חברת הנדל"ן שפיר פרויקטים מצטרפת למצעד הסדרי האג"ח

החברה חייבת 312 מיליון שקל, מהם 120 מיליון לבעלי האג"ח ■ החברה הסבירה היום לבעלי האג"ח שלה כי כדי לעמוד בהתחייבויותיה היא זקוקה לפריסת חובות חדשה

גם חברת הנדל"ן שפיר פרויקטים של משפחת שפירא מצטרפת לגל הסדרי החוב. החברה הסבירה היום לבעלי האג"ח שלה כי כדי לעמוד בהתחייבויותיה היא זקוקה לפריסת חובות חדשה. במצגת שפרסה חברת הנדל"ן, שעיקר פעילותה ברומניה, סרביה ואוקראינה, היא מציעה למחזיקי האג"ח לבחור נציגות, ולנהל באמצעותה משא ומתן לפירעון ההתחייבויות.

בשפיר פרויקטים הסבירו כי פירוקה ומימוש נכסיה לא יאפשר את פירעון ההתחייבויות למחזיקי האג"ח, לבנקים ולבעלי השליטה. לעומת זאת, לדברי החברה, ביצוע הפרויקטים, גם אם באופן חלקי, אמנם ידרוש השקעות נוספות, אולם ישפר את יכולותיה לפרוע את ההתחייבויות. וכדי לבצע מהלך מעין זה זקוקה החברה לפריסת החובות המבוקשת.

בסך הכול, לפי נתוני שפיר פרוייקטים ונכון למחצית השנה, סך התחייבויותיה מגיע לכ-312 מיליון שקל, כשהתחייבויות האג"ח מהוות כ-120 מיליון שקל מתוכם. זאת לאחר שבמהלך 2007 גייסה החברה 149 מיליון שקל. יתר החובות העיקריים הם הלוואות בנקים בהיקף של 98 מיליון שקל, והלוואות בעלים של כ-37 מיליון שקל נוספים.

החברה מציינת כי בשלב זה הפעילות בארבעת הפרויקטים המתוכננים שלה במדינות הפעילות - שניים ברומניה, אחד באוקראינה ואחד בסרביה - נעצרה, והם אינם צפויים להתקדם בתקופה הקרובה. ערכם בספרי החברה הוערך בכ-221 מיליון שקל.

גירעון של 45 מיליון שקל

בשפיר פרויקטים מציינים כי תשלום הריבית הקרוב על האג"ח, בהיקף של כ-3.2 מיליון שקל, מובטח, ובהתאם לכך לצדדים יש זמן להגיע להסכמות לגבי הסדר אפשרי, עד לאפריל 2010.

כבר בדו"חות המחצית צירפו רואי החשבון של החברה, משרד עמית חלפון, הערת "עסק חי" לדו"חות וזאת "לאור אי הוודאות ליכולת החברה לעמוד בתוכניותיה למימוש נכסים במועדים שיאפשרו לה לעמוד בתזרים הנדרש לפירעון התחייבויותיה". בדו"חות הציגה שפיר פרויקטים גירעון של 45.2 מיליון שקל בהונה העצמי, לצד התחייבויות שוטפות בהיקף של 113.3 מיליון שקל. בשורה התחתונה הציגה החברה הפסד של 12.6 מיליון שקל.

צרו איתנו קשר *5988