג"ח שלה שבמחזור (א'-ב') וכן לסדרות חדשות של אג"ח בסך של עד 300 מיליון שקל אותן מתכוונת להנפיק החברה. עיקר פרעונות האג"ח שיונפקו יחלו בשנת 2016 ויפרשו על פני 3-4 תשלומים שנתיים.

נציין כי מרבית נכסי הנדל"ן של החברה מושכרים למגה קמעונאות מוחזקת במלואה ע"י רבוע כחול ישראל (המחזיקה ברבוע כחול נדל"ן בכ-78.45%). סך ההכנסות של החברה מהשכרת נכסים לחברות בקבוצת רבוע כחול עמד על כ-85% מהכנסות החברה ב-2008.

נזכיר כי ב-13 בספטמבר הושלמה עסקה במסגרת רה-ארגון בחברה במסגרתה רכשה רבוע כחול נדל"ן את נכסי הנדל"ן של חברת מגה קמעונאות בתמורה ל-463 מיליון שקל, כאשר חלק מהתמורה מומן באמצעות נטילת הלוואה בהיקף של כ-250 מיליון שקל. תמורת ההלוואה, בכוונת החברה לשעבד 15 נכסים (מתוך סך של 21 נכסים) בשווי של כ-363 מיליון שקל. רכישת נכסים אלו עתידה לתרום לחברה גידול בהכנסה בהיקף של כ-43 מיליון שקל.

במידרוג מציינים כי לחברה גמישות פיננסית טובה ותזרים פרמננטי חיובי. ערב רכישת הנכסים של מגה קמעונאות לחברה אין שיעבודים על נכסיה, כך ששווי נכסיה הלא משועבדים עומד על 1.7 מיליארד שקל. לחברה אג"ח בהיקף של כ-911 מיליון שקל, כך שיחס שווי הנכסים הלא משועבדים לאג"ח נכון ל-30 ביוני עומד על כ-1.87. לאחר שהושלמה עסקת רכישת הנכסים מרבוע כחול יגדל יחס זה, בעקבות גידול בנכסים הלא משועבדים ויעמוד על 1.96.

עם זאת, מציינים במידרוג גם את הסיכונים העסקיים הקיימים לחברה ובהם העובדה כי החברה טרם הוכיחה יכולת ביצוע משמעותית בתחום הייזום מאחר והחברה הוקמה בסוף שנת 2005 ע"י קבלת נכסים מניבים מהחברה האם. עוד מדגישים במידרוג את התלות הקיימת לחברה בשוכר יחיד, מגה קמעונאות מקבוצת רבוע כחול.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988